รายงานสถิติการโยกย้ายผู้ใช้

คุณสามารถใช้แดชบอร์ดการโยกย้ายในศูนย์การจัดการ Exchange (EAC) เพื่อแสดงข้อมูลสถานะการโยกย้ายสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดในชุดการโยกย้าย คุณยังสามารถแสดงข้อมูลการโยกย้ายโดยละเอียดสำหรับผู้ใช้แต่ละรายในชุดการโยกย้าย ข้อมูลนี้ หรือที่เรียกว่า สถิติการโยกย้ายผู้ใช้ สามารถช่วยคุณแก้ไขปัญหาที่อาจป้องกันการโยกย้ายกล่องจดหมายและรายการกล่องจดหมายของผู้ใช้ คุณสามารถแสดงข้อมูลสถานะการโยกย้ายนี้สำหรับชุดการโยกย้ายที่กำลังใช้งานอยู่ ที่หยุดใช้งาน หรือเสร็จสมบูรณ์

คุณยังสามารถใช้ Exchange Management Shell เพื่อแสดงสถิติการโยกย้ายผู้ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู:

เนื้อหา   

รายงานการโยกย้ายผู้ใช้

สถิติการโยกย้ายผู้ใช้สำหรับผู้ใช้ที่ระบุ

ขั้นการโยกย้าย

รายงานการโยกย้ายผู้ใช้

เมื่อต้องการเข้าถึงรายงานการโยกย้ายผู้ใช้สำหรับชุดการโยกย้าย ให้เลือก ผู้รับ > การโยกย้าย เลือกชุดการโยกย้าย แล้วในบานหน้าต่างรายละเอียด ภายใต้ สถานะกล่องจดหมาย ให้คลิก ดูรายละเอียด

สถิติการโยกย้ายผู้ใช้

ชื่อของชุดการโยกย้ายและคำสั่งต่อไปนี้จะแสดงทีด้านบนของหน้าต่าง

คำสั่ง

คำอธิบาย

ลบ  ไอคอนลบ

ลบผู้ใช้ที่เลือกจากรายการการโยกย้ายผู้ใช้

รีเฟรช  ไอคอน รีเฟรช

รีเฟรชรายการการโยกย้ายผู้ใช้เพื่ออัปเดตข้อมูลที่แสดงสำหรับผู้ใช้ในชุดการโยกย้าย

คอลัมน์ในรายการการโยกย้ายผู้ใช้

คอลัมน์

คำอธิบาย

ข้อมูลประจำตัว

ที่อยู่อีเมลของผู้ใช้

สถานะ

สถานะการโยกย้ายของผู้ใช้ ดูคำอธิบายสถานะในตารางในส่วนถัดไป

รายการที่ซิงค์

จำนวนรายการในกล่องจดหมายภายในองค์กรของผู้ใช้ที่โยกย้ายไปยังกล่องจดหมายได้สำเร็จ Office 365

รายการที่ข้าม

จำนวนรายการในกล่องจดหมายภายในองค์กรของผู้ใช้ที่ไม่ถูกโยกย้ายไปยังกล่องจดหมาย Office 365

สถิติการโยกย้ายผู้ใช้สำหรับผู้ใช้ที่ระบุ

เมื่อต้องการดูข้อมูลสถานะ (หรือที่เรียกว่า สถิติการโยกย้ายผู้ใช้) สำหรับกล่องจดหมายที่ระบุ ที่ติดต่อจดหมาย หรือกลุ่มการแจกจ่าย ให้คลิกกล่องจดหมาย ที่ติดต่อ หรือกลุ่มการแจกจ่ายในรายการ ข้อมูลสถานะสำหรับวัตถุจดหมายที่เลือกจะแสดงในบานหน้าต่างรายละเอียด ตารางต่อไปนี้อธิบายแต่ละเขตข้อมูลที่แสดงในบานหน้าต่างรายละเอียด

เขตข้อมูล

คำอธิบาย

สถานะ

ระบุจุดที่เฉพาะเจาะจงในกระบวนการโยกย้ายสำหรับแต่ละวัตถุจดหมายในชุดการโยกย้าย สถานะนี้จะเฉพาะเจาะจงมากกว่าข้อสรุปสถานะระดับสูงที่แสดงในรายการการโยกย้ายผู้ใช้ รายการต่อไปนี้อธิบายถึงแต่ละสถานะ

  • เข้าคิว      วัตถุอยู่ในชุดการโยกย้ายที่กำลังใช้งาน แต่การโยกย้ายของวัตถุยังไม่เริ่มต้น วัตถุโดยทั่วไปมีสถานะของ จัดคิว    เมื่อการเชื่อมต่อทั้งหมดในจุดสิ้นสุดการโยกย้ายเกี่ยวข้องกับชุดการโยกย้ายที่ถูกใช้

  • เตรียมใช้งาน      กระบวนการโยกย้ายได้เริ่มใช้งานสำหรับวัตถุจดหมาย แต่ยังไม่ได้เตรียมใช้งาน

  • การอัปเดตเตรียมใช้งาน      วัตถุจดหมายได้ถูกเตรียมใช้งาน แต่ไม่ใช่ทั้งหมดของคุณสมบัติของวัตถุถูกโยกย้ายไป ตัวอย่าง หลังจากที่กลุ่มการแจกจ่ายถูกโยกย้าย สถานะนี้เกิดขึ้นเมื่อสมาชิกของกลุ่มยังไม่ได้ถูกโยกย้าย หรือมีปัญหาในการโยกย้ายผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม ในกรณีนี้ สถานะจะระบุว่ากระบวนการโยกย้ายไม่สามารถอัปเดตสมาชิกกลุ่มได้ เนื่องจากสมาชิกของกลุ่มทั้งหมดไม่ได้ถูกโยกย้าย

  • ซิงค์      กระบวนการโยกย้ายเตรียมใช้งานกล่องจดหมาย Office 365 และดำเนินการซิงโครไนซ์เริ่มต้นเสร็จสมบูรณ์ที่รายการกล่องจดหมายทั้งหมดถูกคัดลอกไปยังกล่องจดหมายบนระบบคลาวด์ สำหรับการโยกย้าย Exchange และการโยกย้าย IMAP แบบเคลื่อนย้าย สถานะนี้ยังสามารถระบุว่าการซิงโครไนซ์แบบเพิ่มเติมเสร็จสมบูรณ์

  • ล้มเหลว      การเตรียมใช้งานหรือการซิงโครไนซ์เริ่มต้นของวัตถุจดหมายล้มเหลว ถ้ากล่องจดหมาย Office 365จะถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้ใช้เสร็จเรียบร้อย แต่การโยกย้ายรายการกล่องจดหมายล้มเหลว สถานะสำหรับผู้ใช้จะ ล้มเหลว   

รายละเอียดของรายการที่ถูกข้าม

คลิก รายละเอียดของรายการที่ถูกข้าม เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับแต่ละรายการที่ถูกข้ามสำหรับผู้ใช้ที่เลือก ข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับแต่ละรายการที่ถูกข้ามจะแสดง:

  • วันที่   เวลาที่ประทับบนรายการกล่องจดหมาย

  • เรื่อง   บรรทัดเรื่องของข้อความ

  • ชนิด   ชนิดของข้อผิดพลาดที่ทำให้รายการถูกข้ามไป

  • ชื่อโฟลเดอร์   โฟลเดอร์ที่รายการที่ถูกข้ามอยู่

โยกย้ายข้อมูล

ยอดรวมของข้อมูล (ในไบต์และเมกะไบต์ (MB)) สำหรับรายการกล่องจดหมายที่ถูกโยกย้ายไปยังกล่องจดหมาย Office 365 จำนวนนี้มีรายการที่ถูกโยกย้ายทั้งในการซิงโครไนซ์เริ่มต้นและการซิงโครไนซ์ต่อเนื่อง เขตข้อมูลนี้ไม่มีค่าสำหรับการโยกย้าย IMAP

อัตราการโยกย้าย

อัตราการถ่ายโอนเฉลี่ย (ในไบต์และ MB ต่อนาที) ของข้อมูลที่คัดลอกไปยังกล่องจดหมาย Office 365 เขตข้อมูลนี้ไม่มีค่าสำหรับการโยกย้าย IMAP

ข้อผิดพลาด

ถ้าการโยกย้ายสำหรับผู้ใช้ล้มเหลว เขตข้อมูลนี้จะแสดงคำอธิบายข้อผิดพลาด คำอธิบายข้อผิดพลาดนี้จะมีอยู่ในรายงานข้อผิดพลาดในการโยกย้าย

รายงาน

คลิก ดาวน์โหลดรายงานสำหรับผู้ใช้นี้ เพื่อเปิดหรือบันทึกรายงานการโยกย้ายโดยละเอียดที่มีข้อมูลการวินิจฉัยเกี่ยวกับสถานะการโยกย้ายของผู้ใช้ คุณหรือฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สามารถใช้ข้อมูลในรายงานนี้เพื่อแก้ไขปัญหาการโยกย้ายที่ล้มเหลว

วันที่ซิงค์สำเร็จล่าสุด

ครั้งล่าสุดที่รายการใหม่ใดๆ ในกล่องจดหมายภายในองค์กรนี้ถูกคัดลอกไปยังกล่องจดหมายบนระบบคลาวด์

คลิก รายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโยกย้ายผู้ใช้ที่ถูกเลือก

เขตข้อมูล

คำอธิบาย

ระยะเวลาเข้าคิว

ระยะเวลาที่ผู้ใช้มีสถานะเข้าคิว

ระยะเวลาในความคืบหน้า

ระยะเวลาที่ผู้ใช้ถูกโยกย้าย

ระยะเวลาการซิงค์

ระยะเวลาที่การโยกย้ายผู้ใช้มีสถานะถูกซิงค์

ระยะเวลาหยุดทำงาน

ระยะเวลาที่กระบวนการโยกย้ายหยุดทำงานสำหรับผู้ใช้

ขั้นการโยกย้าย

เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจสถานะการโยกย้ายที่อธิบายไว้ในส่วนก่อนหน้า จะเป็นประโยชน์ถ้าคุณคุ้นเคยกับขั้นต่างๆ ของกระบวนการโยกย้าย ตารางต่อไปนี้อธิบายขั้นตอนเหล่านี้และระบุว่าขั้นต่างๆ รวมอยู่ในแต่ละชนิดของการโยกย้ายหรือไม่

ขั้นการโยกย้าย

การโยกย้าย Exchange แบบเคลื่อนย้าย

การโยกย้าย Exchange แบบเป็นระยะ

การโยกย้าย IMAP

เตรียมใช้งาน      กระบวนการโยกย้ายจะสร้างกล่องจดหมายใหม่ Office 365

ใช่ (รวมกลุ่มการแจกจ่ายและที่ติดต่อจดหมาย)

ใช่ (รวมที่ติดต่อจดหมาย)

ไม่ใช่

การซิงโครไนซ์เริ่มต้น      หลังจากที่เตรียมใช้งานกล่องจดหมายOffice 365 กระบวนการโยกย้ายจะโยกย้ายรายการกล่องจดหมายไปยังกล่องจดหมายบนระบบคลาวด์ที่เตรียมใช้งาน

ใช่ (รวมเวลาปฏิทินและที่ติดต่อ)

ใช่ (รวมเวลาปฏิทินและที่ติดต่อ)

ใช่

การซิงโครไนซ์เพิ่มเติม      กระบวนการโยกย้ายซิงโครไนซ์ภายในองค์กรและสอดคล้องกับกล่องจดหมาย Office 365 ทุกๆ 24 ชั่วโมง

ใช่

ไม่ได้

ใช่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×