Office

รายงานการส่ง

ถ้าองค์กรของคุณใช้Exchange Server ๒๐๑๓คุณสามารถใช้รายงานการนำส่งในOutlook Web App เพื่อค้นหาข้อมูลการนำส่งเกี่ยวกับข้อความที่คุณส่งหรือได้รับ ถ้าคุณส่งข้อความไปยังผู้ใช้ห้าคนตัวอย่างเช่นคุณสามารถตรวจสอบสถานะของการส่งข้อความนั้นไปยังแต่ละคนได้

ไปที่การตั้งค่า รายงานการนำส่ง ดังนี้

 1. ในเว็บเบราว์เซอร์ ให้ลงชื่อเข้าใช้ Outlook Web App โดยใช้ URL ที่ให้โดยผู้ที่จัดการอีเมลสำหรับองค์กรของคุณ ใส่ชื่อผู้ใช้ของคุณและรหัสผ่าน จากนั้นเลือก ลงชื่อเข้าใช้

 2. ที่ด้านบนสุดของเพจ ให้เลือกOutlook หรือเลือก ตัวเปิดใช้แอป ไอคอนตัวเปิดใช้แอป Office 365 > Outlook

 3. ที่ด้านบนของหน้า ให้เลือก การตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า > ตัวเลือก

 4. ใน ตัวเลือก ให้เลือก จัดการอีเมล > รายงานการนำส่ง หรือใน ตัวเลือก ภายใต้ จดหมาย > เค้าโครง ให้เลือก รายงานการนำส่ง

การใช้รายงานการส่ง

การค้นหาข้อมูลการส่งข้อความ

ผลลัพธ์การค้นหา

มีอะไรอยู่ในรายงานการส่งบ้าง

ตัวเลือก ส่งรายงานนี้ทางอีเมล

ข้อมูลการนำส่งโดยละเอียด

สรุปถึงปัจจุบัน

ฉันต้องรู้อะไรอีก

การค้นหาข้อมูลการส่งข้อความ

คุณสามารถค้นหารายงานบนข้อความที่คุณได้ส่งไปโดยใช้กล่อง ค้นหาข้อความที่ฉันส่งไปยัง หรือ คุณสามารถใช้กล่อง ค้นหาข้อความที่ถูกส่งมาที่ฉันจาก เพื่อค้นหาข้อมูลการส่งเกี่ยวกับข้อความที่มีคนส่งถึงคุณ

ส่วน

คำอธิบาย

ค้นหาข้อความที่ฉันส่งไปยัง

ปล่อยให้กล่องนี้ว่างไว้เพื่อดูรายงานเกี่ยวกับข้อความทั้งหมดที่คุณส่ง คลิกเลือกผู้ใช้เพื่อค้นหาผู้รับในรายการที่อยู่ ดับเบิลคลิกที่ผู้รับเพื่อเพิ่มลงในกล่องถึง เมื่อคุณเพิ่มผู้รับสำหรับการค้นหาเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิก เครื่องหมายถูก ตกลงเพื่อบันทึกการเลือกของคุณหรือคลิก ล้มเลิก ยกเลิกเพื่อละทิ้ง

ค้นหาข้อความที่ถูกส่งมาที่ฉันจาก

คุณสามารถใส่ที่อยู่เดียวสำหรับตัวเลือกนี้เท่านั้น คลิกเลือกผู้ใช้เพื่อค้นหาผู้ส่งในรายการที่อยู่ ดับเบิลคลิกที่ผู้ส่งเพื่อเพิ่มลงในกล่องจาก เมื่อคุณเพิ่มผู้ส่งที่คุณต้องการค้นหาข้อความจากให้คลิก เครื่องหมายถูก ตกลงเมื่อต้องการบันทึกการเลือกของคุณหรือคลิก ล้มเลิก ยกเลิกเพื่อละทิ้ง

ค้นหาคำเหล่านี้ในบรรทัดเรื่อง

ใช้กล่องนี้เพื่อจำกัดผลลัพธ์ให้แคบลง พิมพ์ทั้งหมดหรือบางส่วนของบรรทัดเรื่องของข้อความที่คุณต้องการดูข้อมูลการส่ง

หลังจากที่คุณใส่เกณฑ์การค้นหาแล้ว ให้คลิก ค้นหา เพื่อเริ่มการค้นหา หรือ ล้าง เพื่อเริ่มต้นการค้นหาใหม่

ผลลัพธ์การค้นหา

การค้นหาจะส่งกลับรายการของรายงานการส่งสำหรับข้อความที่ตรงกับเกณฑ์การค้นหาของคุณ ดับเบิลคลิกที่ข้อความเพื่อดูข้อมูลการส่งของข้อความนั้น หรือเลือกข้อความนั้น แล้วคลิกไอคอนรายละเอียด แก้ไข

ส่วน

คำอธิบาย

จาก และ ถึง

คอลัมน์เหล่านี้จะแสดงที่อยู่อีเมลหรือชื่อที่แสดงของผู้ส่งและผู้รับของข้อความนั้น

เรื่อง

คอลัมน์นี้แสดงชื่อเรื่องของข้อความ

เวลาที่ถูกส่ง

คอลัมน์นี้จะแสดงเวลาของการส่งข้อความ หรือเวลาที่ได้พยายามส่งข้อความนั้น

มีอะไรอยู่ในรายงานการส่งบ้าง

กล่องโต้ตอบ รายงานการส่ง จะแสดงสถานะการส่งและข้อมูลการนำส่งโดยละเอียดสำหรับข้อความที่ตรงตามเกณฑ์การค้นหาของคุณ

 • เรื่อง บรรทัดเรื่องของข้อความจะถูกแสดงที่ด้านบนสุดของรายงาน

 • จาก แสดงชื่อที่ใช้แสดงหรือที่อยู่อีเมลของบุคคลที่ส่งข้อความ ชื่อที่ใช้แสดงมักจะเป็นการผสมของชื่อจริง ชื่อกลาง และนามสกุล

 • ถึง แสดงชื่อที่ใช้แสดงหรือที่อยู่อีเมลสำหรับผู้รับข้อความแต่ละคน

 • ส่ง แสดงวันที่และเวลาที่ข้อความออกจากกล่องจดหมายของผู้ส่ง

 • ปิด คลิกตัวเลือกนี้ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบเพื่อออกจากรายงานการส่ง

ตัวเลือก ส่งรายงานนี้ทางอีเมล

คลิก ส่งรายงานนี้ทางอีเมล เพื่อเปิดใช้ข้อความอีเมลใหม่ที่มีลิงก์ไปยังรายงานการส่งที่ถูกเลือก คุณสามารถส่งรายงานให้กับฝ่ายสนับสนุนของคุณ ผู้ดูแลระบบอีเมลของคุณ หรือผู้ส่งหรือผู้รับของข้อความนั้น

ข้อมูลการนำส่งโดยละเอียด

นี่คือที่ที่คุณจะพบข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของข้อความ

ส่วน

คำอธิบาย

รายงานการส่งสำหรับ

แสดงชื่อที่ใช้แสดงและที่อยู่อีเมลของผู้ส่งและผู้รับ

ส่งแล้ว

แสดงวันที่และเวลาที่ข้อความถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์

สถานะ

แสดงสถานะการส่งล่าสุดสำหรับข้อความนั้น สถานะสามารถเป็นได้ดังนี้

 • ไม่สำเร็จ ไม่สามารถส่งข้อความได้

 • ถูกถ่ายโอน ข้อความถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลหนึ่งผ่านทางอินเทอร์เน็ต จะไม่สามารถติดตามข้อความนั้นได้หลังจากที่ข้อความนั้นไปที่เซิร์ฟเวอร์อีเมลภายนอกแล้ว

 • รอดำเนินการ อาจยังไม่พบปลายทางสำหรับข้อความอีเมลนั้น หรือข้อความนั้นอาจกำลังรอการอนุมัติอยู่ (ข้อความจะผ่านกระบวนการอนุมัติเมื่อถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่มีการตรวจสอบ)

 • ย้ายไป ข้อความถูกส่งไปแล้ว แต่ถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์อื่นในกล่องจดหมายของผู้รับด้วยกฎสำหรับกล่องจดหมายเข้า

 • กลุ่มที่ถูกขยาย ที่อยู่อีเมลของกลุ่ม (เช่น รายชื่อผู้รับจดหมายที่มีที่อยู่อีเมลของผู้รับสำหรับข้อความ) ถูกขยายเพื่อส่งข้อความไปยังผู้รับแต่ละคนในกลุ่มนั้น

สรุปถึงปัจจุบัน

คุณจะเห็นเฉพาะ สรุปถึงปัจจุบัน ถ้าคุณได้ส่งข้อความให้ผู้รับมากกว่าหนึ่งคน และคุณได้เลือก ค้นหาข้อความที่ฉันส่งไปยัง ข้อมูลนี้จะมีจำนวนรวมของผู้รับที่ข้อความนั้นถูกส่งไปหา และสถานะการส่งโดยย่อสำหรับผู้รับแต่ละคน เมื่อต้องการดูสถานะสำหรับผู้รับโดยละเอียด ให้เลือกผู้รับนั้นในรายการ

ถ้ามีการส่งกลับรายชื่อของผู้รับเป็นจำนวนมาก คุณอาจใช้ เลือกผู้ใช้ เพื่อจำกัดผู้ใช้ให้แคบลงเหลือแต่ผู้รับที่คุณต้องการตรวจสอบ

ฉันต้องรู้อะไรอีก

 • คุณสามารถเพิ่มชื่อหลายชื่อลงในกล่อง ค้นหาข้อความที่ฉันส่งไปยัง การค้นหาจะส่งกลับข้อความทั้งหมดที่ถูกส่งไปยังบุคคลใดๆ ในรายการค้นหา

 • คุณสามารถเพิ่มชื่อได้เพียงครั้งละชื่อในกล่อง ค้นหาข้อความที่ถูกส่งมาที่ฉันจาก

 • ถ้าคุณใช้เขตข้อมูล ค้นหาคำเหล่านี้ในบรรทัดเรื่อง การค้นหาจะส่งกลับข้อความทั้งหมดที่ตรงกับเกณฑ์ ถึง หรือ จาก และเกณฑ์บรรทัดเรื่อง

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×