รายงานการดูแลการค้นหา

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

รายงานการดูแลการค้นหาช่วยให้คุณสามารถระบุความสมบูรณ์ของแอปพลิเคชันบริการค้นหาในฟาร์ม SharePoint มีอยู่สามชนิดของรายงานการดูแลการค้นหา:

 • รายงานการดูแลการค้นหาพื้นฐาน: เปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น รายงานเหล่านี้แสดงข้อมูลการตรวจสอบระดับสูงรวมจากคอมโพเนนต์ทั้งหมดสำหรับแอปพลิเคชันบริการการค้นหาที่เลือกไว้ มีรายงานดูแลค้นหาพื้นฐานสี่ต่อไปนี้:

  • แหล่งเนื้อหาอัตราตระเวน: รายงานนี้แสดงมุมมองของกิจกรรมตระเวนล่าสุด เรียงลำดับตามแหล่งเนื้อหา การตระเวนจุดยึดปรากฏเป็นแหล่งเนื้อหา (เสมือน) ที่แยกต่างหาก

  • ตระเวนอัตราต่อชนิด: รายงานนี้แสดงมุมมองของกิจกรรมตระเวนล่าสุด เรียงลำดับตามรายการและการกระทำสำหรับ URL ที่ระบุ รายการเหล่านี้และการดำเนินการรวมรายการที่มีการปรับเปลี่ยน รายการที่ถูกลบ ลองอีกครั้ง ข้อผิดพลาด และบุคคลอื่น

  • เวลาแฝงของคิวรีโดยรวม: รายงานนี้แสดงมุมมองของกิจกรรมแบบสอบถามล่าสุด แสดงเวลาแฝงของจากส่วนสำคัญของไปป์ไลน์การคิวรี และการหาค่าเฉลี่ยคิวรีต่อนาที

  • เวลาแฝงของคิวรี SharePoint หลัง: รายงานนี้แสดงมุมมองของกิจกรรมแบบสอบถามล่าสุด แสดงเวลาแฝงของรายละเอียดจากส่วนหลัง SharePoint ของขั้นตอนแบบสอบถามที่ (รวมถึงฐานข้อมูลและคอมโพเนนต์การค้นหา) และการหาค่าเฉลี่ยคิวรีต่อนาที

 • รายงานดูแลการค้นหาขั้นสูง รายงานเหล่านี้เปิดตามค่าเริ่ม แสดงการเพิ่มเติมในเชิงลึกตรวจสอบข้อมูลที่รวมจากคอมโพเนนต์ทั้งหมดสำหรับแอปพลิเคชันบริการการค้นหาที่เลือกเท่านั้น มีรายงานดูแลการค้นหาขั้นสูงสามต่อไปนี้:

  • ตระเวนต่อกิจกรรมการประมวลผล: รายงานนี้แสดงมุมมองของตำแหน่งที่การประมวลผลการตระเวนเกิดขึ้นในไปป์ไลน์ ต่อนาที กำหนดเวลาที่ต่อคอมโพเนนต์ถูกจัดกลุ่มตามกิจกรรม เช่นการกรองหรือการแตกหักของ word

  • ตระเวนต่อคอมโพเนนต์การประมวลผล: รายงานนี้แสดงมุมมองของตำแหน่งที่การประมวลผลการตระเวนเกิดขึ้นในไปป์ไลน์ ต่อนาที กำหนดเวลาที่ถูกจัดกลุ่มตามคอมโพเนนต์ เช่นตัวจัดการโพรโทคอลไฟล์หรือจุดยึดปลั๊กอิน

  • คิวการตระเวน: รายงานนี้แสดงมุมมองของรัฐคิวการตระเวน แสดงลิงก์ในการประมวลผลขาเข้า และขาออกธุรกรรมจัดคิว

 • รายงานการดูแลการค้นหา หลังจากเปิดใช้งานคิวรีการตรวจสอบสำหรับการค้นหา รายงานแนวโน้มแบบนี้ใช้ข้อมูลสำหรับแต่ละแบบสอบถามเพื่อให้ได้ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์เวลาแฝงของคิวรี ต่อไปนี้อธิบายถึงรายงานการดูแลการค้นหาหนึ่ง:

  • แนวโน้มเวลาแฝงของคิวรี: รายงานนี้แสดงมุมมองของผู้ใช้ แบ่งเวลาแฝงของคิวรีฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ด้วยเปอร์เซ็นต์ไทล์ นอกเหนือจากอัตราการตระเวนปัจจุบัน

   หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปิดใช้งานรายงานการดูแลการค้นหา คุณต้องเรียกใช้ cmdlet ของ Windows PowerShell ต่อไปนี้:

   • $app =ต้น-SPEnterpriseSearchServiceApplication "ชื่อแอปพลิเคชันของคุณ"

   • $app =ชุด SPEnterpriseSearchServiceApplication – VerboseQueryMonitoring "True"

   • $app =ต้น-SPEnterpriseSearchServiceApplication "ชื่อแอปพลิเคชันของคุณ"

   • $app Update ()

ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับรายงานการดูแลการค้นหา

เมื่อต้องการดูรายงานการดูแลการค้นหา คุณต้องมี Microsoft SharePoint Server 2010 หรือ Microsoft ค้นหา Server 2010 สภาพแวดล้อมแบบที่ประกอบด้วยข้อมูลที่ตระเวนและศูนย์การค้นหา คุณยังได้เพื่อให้แน่ใจว่า ได้เปิดใช้งานผ่านตัวช่วยสร้างการกำหนดค่าฟาร์มบริการสถานะ

นำทางไปยังรายงานการดูแลการค้นหา

รายงานการดูแลระบบที่ค้นหาทั้งหมดจะอยู่ในโฟลเดอร์รายงานการดูแลการค้นหา เมื่อต้องการเข้าถึงโฟลเดอร์นี้ คุณต้องเป็นสมาชิกของกลุ่ม SharePoint ผู้ดูแลฟาร์ม

 1. ในการดูแลจากศูนย์กลาง คลิกตรวจสอบ

 2. บนหน้าตรวจสอบ ในส่วนของรายงาน คลิกมุมมองรายงานการดูแลระบบ

 3. บนหน้าไลบรารีรายงานผู้ดูแล คลิกรายงานการดูแลการค้นหา

 4. บนหน้าการรายงานดูแลการค้นหา คลิกรายงานคุณต้องการดู เมื่อต้องการดูรายงานการดูแลการค้นหาขั้นสูง คลิกรายงานขั้นสูง

กรองข้อมูลสำหรับรายงานดูแลการค้นหา

ตามค่าเริ่มต้น รายงานการดูแลการค้นหาแสดงข้อมูลสำหรับแอปพลิเคชันการค้นหาทั้งหมดไปไว้เหนือ 12 ชั่วโมงล่าสุด คุณสามารถกรองข้อมูลรายงานโดยใช้วิธีต่อไปนี้:

เมื่อต้องการจำกัดรายงานอย่าง น้อยหนึ่งค้นหาบริการแอปพลิเคชัน

 1. บนหน้าของรายงาน คลิกไอคอนตัวกรองถัดจากกล่องแอปพลิเคชัน

 2. ในกล่องโต้ตอบการเลือกตัวกรองค่า แอปพลิเคชันบริการค้นหาที่คุณต้องเลือก นั้นแล้ว คลิกตกลง

 3. คลิกที่ปุ่มตัวกรองที่นำไปใช้ เพื่อปรับปรุงรายงาน

เมื่อต้องการจำกัดรายงานระยะเวลาที่เฉพาะเจาะจง

 1. บนหน้าของรายงาน คลิกวันที่เริ่มต้น และสิ้นสุด ปฏิทินและเวลาเพื่อระบุช่วงเวลาที่คุณต้องการ

 2. คลิกที่ปุ่มตัวกรองที่นำไปใช้ เพื่อปรับปรุงรายงาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการดูแลการค้นหา ดู TechNet

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×