รายการไฟล์ .msp ล่าสุดสำหรับผลิตภัณฑ์ Office 2013

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

อัปเดตล่าสุด: 12 เดือนธันวาคม 2017

ข้อมูลต่อไปนี้แสดงรายการไฟล์ .msp ล่าสุดที่ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT จำเป็นต้องใส่ เมื่อพวกเขาสร้างไฟล์อิมเมจสำหรับการติดตั้งผลิตภัณฑ์ Office 2013 รวมถึง Visio 2013 และ Project 2013 เมื่อใส่ไฟล์ .msp เหล่านี้ไว้ เมื่อผู้ใช้ติดตั้งผลิตภัณฑ์ Office 2013 อัปเดตล่าสุดที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและที่ไม่เกี่ยวกับความปลอดภัยจะถูกนำไปใช้กับการติดตั้ง Office โดยอัตโนมัติ

ข้อมูลนี้นำไปใช้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ Office 2013 ที่ใช้เทคโนโลยีการติดตั้ง Windows Installer (MSI) ตัวอย่างเช่น Office Professional Plus 2013 และ Visio Standard 2013 รุ่น Volume License จะใช้ MSI

ไฟล์ .msp ที่อัปเดตล่าสุด

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการไฟล์.msp ที่ถูกอัปเดตใน2017 ธันวาคม

อัปเดตที่ไม่เกี่ยวกับความปลอดภัย

อัปเดตที่เกี่ยวกับความปลอดภัย

excel-x-none

oart-x-none

lync-x-none

word-x-none

mso-x-none

outlook-x-none

powerpoint-x-none

project-x-none

รายการไฟล์ .msp ทั้งหมด

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการไฟล์.msp ทั้งหมดที่เผยแพร่ตั้งแต่ Office 2013 Service Pack 1 (SP1) ถูกเผยแพร่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2014

ชื่อไฟล์ .msp

ผลิตภัณฑ์

วันที่นำการอัปเดตที่ไม่เกี่ยวกับความปลอดภัยออกใช้

บทความฐานความรู้ที่ไม่เกี่ยวกับความปลอดภัย

วันที่นำการอัปเดตที่เกี่ยวกับความปลอดภัยออกใช้

บทความฐานความรู้ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย

ฐานความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยที่นำมาใช้แทน

access-x-none

Access 2013

ต.ค... 3, 2017

3172543

10 พ.ย. 2015

3085584

ไม่มี

ace-x-none

Office 2013

1 พ.ย. 2016

3039750

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

acmserver-x-none

Office 2013

5 กันยายน 2017

3172512

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

airspacewer-x-none

Office 2013

9 ธ.ค. 2014

2899522

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

analys32-x-none

Office 2013

9 ก.พ. 2016

3054819

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

clview-x-none

Office 2013

5 กรกฎาคม 2016

3101503

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

conv-x-none

Office 2013

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

12 กันยายน 2017

3213564

3203392

csi-x-none

Office 2013

11 กรกฎาคม 2017

3172545

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

csisyncclient-x-none

Office 2013

8 มีนาคม 2016

3114488

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

dcf-x-none

Office 2013

8 ธ.ค. 2015

3023068

13 มิถุนายน 2017

3162051

ไม่สามารถใช้งานได้

duetserver-x-none1

Office 2013

14 เมษายน 2015

2965214

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ediscovery-x-none2

Office 2013

5 กันยายน 2017

3172484

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

eqnedt32-x-none

Office 2013

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

14 พฤศจิกายน 2017

3162047

ไม่สามารถใช้งานได้

excel-x-none

Excel 2013

5 ธันวาคม 2017

4011597

14 พฤศจิกายน 2017

4011233

4011108

excelpp-x-none

Office 2013

6 มิถุนายน 2017

3191872

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

exppdf-x-none

Office 2013

5 เมษายน 2016

3085587

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

filterpack-x-none

Office 2013

5 เมษายน 2016

3039756

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

fm20-x-none

Office 2013

14 กรกฎาคม 2015

3023052

9 ธ.ค. 2014

2726958

ไม่มี

gfonts-x-none

Office 2013

14 ต.ค. 2014

2760371

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

gkall-x-none

Office 2013

7 มิถุนายน 2016

3039795

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

groove-x-none

OneDrive for Business

7 มี.ค. 2017

3178645

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ieawsdc-x-none

Office 2013

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

11 ส.ค. 2015

3039798

ไม่มี

infopath-x-none

InfoPath 2013

3 พฤษภาคม 2016

3114946

8 มีนาคม 2016

3114833

3054793

infopathpc-x-none

Office 2013

1 พ.ย. 2016

3127916

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ipeditor-x-none

InfoPath 2013

3 พฤษภาคม 2016

3114818

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

lync-x-none

Lync 2013 (Skype for Business)

5 ธันวาคม 2017

4011284

10 ต.ค. 2017

4011179

4011107

lynchelp-ll-cc3

Lync 2013 (Skype for Business)

2 พฤษภาคม 2017

3191873

12 กันยายน 2017

3213568

3191937

mscomct2-x-none

Office 2013

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

13 พฤษภาคม 2014

2760272

ไม่มี

mscomctlocx-x-none2

Office 2013

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

12 ม.ค. 2016

3039794

2880502

msmipc-x-none

Office 2013

4 เมษายน 2017

3172523

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

mso-x-none

Office 2013

5 ธันวาคม 2017

4011279

12 กันยายน 2017

4011103

3213555

msptls-x-none

Office 2013

12 พฤษภาคม 2015

2881017

11 ส.ค. 2015

3054816

ไม่มี

msqry32-x-none

Office 2013

9 มิถุนายน 2015

2889863

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

nlgmsfad-x-none

Office 2013

14 ต.ค. 2014

2883095

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

oart-x-none

Office 2013

7 พฤศจิกายน 2017

4011228

12 เดือนธันวาคม 2017

4011277

2975808

ocfxca-x-none

Office 2013

13 ต.ค. 2015

3039720

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ocr-x-none

Office 2013

8 เมษายน 2014

2760344

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

onenote-x-none

OneNote 2013

7 พฤศจิกายน 2017

4011075

9 ส.ค. 2016

3115256

3101371

orgidcrl-x-none

Office 2013

5 กรกฎาคม 2016

3085565

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

osc-x-none

Outlook Social Connector 2013

9 มิถุนายน 2015

3054854

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

oscfb-x-none

Office 2013

9 มิถุนายน 2015

3054856

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ose-x-none

Office 2013

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

10 ต.ค. 2017

3172524

ไม่สามารถใช้งานได้

osetup-x-none

Office 2013

9 มิถุนายน 2015

3054783

10 ต.ค. 2017

3172531

ไม่สามารถใช้งานได้

osfclient-x-none

Office 2013

5 กันยายน 2017

4011106

9 มิถุนายน 2015

3039782

ไม่มี

ospp-x-none

Office 2013

13 ต.ค. 2015

3039778

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

otkruntimertl-x-none

Office 2013

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

8 มีนาคม 2016

3039746

2910941

outexum-x-none

Office 2013

10 พ.ย. 2015

3101487

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

outlfltr-x-none

Office 2013

2 ส.ค. 2016

3115404

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

outlook-x-none

Outlook 2013

5 ธันวาคม 2017

4011282

50.010 ต.ค. 2017

4011178

4011090

peopledatahandler-x-none

Office 2013

ก.ย. 8 2015

3039766

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

powerpoint-x-none

PowerPoint 2013

December5, 2017

4011278

12 กันยายน 2017

4011069

3115487

ppaddin-x-none

Office 2013

5 กันยายน 2017

3213536

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

project-x-none

Project 2013

เดือน 5 ธันวาคม 2017

4011285

10 พ.ย. 2015

3101506

ไม่มี

proof-ll-cc3

Office 2013

4 ต.ค. 2016

3115156

13 พฤษภาคม 2014

2880463

ไม่มี

protocolhandler-x-none

Office 2013

7 มิถุนายน 2016

3023049

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

publisher-x-none

Publisher 2013

6 ธ.ค. 2015

3114329

10 พ.ย. 2015

3085561

ไม่มี

riched20-x-none

Office 2013

5 เมษายน 2016

3114825

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

seguiemj-x-none

Office 2013

5 กันยายน 2017

4011087

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

spd-x-none

SharePoint Designer 2013

2 ส.ค. 2016

3114721

13 พฤษภาคม 2014

2863836

ไม่มี

spdcore-x-none

SharePoint Designer 2013

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

13 พฤษภาคม 2014

2752096

ไม่มี

spdevsdk-x-none

SharePoint Designer 2013 Client Components SDK

1 สิงหาคม 2017

3213571

13 พฤษภาคม 2014

2863854

ไม่มี

stslist-x-none

Office 2013

10 พ.ย. 2015

3055007

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

vbe7-x-none

Office 2013

1 สิงหาคม 2016

3172443

8 พ.ย. 2016

3115153

3039734

visconv-x-none2

Visio 2013 Compatibility Pack

14 กรกฎาคม 2015

3054828

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

visio-x-none

Visio 2013

3 ต.ค. 2017

4011149

14 มิถุนายน 2016

3115020

3114489

vviewer-x-none

Visio Viewer 2013

8 เมษายน 2014

2817301

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

wec-x-none

Office 2013

7 พฤศจิกายน 2015

3172533

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

word-x-none

Word 2013

3 ต.ค. 2017

4011150

12 เดือนธันวาคม 2017

4011590

4011250

wordpia-x-none

Word 2013

7 พฤศจิกายน 2017

3162081

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

wxpcore-x-none

Office 2013

8 มีนาคม 2016

3114499

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

wxpnse-x-none

Office 2013

13 ต.ค. 2015

3039701

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

1ไฟล์นี้สำหรับการติดตั้ง Office 2013 เวอร์ชัน 64 บิตเท่านั้น

2ไฟล์นี้สำหรับการติดตั้ง Office 2013 เวอร์ชัน 32 บิตเท่านั้น

3 ll-cc หมายถึงภาษาที่เหมาะสม เช่น en-us หรือ ja-jp

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

แจกจ่ายการอัปเดตสำหรับผลิตภัณฑ์ Office 2013

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×