รายการจากการคำนวณใน Excel และ Excel Services

รายการจากการคำนวณใน Excel และ Excel Services

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Microsoft Excel 2013 เสนอความสามารถด้านข่าวกรองธุรกิจที่หลากหลายที่ทำให้คุณสามารถสร้างรายงาน ดัชนีชี้วัด และแดชบอร์ดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถใหม่และที่ปรับปรุงใหม่ รวมถึง ความสามารถในการสร้างรายการจากการคำนวณต่างๆ เช่น การวัดจากการคำนวณ สมาชิกจากการคำนวณ และเขตข้อมูลจากการคำนวณ อ่านบทความนี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับรายการจากการคำนวณ และรายการเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนใน Excel Services หรือไม่

รายการจากการคำนวณใน Excel Services

ในExcel บุคคลที่สามารถสร้างรายการจากการคำนวณที่มีการวัดจากการคำนวณสมาชิกจากการคำนวณและเขตข้อมูลจากการคำนวณ รายการจากการคำนวณให้คุณสามารถกำหนด และใช้การคำนวณแบบกำหนดเองและชุดของรายการที่มีอยู่ในฐานข้อมูลที่ถูกใช้เพื่อสร้างรายงาน PivotChart หรือรายงาน PivotTable

เมื่อคุณมีเวิร์กบุ๊กที่ประกอบด้วยรายการจากการคำนวณ คุณสามารถแชร์เวิร์กบุ๊กกับผู้อื่นด้วยการอัปโหลดไปยังไลบรารี SharePoint ขึ้นอยู่กับวิธีสภาพแวดล้อม SharePoint ของคุณถูกกำหนดค่า บุคคลสามารถโดยทั่วไปจะแสดง และใช้เวิร์กบุ๊กที่ประกอบด้วยรายการจากการคำนวณในหน้าต่างเบราว์เซอร์ อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อมแบบบางอย่างอาจไม่สนับสนุนความ

ถ้าองค์กรของคุณใช้Office Online เซิร์ฟเวอร์ควบคู่ไปกับ SharePoint Server 2013 (ภายในองค์กร), แล้วExcel Services (SharePoint Server 2013) หรือ Excel Web App (Office Web Apps Server)ถูกใช้เพื่อแสดงเวิร์กบุ๊กในหน้าต่างเบราว์เซอร์ ตัดสินใจนี้อาจส่งผลต่อว่าเวิร์กบุ๊กที่ประกอบด้วยคำนวณเขตข้อมูล (สร้างขึ้น โดยใช้ Power Pivot สำหรับ Excel) สามารถดูได้ในหน้าต่างเบราว์เซอร์

ตารางต่อไปนี้สรุปว่ารายการจากการคำนวณจะได้รับการสนับสนุนใน Excel Services (SharePoint Server 2013) Excel Online (เซิร์ฟเวอร์ Office Online) และ Excel Online (ใน SharePoint Online) หรือไม่

รายการจากการคำนวณ

Excel Services (SharePoint Server 2013 ภายในองค์กร)

Excel Online (Office Online ภายในองค์กร)

Excel Online (ใน SharePoint Online)

การวัดจากการคำนวณ

ใช่

ใช่

ใช่ ถ้าแหล่งข้อมูลที่ใช้ได้รับการสนับสนุนใน SharePoint Online ดูการใช้ข้อมูลภายนอกในเวิร์กบุ๊กใน SharePoint Online

สมาชิกจากการคำนวณ

ใช่

ใช่

ใช่ ถ้าแหล่งข้อมูลที่ใช้ได้รับการสนับสนุนใน SharePoint Online ดูการใช้ข้อมูลภายนอกในเวิร์กบุ๊กใน SharePoint Online

เขตข้อมูลจากการคำนวณ

ได้

ไม่ได้

ความสามารถของ PowerPivot รวมถึง เขตข้อมูลจากการคำนวณ และ ตัวแบบข้อมูล จะไม่ได้รับการสนับสนุนในเซิร์ฟเวอร์ Office Online (ภายในองค์กร)

ใช่ ถ้าแหล่งข้อมูลที่ใช้ได้รับการสนับสนุนใน SharePoint Online ดูการใช้ข้อมูลภายนอกในเวิร์กบุ๊กใน SharePoint Online

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูแหล่งข้อมูลต่อไปนี้

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณพยายามดูเวิร์กบุ๊กที่มีรายการจากการคำนวณ (หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการสนับสนุน) ในหน้าต่างเบราว์เซอร์ และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ระบุว่าเวิร์กบุ๊กไม่ได้รับการสนับสนุน ให้ลองเปิดเวิร์กบุ๊กใน Excel 2013

ด้านบนของหน้า

การวัดจากการคำนวณ คืออะไร

การวัดจากการคำนวณ เป็นการคำนวณแบบกำหนดเองที่คุณสามารถสร้างได้ใน Excel เมื่อคุณทำงานกับข้อมูลหลายมิติที่จัดเก็บไว้ใน SQL Server Analysis Services การวัดจากการคำนวณ มีประโยชน์สำหรับการกำหนดการคำนวณที่อาจไม่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตัวอย่างของการคำนวณแบบกำหนดเองอาจมีดังต่อไปนี้

 • การวัดโควตายอดขายที่ใช้สูตรใดสูตรหนึ่ง

 • การวัดเปอร์เซ็นต์ของยอดรวมสำหรับรายการในกลุ่ม

 • การวัดกำไรขั้นต้นที่ใช้คิวรีที่ซับซ้อน

 • การวัดรายได้ที่ใช้ผลรวมของกำไรขั้นต้นและต้นทุนของผลิตภัณฑ์

เมื่อคุณสร้างการวัดจากการคำนวณ คุณกำหนดคิวรี Multidimensional Expressions (MDX) ซึ่งทำได้ง่ายมากโดยใช้กล่องโต้ตอบ การวัดจากการคำนวณ ใน Excel ซึ่งช่วยให้คุณใช้ฟังก์ชัน ลากแล้วปล่อย เพื่อตั้งค่าคิวรีของคุณ

เมื่อต้องการสร้าง การวัดจากการคำนวณ ใน Excel

 1. สร้างรายงาน PivotTable หรือรายงาน PivotChart โดยใช้ข้อมูลที่เก็บไว้ในคิวบ์ Analysis Services

 2. บนแท็บ วิเคราะห์ ในกลุ่ม การคำนวณ ให้เลือก เครื่องมือ OLAP > การวัดจากการคำนวณ MDX กล่องโต้ตอบ การวัดจากการคำนวณใหม่ จะเปิดขึ้น

 3. ในกล่อง ชื่อ ให้ระบุชื่อสำหรับการวัดจากการคำนวณ

 4. (ขั้นตอนนี้จะทำหรือไม่ทำก็ได้) เมื่อต้องการระบุว่าการวัดจากการคำนวณควรปรากฏขึ้นที่ใดในรายการเขตข้อมูล PivotTable (หรือเขตข้อมูล PivotChart) ให้ทำขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือทั้งสองขั้นตอนต่อไปนี้

  • ใช้รายการ กลุ่มการวัด เพื่อระบุตำแหน่งที่คุณต้องการให้การวัดจากการคำนวณปรากฏขึ้นในรายการ เขตข้อมูล PivotTable (หรือ เขตข้อมูล PivotChart) ถ้าคุณไม่ระบุ กลุ่มการวัด การวัดจากการคำนวณจะแสดงในกลุ่มที่เรียกว่า ค่า

  • ในกล่อง โฟลเดอร์ ให้พิมพ์ชื่อเพื่อสร้างโฟลเดอร์การแสดงสำหรับการวัดจากการคำนวณ

 5. จากแท็บ เขตข้อมูลและข้อมูล ให้ลากรายการ (เช่น การวัด) ไปยังบานหน้าต่าง MDX

 6. เพิ่มการดำเนินการ เช่น +, -, /, หรือ * หลังจากรายการในบานหน้าต่าง MDX

 7. จากแท็บ เขตข้อมูลและข้อมูล ให้ลากอีกรายการไปยังบานหน้าต่าง MDX

 8. ทำซ้ำขั้นตอน 5-7 จนกว่าคุณตั้งค่าข้อมูลและสูตรของคุณเรียบร้อย
  ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสร้าง การวัดจากการคำนวณ ที่เรียกว่า รายได้ ในบานหน้าต่าง MDX คุณอาจมีคิวรีที่คล้ายกัน
  [Measures].[Product Cost]+[Measures].[Gross Profit]

 9. เลือก ทดสอบ MDX เพื่อให้แน่ใจว่าคิวรีจะทำงานอย่างถูกต้อง

 10. เลือก ตกลง เพื่อสร้างการวัดจากการคำนวณ

 11. เมื่อต้องการใช้การวัดจากการคำนวณในรายงาน ให้เลือกการวัดนั้นในรายการ เขตข้อมูล PivotTable (หรือ เขตข้อมูล PivotChart) คุณจะค้นหาได้ในตำแหน่งที่ตั้งที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 4

หมายเหตุ: เนื่องจาก Excel MDX วัดจากการคำนวณจะใช้ในการสร้างการคำนวณที่เฉพาะเจาะจงเซสชันสำหรับแหล่งข้อมูล SQL Server Analysis Services การวัดจากคำนวณจะถูกจำกัดเซสชันและการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลที่คุณใช้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างเซสชันทอดสมาชิกจากคำนวณ

ด้านบนของหน้า

สมาชิกจากการคำนวณ คืออะไร

สมาชิกจากการคำนวณ เป็นชุดของสมาชิกที่คุณสามารถกำหนดได้ใน Excel เมื่อคุณทำงานกับข้อมูลหลายมิติที่จัดเก็บไว้ใน Server Analysis Services สมาชิกจากการคำนวณ มีประโยชน์สำหรับการกำหนดชุดของรายการที่อาจไม่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตัวอย่างของชุดแบบกำหนดเองเหล่านี้อาจมีดังต่อไปนี้

 • พื้นที่ที่ประกอบด้วยพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจง เช่น ประเทศ ภูมิภาค หรือรัฐ

 • กลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่นับไปยังจำนวนโควตาของพนักงานขาย

 • ชุดของกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญทางการตลาดที่เฉพาะเจาะจง

เมื่อคุณสร้างสมาชิกจากการคำนวณ คุณกำหนดคิวรี MDX ซึ่งเหมือนกับการวัดจากการคำนวณ ซึ่งทำได้ง่ายมากโดยใช้กล่องโต้ตอบ สมาชิกจากการคำนวณ ใน Excel ซึ่งช่วยให้คุณใช้ฟังก์ชัน ลากแล้วปล่อย เพื่อตั้งค่าคิวรีของคุณ

หมายเหตุ: เมื่อคุณทำงานกับ PivotTable ใน Excel และคุณใช้เครื่องมือ OLAP เมื่อต้องการเพิ่มสมาชิกจากการคำนวณ คุณจะไม่สามารถยกเลิกเลือกในรายการแบบดรอปดาวน์ของรายการเขตข้อมูลจากแหล่งข้อมูลของคุณเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง SQL Server 2008 หรือรุ่นก่อนหน้า ถ้าแหล่งข้อมูลเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง SQL Server 2008 R2 หรือใหม่กว่า คุณสามารถเลือก และยกเลิกเลือกสมาชิกจากการคำนวณในรายการแบบดรอปดาวน์ตัวกรอง

เมื่อต้องการสร้าง สมาชิกจากการคำนวณ ใน Excel

 1. สร้างรายงาน PivotTable หรือรายงาน PivotChart โดยใช้ข้อมูลที่เก็บไว้ในคิวบ์ Analysis Services

 2. บนแท็บ วิเคราะห์ ในกลุ่ม การคำนวณ ให้เลือก เครื่องมือ OLAP > สมาชิกจากการคำนวณ MDX กล่องโต้ตอบ สมาชิกจากการคำนวณใหม่ จะเปิดขึ้น

 3. ในกล่อง ชื่อ ให้ระบุชื่อสำหรับสมาชิกจากการคำนวณ

 4. ใช้รายการ ลำดับชั้นแม่ เพื่อระบุตำแหน่งที่คุณต้องการให้สมาชิกจากการคำนวณปรากฏขึ้นในรายการ เขตข้อมูล PivotTable (หรือ เขตข้อมูล PivotChart)
  ใส่ใจเป็นพิเศษกับสิ่งที่คุณเลือก คุณจำเป็นต้องรู้ตำแหน่งที่คุณระบุ สมาชิกจากการคำนวณ เพื่อที่จะได้ใช้สมาชิกนั้นในรายงาน PivotTable (หรือรายงาน PivotChart)

 5. จากแท็บ เขตข้อมูลและข้อมูล ให้ลากรายการ (เช่น ลำดับชั้นของมิติ) ไปยังบานหน้าต่าง MDX

 6. เพิ่มการดำเนินการ เช่น +, -, /, หรือ * หลังจากรายการในบานหน้าต่าง MDX

 7. จากแท็บ เขตข้อมูลและข้อมูล ให้ลากอีกรายการไปยังบานหน้าต่าง MDX

 8. ทำซ้ำขั้นตอน 5-7 จนกระทั่งคุณได้ตั้งค่ารายการและสูตรของคุณไว้
  ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังสร้างสมาชิกจากการคำนวณที่เรียกว่า ผลิตภัณฑ์หลัก ที่มีรายการทั้งหมดยกเว้นสองประเภทผลิตภัณฑ์ ในบานหน้าต่าง MDX คุณอาจต้องมีคิวรีที่มีลักษณะคล้ายกับ
  [Product].[Product Categories]-[Product].[Product Categories].[Category].&[4]-[Product].[Product Categories].[Category].&[3]

 9. เลือก ทดสอบ MDX เพื่อให้แน่ใจว่าคิวรีจะทำงานอย่างถูกต้อง

 10. เลือก ตกลง เพื่อสร้างสมาชิกจากการคำนวณ

 11. เมื่อต้องการเพิ่มสมาชิกจากการคำนวณไปยังรายงาน PivotTable (หรือรายงาน PivotChart) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ดูให้แน่ใจว่าอย่างน้อยหนึ่งการวัดถูกเลือกไว้สำหรับรายงาน

  2. ในรายการ เขตข้อมูล PivotTable (หรือ เขตข้อมูล PivotChart) ให้ขยายมิติแม่ที่คุณได้ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 4

  3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากลำดับชั้นของมิติที่สอดคล้องกับลำดับชั้นที่คุณใช้ในการสร้างสมาชิกจากการคำนวณ รายงานแสดงข้อมูลสำหรับสมาชิกของมิติทั้งหมดในกลุ่ม รวมถึงสมาชิกจากการคำนวณที่คุณสร้างขึ้นด้วย

 12. (ทำหรือไม่ทำก็ได้) เมื่อต้องการแสดงข้อมูลเฉพาะสมาชิกจากการคำนวณในรายงาน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ในรายการ เขตข้อมูล PivotTable (หรือ เขตข้อมูล PivotChart) ให้ชี้ไปที่ลำดับชั้นของมิติที่มีสมาชิกจากการคำนวณ

  2. เมื่อลูกศรลงปรากฏขึ้น ให้คลิก (หรือแตะ) ลูกศรนั้นเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ เลือกเขตข้อมูล

  3. ล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับทุกรายการ ยกเว้นสมาชิกจากการคำนวณที่คุณสร้างขึ้น

ด้านบนของหน้า

เขตข้อมูลจากการคำนวณ คืออะไร

เขตข้อมูลจากการคำนวณจะมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการสร้างรายการจากการคำนวณใน PivotTable หรือรายงาน ที่ใช้ข้อมูลหลายมิติที่เก็บไว้ใน Analysis Services ก่อนหน้านี้ แต่ใช้ข้อมูลในตัวแบบข้อมูลในเวิร์กบุ๊กที่สร้างขึ้น โดยใช้ Power Pivot ในExcel แทน ค่าในเขตข้อมูลจากการคำนวณสามารถเปลี่ยนตามบริบท บริบทจะถูกกำหนด โดยการเลือกแถว คอลัมน์ กรอง หรือ ในสูตรแบบกำหนดเองโดยใช้Data Analysis Expressions (DAX) ใน PowerPivot

เขตข้อมูลจากการคำนวณ ถูกแสดงในรายการ เขตข้อมูล PivotTable (หรือ เขตข้อมูล PivotChart) เช่นเดียวกับ การวัดจากการคำนวณ และ สมาชิกจากการคำนวณ ซึ่งโดยปกติจะอยู่ในกลุ่ม ค่า คุณจะมีหลายตัวเลือกที่พร้อมใช้งานสำหรับการสร้าง เขตข้อมูลจากการคำนวณ

เมื่อต้องการสร้าง เขตข้อมูลจากการคำนวณ ใน Excel

สำหรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีสร้างและทำงานกับเขตข้อมูลจากการคำนวณ ให้ดูทรัพยากรต่อไปนี้

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×