รายการของไฟล์.msp ล่าสุดสำหรับผลิตภัณฑ์ Office 2016

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อัปเดตล่าสุด: 8 พฤษภาคม 2018

ข้อมูลต่อไปนี้แสดงรายการของไฟล์.msp ล่าสุดที่ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ที่จำเป็นต้องใส่เมื่อพวกเขาสร้างรูปติดตั้งสำหรับผลิตภัณฑ์Office 2016 ตลอดจนVisio 2016Project 2016 โดยรวมถึงไฟล์เหล่านี้.msp เมื่อผู้ใช้ของพวกเขาติดตั้งผลิตภัณฑ์Office 2016 ความปลอดภัยล่าสุดและปรับปรุงความปลอดภัยไม่ใช่กับการติดตั้งOffice

ข้อมูลนี้นำไปใช้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์Office 2016 ที่ใช้เทคโนโลยีการติดตั้ง Windows Installer (MSI)

ไฟล์ .msp ที่อัปเดตล่าสุด

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการไฟล์.msp ที่ถูกอัปเดตใน2018 พฤษภาคม

อัปเดตที่ไม่เกี่ยวกับความปลอดภัย

อัปเดตที่เกี่ยวกับความปลอดภัย

csi-x-none

excel-x-none

lync-x-none

กราฟ-x-ไม่มี

msodll99l-x-ไม่มี

ose-x-none

msohevi-x-ไม่มี

osetup-x-none

onenote-x-none

word-x-none

osfclient-x-none

outlook-x-none

project-x-none

stslist-x-none

รายการไฟล์ .msp ทั้งหมด

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการไฟล์.msp ทั้งหมดที่ส่งออกไปเนื่องจากOffice 2016 วางจำหน่ายใน 2015 กันยายน

ชื่อไฟล์ .msp

ผลิตภัณฑ์

วันที่นำการอัปเดตที่ไม่เกี่ยวกับความปลอดภัยออกใช้

บทความฐานความรู้ที่ไม่เกี่ยวกับความปลอดภัย

วันที่นำการอัปเดตที่เกี่ยวกับความปลอดภัยออกใช้

บทความฐานความรู้ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย

ฐานความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยที่นำมาใช้แทน

access-x-none

Access 2016

2 มกราคม 2018

4011221

13 มีนาคม 2018

4011665

2910978

ace-x-none

Office 2016

5 กันยายน 2017

3191924

13 กุมภาพันธ์ 2018

4011143

ไม่สามารถใช้งานได้

acewss-x-ไม่มี

Office 2016

7 พฤศจิกายน 2017

4011259

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

แผนภูมิ-x-ไม่มี

Office 2016

6 เดือนมีนาคม 2018

4011732

10 เมษายน 2018

4018319

4011095

conv-x-none

Office 2016

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

12 กันยายน 2017

3213551

3203383

csi-x-none

Office 2016

1 พฤษภาคม 2018

4011634

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

csisyncclient-x-none

Office 2016

4 ตุลาคม 2016

3118264

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

dcf-x-none

Office 2016

9 กุมภาพันธ์ 2016

2910990

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

eqnedt32-x-none

Office 2016

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

9 มกราคม 2018

4011574

4011262

excel-x-none

Excel 2016

6 กุมภาพันธ์ 2018

4011684

8 พฤษภาคม 2018

4018382

4018337

excelpp-x-none

Office 2016

5 ธันวาคม 2017

4011218

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

exppdf-x-none

Office 2016

5 เมษายน 2016

2920720

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

filterpack-x-none

Office 2016

8 ธันวาคม 2015

2920684

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ฟอนต์-x-ไม่มี

Office 2016

5 เมษายน 2016

3114903

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

gkall-x-none

Office 2016

6 กันยายน 2016

3115276

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

กราฟ-x-ไม่มี

Office 2016

6 เดือนมีนาคม 2018

4011624

8 พฤษภาคม 2018

4018327

ไม่สามารถใช้งานได้

groove-x-none

OneDrive for Business

1 สิงหาคม 2017

3178707

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ieawsdc-x-none

Office 2016

13 ตุลาคม 2015

3085538

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

kohhc-x-ไม่มี

Office 2016

6 มิถุนายน 2017

3191929

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

lip -สำเนาถึง ll จะ1

Office 2016 Language Interface Pack

3 เมษายน 2018

4018329

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

lync-x-none

Skype for Business 2016

1 พฤษภาคม 2018

4018367

10 ตุลาคม 2017

4011159

4011040

mscomctlocx-x-ไม่มี

Office 2016

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

12 มกราคม 2016

2920727

ไม่มี

msmipc-x-none

Office 2016

4 เมษายน 2017

3178666

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

mso-x-none

Office 2016

6 เดือนมีนาคม 2018

4018295

10 เมษายน 2018

4018328

4011686

msodll20-x-ไม่มี

Office 2016

2 มกราคม 2018

4011630

13 มิถุนายน 2017

3178667

ไม่มี

msodll30-x-ไม่มี

Office 2016

3 เมษายน 2018

4011667

12 กันยายน 2017

4011126

3213545

msodll40ui-x-ไม่มี

Office 2016

6 เดือนมีนาคม 2018

4011671

10 พฤษภาคม 2016

3115103

ไม่มี

msodll99l-x-ไม่มี

Office 2016

1 พฤษภาคม 2018

4018318

9 มกราคม 2018

4011622

4011038

msohevi-x-ไม่มี

Office 2016

1 พฤษภาคม 2018

4022133

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

oart-x-none

Office 2016

5 ธันวาคม 2017

4011562

10 เมษายน 2018

4011628

3203474

oleo-x-ไม่มี

Office 2016

6 มิถุนายน 2017

3141457

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

onenote-x-none

OneNote 2016

1 พฤษภาคม 2018

4018321

9 สิงหาคม 2016

3115419

3114862

orgidcrl-x-none

Office 2016

8 ธันวาคม 2015

2920712

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ose-x-none

Office 2016

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

8 พฤษภาคม 2018

4011237

4011185

osetup-x-none

Office 2016

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

8 พฤษภาคม 2018

4011239

2920723

osfclient-x-none

Office 2016

1 พฤษภาคม 2018

4018369

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ospp-x-none

Office 2016

8 ธันวาคม 2015

2920724

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

otkruntimertl-x-none

Office 2016

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

8 มีนาคม 2016

3114690

ไม่มี

outexum-x-none

Office 2016

4 เมษายน 2017

3141506

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

outlfltr-x-none

Office 2016

2 สิงหาคม 2016

3115407

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

outlook-x-none

Outlook 2016

1 พฤษภาคม 2018

4018372

13 กุมภาพันธ์ 2018

4011682

4011626

policytips-x-ไม่มี

Office 2016

7 มิถุนายน 2016

3115081

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

powerpoint-x-none

PowerPoint 2016

3 เมษายน 2018

4011726

12 กันยายน 2017

4011041

3114518

ppaddin-x-none

Office 2016

5 ธันวาคม 2017

4011225

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

project-x-none

Project 2016

1 พฤษภาคม 2018

4018373

10 พฤศจิกายน 2015

2920698

ไม่มี

พิสูจน์-x-ไม่มี

Office 2016

2 มกราคม 2018

3178662

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

protocolhandler-x-none

Office 2016

9 กุมภาพันธ์ 2016

2910954

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

publisher-x-none

Publisher 2016

1 สิงหาคม 2017

3178696

10 พฤศจิกายน 2015

2920680

ไม่มี

riched20-x-none

Office 2016

2 มกราคม 2018

4011569

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

seguiemj-x-none

Office 2016

5 กรกฎาคม 2017

3203471

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

stslist-x-none

Office 2016

1 พฤษภาคม 2018

3203479

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

stsupld-x0-ไม่มี

Office 2016

8 มีนาคม 2016

2920678

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

vbe7-x-none

Office 2016

3 พฤษภาคม 2016

3114369

8 พฤศจิกายน 2016

3115135

ไม่มี

visio-x-none

Visio 2016

6 เดือนมีนาคม 2018

4011661

14 มิถุนายน 2016

3115041

3114511

word-x-none

Word 2016

6 กุมภาพันธ์ 2018

4011681

8 พฤษภาคม 2018

4018383

4018339

wxpcore-x-none

Office 2016

4 ตุลาคม 2016

3118263

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

wxpnse-x-none

Office 2016

4 ตุลาคม 2016

3118262

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

xdext-x-ไม่มี

Office 2016

1 สิงหาคม 2017

3213650

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

ไม่สามารถใช้งานได้

1 สำเนาถึง ll จะแทนเหมาะสมภาษา เช่น eu es หรือ es แยกประเภททั่วไป

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

รายการของไฟล์.msp ล่าสุดสำหรับผลิตภัณฑ์ Office 2013

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×