รายการของโค้ดเขตข้อมูลใน Word

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เขตข้อมูลใน Word ถูกใช้เป็นพื้นที่ที่สำรองไว้ สำหรับข้อมูลที่อาจเปลี่ยนแปลงในเอกสาร และ สำหรับการสร้างฟอร์มจดหมายและป้ายชื่อในเอกสารจดหมายเวียน

Word จะแทรกเขตข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้คำสั่งบางคำสั่ง เช่น เมื่อคุณแทรกหมายเลขหน้า เมื่อคุณแทรกแบบเอกสารสำเร็จรูป เช่น หน้าปก หรือเมื่อคุณสร้างสารบัญ คุณยังสามารถแทรกเขตข้อมูลได้ด้วยตนเองเพื่อทำให้ลักษณะต่างๆ ในเอกสารของคุณเป็นไปโดยอัตโนมัติ เช่น การผสานข้อมูลจากแหล่งข้อมูล หรือการคำนวณต่างๆ

ในปัจจุบัน และล่าสุด Word เวอร์ชัน ขนาดเล็กจำเป็นเมื่อต้องการแทรกเขตข้อมูลด้วยตนเอง เนื่องจากภายในคำสั่ง และเนื้อหา ตัวควบคุมมีประโยชน์สูงสุดของความสามารถเขตข้อมูลที่ให้ไว้สำหรับเวอร์ชันก่อนหน้า คุณเป็นแบบทั่วไปพบเขตข้อมูลในเอกสารที่สร้างขึ้นใน Word เวอร์ชันก่อนหน้า

สำหรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการแทรก และการแก้ไขโค้ดเขตข้อมูล ใช้สวิตช์ การตั้งค่า และการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แสดงผลลัพธ์เปรียบเทียบกับโค้ดเขตข้อมูล ล็อกเขตข้อมูล และงานทั่วไปอื่น ๆ ให้ดูบทความตัวช่วยแทรก แก้ไข และดูเขตข้อมูลใน Word.

หมายเหตุด้านความปลอดภัย: เนื่องจากทุกคนสามารถเห็นโค้ดเขตข้อมูลได้เมื่ออ่านเอกสารของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า ข้อมูลที่คุณวางไว้ในโค้ดเขตข้อมูลไม่ใช่ข้อมูลที่คุณต้องการเก็บเป็นความลับ

ในบทความนี้

ไวยากรณ์ของโค้ดเขตข้อมูล

รายการของโค้ดเขตข้อมูล

ไวยากรณ์ของโค้ดเขตข้อมูล

โค้ดเขตข้อมูลจะปรากฏในวงเล็บปีกกา ( { } ) เขตข้อมูลจะทำงานเหมือนกับสูตรใน Microsoft Excel โค้ดเขตข้อมูลเป็นเหมือนสูตร และผลลัพธ์ของเขตข้อมูลเหมือนค่าที่ได้จากสูตร คุณสามารถสลับระหว่างการแสดงโค้ดเขตข้อมูลและผลลัพธ์ในเอกสารของคุณโดยการกด ALT+F9

เมื่อคุณแสดงโค้ดเขตข้อมูลในเอกสารของคุณ ไวยากรณ์จะมีลักษณะดังนี้

{ FIELD NAME Instructions Optional switches }

  • FIELD NAME    คือชื่อที่ปรากฏในรายการของชื่อเขตข้อมูลในกล่องโต้ตอบ เขตข้อมูล

  • คำแนะนำ    คือคำแนะนำหรือตัวแปรที่ใช้ในเขตข้อมูลใดเขตข้อมูลหนึ่ง ไม่ใช่ทุกเขตข้อมูลที่มีพารามิเตอร์ และในบางเขตข้อมูลจะมีพารามิเตอร์หรือไม่ก็ได้ แทนที่จะต้องระบุ

  • สวิตช์เพิ่มเติม    คือการตั้งค่าเพิ่มเติมต่างๆ ที่มีพร้อมใช้งานสำหรับบางเขตข้อมูล ไม่ใช่ทุกเขตข้อมูลที่มีสวิตช์อยู่ นอกจากเขตข้อมูลที่ควบคุมการจัดรูปแบบของผลลัพธ์ของเขตข้อมูล

ด้านบนของหน้า

รายการของโค้ดเขตข้อมูล

A

เขตข้อมูล AddressBlock

เขตข้อมูล Advance

เขตข้อมูล Ask

เขตข้อมูล Author

เขตข้อมูล AutoNum

เขตข้อมูล AutoNumLgl

เขตข้อมูล AutoNumOut

เขตข้อมูล AutoText

เขตข้อมูล AutoTextList

B

เขตข้อมูล Bibliography

C

เขตข้อมูล Citation

เขตข้อมูล Comments

เขตข้อมูล Compare

เขตข้อมูล CreateDate

D

เขตข้อมูล Database

เขตข้อมูล Date

เขตข้อมูล DocProperty

เขตข้อมูล DocVariable

E

เขตข้อมูล Embed

เขตข้อมูล Eq

F

เขตข้อมูล FileName

เขตข้อมูล FileSize

เขตข้อมูล Fill-In

เขตข้อมูล = (สูตร)

G

เขตข้อมูล GoToButton

เขตข้อมูล GreetingLine

H

เขตข้อมูล Hyperlink

I

เขตข้อมูล If

เขตข้อมูล IncludePicture

เขตข้อมูล IncludeText

เขตข้อมูล Index

เขตข้อมูล Info

K

เขตข้อมูล Keywords

l

เขตข้อมูล LastSavedBy

เขตข้อมูล Link

เขตข้อมูล ListNum

M

เขตข้อมูล MacroButton

เขตข้อมูลเขตข้อมูลผสาน

เขตข้อมูล MergeRec

เขตข้อมูล MergeSeq

N

เขตข้อมูล Next

เขตข้อมูล NextIf

เขตข้อมูล NoteRef

เขตข้อมูล NumChars

เขตข้อมูล NumPages

เขตข้อมูล NumWords

P

เขตข้อมูล Page

เขตข้อมูล PageRef

เขตข้อมูล Print

เขตข้อมูล PrintDate

เขตข้อมูล Private

Q

เขตข้อมูล Quote

R

เขตข้อมูล RD (เอกสารอ้างอิง)

เขตข้อมูล Ref

เขตข้อมูล RevNum

S

เขตข้อมูล SaveDate

เขตข้อมูล Section

เขตข้อมูล SectionPages

เขตข้อมูล Seq (ลำดับ)

เขตข้อมูล Set

เขตข้อมูล SkipIf

เขตข้อมูล StyleRef

เขตข้อมูล Subject

เขตข้อมูล Symbol

T

เขตข้อมูล TA (รายการสารบัญอ้างอิงทางกฎหมาย)

เขตข้อมูล TC (รายการสารบัญ)

เขตข้อมูล Template

เขตข้อมูล Time

เขตข้อมูล Title

เขตข้อมูล TOA (สารบัญอ้างอิงทางกฎหมาย)

เขตข้อมูล TOC (สารบัญ)

U

เขตข้อมูล UserAddress

เขตข้อมูล UserInitials

เขตข้อมูล UserName

X

เขตข้อมูล XE (รายการดัชนี)

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

แทรก แก้ไข และดูเขตข้อมูลใน Word

สร้างฟอร์มที่ผู้ใช้เสร็จสมบูรณ์ หรือพิมพ์ใน Word

การทำรายการตรวจสอบใน Word

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×