รายการของแม่แบบฟอร์มของ InfoPath ตัวอย่าง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Microsoft Office InfoPath มาพร้อมกับห้าตัวอย่างเทมเพลตฟอร์มที่คุณสามารถใช้เป็น การกำหนดเองเพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณ หรือตรวจทานการพัฒนาดีไซน์และเค้าโครงแนวคิดสำหรับเทมเพลตฟอร์มที่ของคุณเอง สามเทมเพลตฟอร์มที่ตัวอย่างเหล่านี้ยังมีเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการห้าตัวอย่างเทมเพลตฟอร์มที่มาพร้อมกับ InfoPath

ชื่อ

ชนิด

ใช้เพื่อ

การติดตามสินทรัพย์

แม่แบบฟอร์ม

ติดตามรายละเอียดและตำแหน่งที่ตั้งของแอสเซ business เช่นคอมพิวเตอร์อุปกรณ์

รายงานค่าใช้จ่าย

เทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์

ติดตาม และส่งค่าใช้จ่ายทางธุรกิจที่เกิดขึ้นในสกุลเงินเดียวกัน

วาระการประชุม

แม่แบบฟอร์ม

จัดระเบียบ และสรุปการประชุมทางธุรกิจ ใช้แม่แบบฟอร์มนี้ เพื่อแสดงรายการวาระการประชุม และบันทึกการประชุม ตัดสินใจ และรายการการกระทำ

รายงานสถานะ

เทมเพลตฟอร์มเบราว์เซอร์กัน

ติดตามความคืบหน้าและปัญหาสำหรับของสมาชิกในทีมโครงการและงานที่มอบหมาย รายงานสถานะแต่ละสามารถถูกรวมเข้าลงในรายงานเดียวเพื่อให้ผู้จัดการก็สามารถสร้าง รายงานสถานะแบบครอบคลุมสำหรับทีมของตนได้

การร้องขอการเดินทาง

เทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์

การร้องขอการจัดเรียงเดินทางท่องเที่ยว เช่นบินและโรงแรมที่พัก สำหรับการเดินทางธุรกิจ

กำหนดเทมเพลตฟอร์มตัวอย่าง

  1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิกที่ ออกแบบแม่แบบฟอร์ม

  2. ภายใต้เปิดเทมเพลตฟอร์ม คลิกกำหนดเองตัวอย่าง

  3. ภายใต้ตัวอย่างในการกำหนดเอง ดับเบิลคลิกที่เทมเพลตฟอร์ที่คุณต้องการกำหนดเอง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×