รายการของข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการการนำเข้าลงใน Business Contact Manager

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Business Contact Manager for Outlook เก็บรายละเอียดเกี่ยวกับรายการบริการและผลิตภัณฑ์ ที่คุณใช้ในธุรกิจของคุณในผลิตภัณฑ์และบริการรายการ คุณสามารถสร้างรายการนี้ได้ โดยการเพิ่มรายการใหม่ หรือคุณสามารถนำเข้ารายการของข้อมูลจากแอปพลิเคชันอื่น

เคล็ดลับ: คุณสามารถส่งออกเท่านั้นผลิตภัณฑ์และบริการรายการใน Business Contact Manager for Outlook พร้อมกับระเบียนที่ติดต่อทางธุรกิจหรือบัญชีผู้ใช้ในรูปแบบไฟล์.bcm โดยใช้ตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อมูลทางธุรกิจและส่งออก ผลิตภัณฑ์และบริการรายการไม่สามารถส่งออกเป็นรูปแบบไฟล์.csv สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการส่งออกผลิตภัณฑ์และบริการรายการ ดูจัดการผลิตภัณฑ์และบริการรายการใน Business Contact Manager

เมื่อต้องการนำเข้ารายการของรายการบริการและผลิตภัณฑ์ ข้อมูลต้องอยู่ในรูปแบบต่อไปนี้:

 • ในไฟล์ค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (.csv)     ถ้าไฟล์ไม่ได้อยู่ในรูปแบบนี้ เปิดไฟล์ในแอปพลิเคชันที่เหมาะสม และบันทึกเป็นไฟล์.csv

 • เขตข้อมูลรวมสำหรับรายการชื่อ คำ อธิบายของรายการ และรายการราคา     จัดประเภทข้อมูลของคุณ ด้วยสามเขตข้อมูลเหล่านี้ คุณยังอาจเพิ่มเขตข้อมูลที่สี่มีทางเลือกสำหรับรายการปริมาณและค่าใด ๆ ในเขตข้อมูลนั้นจะถูกนำเข้า

 • ในแต่ละบรรทัด     สร้างบรรทัดแยกต่างหากในไฟล์สำหรับแต่ละรายการที่คุณกำลังนำเข้า โดยคั่น ด้วยเครื่องหมายจุลภาค (หรือ โดยตัวคั่นรายการที่พบในของคุณระบบปฏิบัติการ Windows ในแผงควบคุมตัวเลือกภาษาและภูมิภาคแท็บตัวเลือกภูมิภาค ), ไม่มีช่องว่างก่อน หรือ หลังเครื่องหมายจุลภาค ไวยากรณ์นี้จะแสดงอยู่ในตัวอย่างต่อไปนี้

<ชื่อรายการ 1 >, <คำอธิบาย 1 >, <ราคาต่อหน่วย 1 >

<ชื่อรายการ 2>, <คำอธิบาย 2>, <ราคาต่อหน่วย 2>

<ชื่อรายการ 1 >, <คำอธิบาย 1 >, <ราคาต่อหน่วย 1 >, <ปริมาณ 1 เริ่มต้น >

<ชื่อรายการ 2>, <คำอธิบาย 2>, <ราคาต่อหน่วย 2>, <เริ่มต้นปริมาณ 2>

ราคาผลิตภัณฑ์และปริมาณไม่สามารถมีสัญลักษณ์สกุลเงินหรือภายในเครื่องหมายวรรคตอน เช่นช่วงเวลาหรือเครื่องหมายจุลภาค อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้ช่วงหรือเครื่องหมายจุลภาค (ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งของคุณ) สำหรับสกุลเงิน ตัวอย่าง:

 • แทนที่จะพิมพ์10000พิมพ์10000

 • แทนที่จะพิมพ์10.000พิมพ์10000

 • แต่คุณสามารถพิมพ์10.50เมื่อคุณกำลังอ้างถึงราคาของ 10 ดอลลาร์ 50 เซนต์

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการแก้ไขการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งของคุณ ในแผงควบคุม ดับเบิลคลิกที่ตัวเลือกภาษาและภูมิภาค แล้ว บนแท็บตัวเลือกภูมิภาค ภายใต้มาตรฐานและรูปแบบ คลิ กรูปแบบสกุลเงินคุณต้องการใช้ตำแหน่งที่ตั้ง

เพิ่ม หรือแทนผลิตภัณฑ์และบริการรายการ

เมื่อคุณนำเข้ารายการของข้อมูล คุณมีตัวเลือกของ:

 • เพิ่มรายการต่าง ๆ ในไฟล์ของคุณลงในรายการรายการผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีอยู่

 • แทนรายการรายการผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีอยู่กับรายการต่าง ๆ ในไฟล์ของคุณ ถ้าคุณแทนรายการที่มีอยู่Business Contact Manager for Outlook เขียนทับข้อมูลในผลิตภัณฑ์และบริการรายการที่มีอยู่ ทำสำเนาไม่มีรายการต้นฉบับ แต่ถ้าคุณได้สำรองข้อมูลของคุณฐานข้อมูล Business Contact Manager คุณสามารถคืนค่ารายการนี้

นำเข้ารายการของผลิตภัณฑ์และบริการรายการ

 1. บนเมนูBusiness Contact Manager คลิกผลิตภัณฑ์และบริการรายการ

 2. ในกล่องโต้ตอบผลิตภัณฑ์และบริการรายการ คลิกนำเข้า

 3. ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างการนำเข้ารายการ

  สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับหน้าใดหน้าหนึ่งของตัวช่วยสร้าง คลิกวิธีใช้ บนหน้านั้น

  หมายเหตุ: ถ้าคุณมีรายการของข้อมูลในของคุณระบบบัญชี และBusiness Contact Manager for Outlook เชื่อมต่อกับระบบบัญชีของคุณ คุณสามารถนำเข้ารายการนี้ลงในฐานข้อมูล Business Contact Manager ของคุณ เมื่อคุณเชื่อมต่อกับระบบบัญชีของคุณ คลิกรีเฟรช ในผลิตภัณฑ์และบริการรายการ ให้ตรงกับรายการที่ มีรายการในระบบบัญชีของคุณ ฟีเจอร์นี้อาจไม่พร้อมใช้งานกับระบบบัญชีของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูวิธีใช้ในระบบบัญชีของคุณ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×