รับใบรับรองดิจิทัล และสร้างลายเซ็นดิจิทัล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บทความนี้อธิบายลำดับเหล่าทำไมคุณต้องมีลายเซ็นดิจิทัล (หรือรหัสดิจิทัล) เมื่อต้องการเซ็นชื่อแบบดิจิทัลในเอกสาร Microsoft Office และฉันสามารถขอรับ หรือสร้างขึ้น เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับลายเซ็นดิจิทัลและวิธีการใช้ได้ในเอกสาร Office ดูเพิ่มหรือเอาลายเซ็นดิจิทัลในไฟล์ Office

ลายเซ็นดิจิทัลคืออะไร

ลายเซ็นดิจิทัลหรือรหัสโดยทั่วไปที่เรียกว่าใบรับรองดิจิทัล เมื่อต้องการเซ็นชื่อแบบดิจิทัลเอกสาร Office คุณต้องมีในปัจจุบัน (ไม่หมดอายุ) ใบรับรองดิจิทัล โดยทั่วไปแล้วใบรับรองดิจิทัลจะออก โดยผู้ออกใบรับรอง (CA), ซึ่งเป็นเชื่อถือได้ของบริษัทอื่นเอนทิตีที่ออกใบรับรองดิจิทัลสำหรับการใช้โดยฝ่ายอื่น ๆ มีชื่อผู้เขียนใบรับรองของบริษัทอื่นเชิงพาณิชย์จำนวนมากซึ่งคุณสามารถซื้อใบรับรองดิจิทัล หรือรับใบรับรองดิจิทัลฟรี หลายสถาบัน รัฐบาล และองค์กรยังสามารถออกใบรับรองของตนเอง

ใบรับรองดิจิทัลจะจำเป็นสำหรับลายเซ็นดิจิทัลเนื่องจากจะแสดงคีย์สาธารณะ ที่สามารถใช้การตรวจสอบคีย์ส่วนตัว ที่เกี่ยวข้องกับลายเซ็นดิจิทัล ใบรับรองดิจิทัลทำให้เป็นไปได้สำหรับลายเซ็นดิจิทัลที่จะใช้เป็นวิธีไปยังข้อมูลดิจิทัลรับรองความถูกต้อง

ได้รับลายเซ็นดิจิทัลจากใบรับรองหรือคู่ค้าของ Microsoft

ถ้าคุณวางแผนที่จะ exchange เซ็นเอกสารร่วมกับผู้อื่น และคุณต้องการให้ผู้รับของเอกสารของคุณเพื่อให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของลายเซ็นดิจิทัล คุณสามารถขอรับใบรับรองดิจิทัลจากใบรับรองของบริษัทอื่นที่มีชื่อเสียง (ca)

สร้างใบรับรองดิจิทัลสำหรับการเซ็นเอกสารทันที

ถ้าคุณไม่ต้องการซื้อใบรับรองดิจิทัลจากใบรับรองของบริษัท (ca), หรือถ้าคุณต้องการเซ็นชื่อแบบดิจิทัลเอกสารของคุณในทันที คุณสามารถสร้างใบรับรองดิจิทัลของคุณเอง

 1. ใน Windows คลิกปุ่มเริ่ม เลือกโปรแกรมทั้งหมด

 2. คลิกโฟลเดอร์Microsoft Office จาก นั้นคลิกโฟลเดอร์เครื่องมือ Microsoft Office 2010

 3. คลิก ใบรับรองดิจิทัลสำหรับโครงการ VBA

 4. ในกล่องโต้ตอบสร้างใบรับรองดิจิทัล ให้พิมพ์ชื่อสำหรับใบรับรองของคุณ

 5. คลิก ตกลง

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณเซ็นชื่อแบบดิจิทัลในเอกสาร โดยใช้ใบรับรองดิจิทัลที่คุณสร้างขึ้น แล้ว คุณสามารถแชร์ไฟล์มีลายเซ็นดิจิทัล บุคคลอื่นไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของลายเซ็นดิจิทัลของคุณ โดยไม่มีการตัดสินใจเชื่อถือใบรับรองการเซ็นชื่อด้วยตนเองด้วยตนเอง

รูปต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของกล่องโต้ตอบสร้างใบรับรองดิจิทัล

กล่องโต้ตอบ การสร้างลายเซ็นดิจิทัล

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสดิจิทัลในMicrosoft Outlook 2010 ดูรับรหัสดิจิทัล

ด้านบนของหน้า

ฉันสามารถรับลายเซ็นดิจิทัลของฉันเอง

ถ้าคุณพยายามที่จะเซ็นชื่อแบบดิจิทัลในเอกสาร Office 2007 โดยไม่มีใบรับรองดิจิทัล กล่องโต้ตอบรับรหัสดิจิทัล ปรากฏขึ้น และคุณจะถูกขอให้เลือกวิธีที่คุณต้องการรับลายเซ็นดิจิทัลของคุณเอง

คุณมีสองตัวเลือกสำหรับการรับเอาลายเซ็นดิจิทัล:

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกแต่ละ ดูส่วนต่อไปนี้

รับลายเซ็นดิจิทัลจากคู่ค้าของ Microsoft

ถ้าคุณเลือกตัวเลือกรับรหัสดิจิทัลจากคู่ค้าของ Microsoft ในกล่องโต้ตอบรับรหัสดิจิทัล คุณจะเปลี่ยนเส้นทางไปยังเว็บไซต์ Microsoft Office ตำแหน่งที่คุณสามารถซื้อใบรับรองดิจิทัลจากหนึ่งในผู้ออกใบรับรองของบริษัทอื่น (CAs)

ถ้าคุณวางแผนที่จะ exchange เอกสารที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัลกับบุคคลอื่น และคุณต้องการให้ผู้รับของเอกสารของคุณเพื่อให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของลายเซ็นดิจิทัล เป็นความคิดดีเพื่อขอรับใบรับรองดิจิทัลจากใบรับรองของบริษัทอื่นที่เชื่อถือ (ca)

สร้างลายเซ็นดิจิทัลของคุณเอง

ถ้าคุณไม่ต้องการซื้อใบรับรองดิจิทัลจากผู้ออกใบรับรองของบริษัทอื่น หรือถ้าคุณต้องการเซ็นชื่อแบบดิจิทัลเอกสารของคุณในทันที คุณสามารถสร้างใบรับรองดิจิทัลของคุณเอง ด้วยการเลือกตัวเลือกสร้างรหัสดิจิทัลของคุณเอง ในกล่องโต้ตอบรับรหัสดิจิทัล

เมื่อต้องการสร้างใบรับรองดิจิทัลของคุณเอง

 1. ในกล่องโต้ตอบรับรหัสดิจิทัล เลือกสร้างรหัสดิจิทัลของคุณเอง

  สิ่งสำคัญ: กล่องโต้ตอบรับรหัสดิจิทัล ปรากฏก็ต่อเมื่อคุณพยายามที่จะเซ็นชื่อแบบดิจิทัลในเอกสาร โดยไม่มีใบรับรองดิจิทัล

 2. ในกล่องโต้ตอบสร้างรหัสดิจิทัล พิมพ์ข้อมูลต่อไปนี้เมื่อต้องการรวมไว้ในลายเซ็นดิจิทัลของคุณ:

  • ในกล่องชื่อ พิมพ์ชื่อของคุณ

  • ในกล่องอยู่อีเมล พิมพ์ที่อยู่อีเมลของคุณ

  • ในกล่ององค์กร พิมพ์ชื่อขององค์กรหรือบริษัทของคุณ

  • ในกล่องตำแหน่งที่ตั้ง พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของคุณ

 3. คลิก สร้าง

  หมายเหตุ: ถ้าคุณเซ็นชื่อแบบดิจิทัลในเอกสาร โดยใช้ใบรับรองดิจิทัลที่คุณสร้างขึ้น แล้ว คุณสามารถแชร์ไฟล์เซ็นชื่อแบบดิจิทัล บุคคลอื่นไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของลายเซ็นดิจิทัลของคุณ สามารถรับรองความถูกต้องของลายเซ็นดิจิทัลเฉพาะบนคอมพิวเตอร์ที่คุณสร้างลายเซ็นดิจิทัล

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×