รับใบรับรองดิจิทัล และสร้างลายเซ็นดิจิทัล

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บทความนี้อธิบายทำไมคุณต้องมีลายเซ็นดิจิทัล (หรือรหัสดิจิทัล) เมื่อต้องการเซ็นชื่อแบบดิจิทัลในเอกสาร Microsoft Office และฉันสามารถขอรับ หรือสร้างขึ้น เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับลายเซ็นดิจิทัลและวิธีการใช้ได้ในเอกสาร Office ดูเพิ่มหรือเอาลายเซ็นดิจิทัลในไฟล์ Office

ลายเซ็นดิจิทัลคืออะไร

ลายเซ็นดิจิทัลหรือรหัสโดยทั่วไปที่เรียกว่าใบรับรองดิจิทัล เมื่อต้องการเซ็นชื่อแบบดิจิทัลเอกสาร Office คุณต้องมีในปัจจุบัน (ไม่หมดอายุ) ใบรับรองดิจิทัล โดยทั่วไปแล้วใบรับรองดิจิทัลจะออก โดยผู้ออกใบรับรอง (CA), ซึ่งเป็นเชื่อถือได้ของบริษัทอื่นเอนทิตีที่ออกใบรับรองดิจิทัลสำหรับการใช้โดยฝ่ายอื่น ๆ มีชื่อผู้เขียนใบรับรองของบริษัทอื่นเชิงพาณิชย์จำนวนมากซึ่งคุณสามารถซื้อใบรับรองดิจิทัล หรือรับใบรับรองดิจิทัลฟรี หลายสถาบัน รัฐบาล และองค์กรยังสามารถออกใบรับรองของตนเอง

ใบรับรองดิจิทัลจะจำเป็นสำหรับลายเซ็นดิจิทัลเนื่องจากจะแสดงคีย์สาธารณะ ที่สามารถใช้การตรวจสอบคีย์ส่วนตัว ที่เกี่ยวข้องกับลายเซ็นดิจิทัล ใบรับรองดิจิทัลทำให้เป็นไปได้สำหรับลายเซ็นดิจิทัลที่จะใช้เป็นวิธีไปยังข้อมูลดิจิทัลรับรองความถูกต้อง

รับลายเซ็นดิจิทัลจากใบรับรองหรือคู่ค้าของ Microsoft

ถ้าคุณวางแผนที่จะ exchange เซ็นเอกสารร่วมกับผู้อื่น และคุณต้องการให้ผู้รับของเอกสารของคุณเพื่อให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของลายเซ็นดิจิทัล คุณสามารถขอรับใบรับรองดิจิทัลจากบุคคลที่สามมีชื่อเสียง ผู้ออกใบรับรอง (CA) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ค้นหา services ลายเซ็นดิจิทัลหรือรหัสดิจิทัล

สร้างใบรับรองดิจิทัลสำหรับการเซ็นเอกสารในทันที

ถ้าคุณไม่ต้องการซื้อใบรับรองดิจิทัลจากใบรับรองของบริษัท (ca), หรือถ้าคุณต้องการเซ็นชื่อแบบดิจิทัลเอกสารของคุณในทันที คุณสามารถสร้างใบรับรองดิจิทัลของคุณเอง

 1. ไปที่ C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\

 2. คลิก SelfCert.exe กล่อง สร้างใบรับรองดิจิทัล จะปรากฏขึ้น

  การโต้ตอบสร้างลายเซ็นดิจิทัล

 3. ในช่อง ชื่อใบรับรองของคุณให้พิมพ์ชื่อที่ให้คำอธิบายสำหรับใบรับรองนั้น

 4. คลิก ตกลง

 5. เมื่อข้อความ SelfCert สำเร็จ ปรากฏขึ้น ให้คลิก ตกลง

 1. ไปที่ C:\Program Files\Microsoft Office\<Office version>\.

 2. คลิก SelfCert.exe กล่อง สร้างใบรับรองดิจิทัล จะปรากฏขึ้น

  การโต้ตอบสร้างลายเซ็นดิจิทัล

 3. ในช่อง ชื่อใบรับรองของคุณให้พิมพ์ชื่อที่ให้คำอธิบายสำหรับใบรับรองนั้น

 4. คลิก ตกลง

 5. เมื่อข้อความ SelfCert สำเร็จ ปรากฏขึ้น ให้คลิก ตกลง

 1. คลิกเริ่มต้น ชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมด คลิกMicrosoft Office คลิกเครื่องมือ Microsoft Office แล้ว คลิ กใบรับรองดิจิทัลสำหรับโครงการ VBA กล่องสร้างใบรับรองดิจิทัล ปรากฏขึ้น

  การโต้ตอบสร้างลายเซ็นดิจิทัล

 2. ในช่อง ชื่อใบรับรองของคุณให้พิมพ์ชื่อที่ให้คำอธิบายสำหรับใบรับรองนั้น

 3. คลิก ตกลง

 4. เมื่อข้อความ SelfCert สำเร็จ ปรากฏขึ้น ให้คลิก ตกลง

เมื่อต้องการดูใบรับรองในที่เก็บใบรับรองส่วนบุคคล ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. เปิด Internet Explorer

 2. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต แล้วคลิกแท็บ เนื้อหา

 3. คลิก ใบรับรอง แล้วคลิกแท็บ ส่วนบุคคล

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณเซ็นชื่อแบบดิจิทัลในเอกสาร โดยใช้ใบรับรองดิจิทัลที่คุณสร้างขึ้น แล้ว คุณสามารถแชร์ไฟล์มีลายเซ็นดิจิทัล บุคคลอื่นไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของลายเซ็นดิจิทัลของคุณ โดยไม่มีการตัดสินใจเชื่อถือใบรับรองการเซ็นชื่อด้วยตนเองด้วยตนเอง

ด้านบนของหน้า

ฉันสามารถรับลายเซ็นดิจิทัลของฉันเอง

ถ้าคุณพยายามที่จะเซ็นชื่อแบบดิจิทัลในเอกสาร Office 2007 โดยไม่มีใบรับรองดิจิทัล กล่องโต้ตอบรับรหัสดิจิทัล ปรากฏขึ้น และคุณจะถูกขอให้เลือกวิธีที่คุณต้องการรับลายเซ็นดิจิทัลของคุณเอง

คุณมีสองตัวเลือกสำหรับการรับเอาลายเซ็นดิจิทัล:

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกแต่ละ ดูส่วนต่อไปนี้

รับลายเซ็นดิจิทัลจากคู่ค้าของ Microsoft

ถ้าคุณเลือกตัวเลือกรับรหัสดิจิทัลจากคู่ค้าของ Microsoft ในกล่องโต้ตอบรับรหัสดิจิทัล คุณจะเปลี่ยนเส้นทางไปยังเว็บไซต์ Microsoft Office ซึ่งคุณสามารถซื้อใบรับรองดิจิทัลจากหนึ่งในใบรับรองของบริษัทอื่น ชื่อผู้เขียน (CAs)

ถ้าคุณวางแผนที่จะ exchange เอกสารที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัลกับบุคคลอื่น และคุณต้องการให้ผู้รับของเอกสารของคุณเพื่อให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของลายเซ็นดิจิทัล เป็นความคิดดีเพื่อขอรับใบรับรองดิจิทัลจากบุคคลที่สามมีชื่อเสียง ผู้ออกใบรับรอง (CA)

สร้างลายเซ็นดิจิทัลของคุณเอง

ถ้าคุณไม่ต้องการซื้อใบรับรองดิจิทัลจากผู้ออกใบรับรองของบริษัทอื่น หรือถ้าคุณต้องการเซ็นชื่อแบบดิจิทัลเอกสารของคุณในทันที คุณสามารถสร้างใบรับรองดิจิทัลของคุณเอง ด้วยการเลือกตัวเลือกสร้างรหัสดิจิทัลของคุณเอง ในตัว รับรหัสดิจิทัล กล่องโต้ตอบ

เมื่อต้องการสร้างใบรับรองดิจิทัลของคุณเอง

 1. ในกล่องโต้ตอบรับรหัสดิจิทัล เลือกสร้างรหัสดิจิทัลของคุณเอง

  สิ่งสำคัญ: กล่องโต้ตอบรับรหัสดิจิทัล ปรากฏก็ต่อเมื่อคุณพยายามที่จะเซ็นชื่อแบบดิจิทัลในเอกสาร โดยไม่มีใบรับรองดิจิทัล

 2. ในกล่องโต้ตอบสร้างรหัสดิจิทัล พิมพ์ข้อมูลต่อไปนี้เมื่อต้องการรวมไว้ในลายเซ็นดิจิทัลของคุณ:

  • ในกล่องชื่อ พิมพ์ชื่อของคุณ

  • ในกล่องอยู่อีเมล พิมพ์ที่อยู่อีเมลของคุณ

  • ในกล่ององค์กร พิมพ์ชื่อขององค์กรหรือบริษัทของคุณ

  • ในกล่องตำแหน่งที่ตั้ง พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของคุณ

 3. คลิก สร้าง

  หมายเหตุ: ถ้าคุณเซ็นชื่อแบบดิจิทัลในเอกสาร โดยใช้ใบรับรองดิจิทัลที่คุณสร้างขึ้น แล้ว คุณสามารถแชร์ไฟล์เซ็นชื่อแบบดิจิทัล บุคคลอื่นไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของลายเซ็นดิจิทัลของคุณ สามารถรับรองความถูกต้องของลายเซ็นดิจิทัลเฉพาะบนคอมพิวเตอร์ที่คุณสร้างลายเซ็นดิจิทัล

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มหรือนำลายเซ็นดิจิทัลออกในไฟล์ Office

รับรหัสดิจิทัล

ค้นหา services ลายเซ็นดิจิทัลหรือรหัสดิจิทัล

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×