รับโทรศัพท์สำหรับ Skype สำหรับธุรกิจแบบออนไลน์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Skype สำหรับธุรกิจ Online ตรง และรองรับโทรศัพท์บนเดสก์ท็อปสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการมีประสบการณ์การโทรศัพท์ดั้งเดิม แทนที่ จะใช้ Skype ป for Business หัวข้อนี้ครอบคลุมถึงโทรศัพท์และเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ที่ได้รับการสนับสนุนสำหรับการใช้ใน Skype Business แบบออนไลน์และข้อมูลอื่น ๆ ที่สามารถช่วยให้คุณเมื่อคุณกำลังตั้งค่าโทรศัพท์ในองค์กรของคุณ

เมื่อต้องการดูการอัปเดตล่าสุดและข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอโดยส่วนใหญ่บนอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน ดูSkype สำหรับแค็ตตาล็อกอุปกรณ์ Business

โทรศัพท์ที่ได้รับการสนับสนุน

สำหรับ Skype สำหรับผู้ใช้แบบออนไลน์ Business คุณสามารถเลือกจากตัวแบบหลายภายในได้รับการรับรองสำหรับ Skype สำหรับโทรศัพท์ทางธุรกิจและโทรศัพท์ที่ใช้ Lync Phone Edition (LPE) แสดงรายการภายใต้ Skype สำหรับประเภท Business แบบออนไลน์ในSkype สำหรับธุรกิจ แค็ตตาล็อกอุปกรณ์

Microsoft partnering และทำงานใกล้ชิดกับโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ Yealink และ AudioCodes การพัฒนารับรองหลากหลายอุปกรณ์ผ่านคู่ค้า IP Phone โปรแกรม (ช่อง) สำหรับระบบโทรศัพท์ใน Office 365 และ Skype สำหรับธุรกิจ Server

เมื่อจัดลำดับใหม่โทรศัพท์สำหรับ Skype สำหรับธุรกิจ มีสิ่งสำคัญที่ซื้อโทรศัพท์ด้วยหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม Id ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะให้แน่ใจว่าได้ว่า โทรศัพท์ที่คุณได้รับมี Skype สำหรับการติดตั้งเวอร์ชันที่เหมาะสม Business แบบออนไลน์

คู่ค้าโทรศัพท์

Skype สำหรับ ID ผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงธุรกิจ

โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ

ID ผลิตภัณฑ์-019

Yealink

Skype SIP TXXG สำหรับธุรกิจ Edition

AudioCodes

UCXXXHDEG (SfB)

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมบนโทรศัพท์ตั้งโต๊ะโทรศัพท์ ดูโซลูชันเสียงสำหรับ Microsoft

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมบนโทรศัพท์ Yealink ดูSkype สำหรับโทรศัพท์ IP Business

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมบนโทรศัพท์ AudioCodes ดูSkype สำหรับโทรศัพท์ IP Business

หมายเหตุ: Lync Phone Edition จะได้รับการสนับสนุนกับ Skype สำหรับธุรกิจแบบออนไลน์ สนับสนุนหลักสำหรับแพลตฟอร์ม LPE โดย เมษายน/10/2557 สิ้นสุด ด้วยการสนับสนุนเพิ่มเติมจนกว่า เมษายน/11/2023 เพื่อจัดชิดกับระยะเวลาการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Lync Server 2013 ดูวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ Microsoftสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวงจรชีวิต LPE ตัวแบบทุน LPE จะไม่ได้รับการสนับสนุนกับ Skype สำหรับธุรกิจแบบออนไลน์

เฟิร์มแวร์ที่ได้รับการสนับสนุน

นี่คือเวอร์ชันวางจำหน่ายซอฟต์แวร์ขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับโทรศัพท์ได้รับการสนับสนุนการทำงานกับระบบโทรศัพท์ใน Office 365:

ชนิดของโทรศัพท์

เฟิร์มแวร์น้อยที่สุด

วันที่เผยแพร่

การปรับให้เหมาะสม (Lync Phone Edition)

4.0.7577.4463

2015 พฤษภาคม

ชุด VVX โทรศัพท์ตั้งโต๊ะที่ได้รับการรับรอง

5.4.0A

2015 ธันวาคม

Yealink

X.8.1.52

กุมภาพันธ์ 2017

AudioCodes

3.0.0.459.1

ธันวาคม 2016

หมายเหตุ: โทรศัพท์ Lync Phone Edition (LPE) ที่คุณได้ตั้งค่าสำหรับการปรับใช้ภายในองค์กรของคุณต้องการทำเฟิร์มแวร์จำเป็นเวอร์ชันที่ใหม่กว่า หรือต่ำสุดก่อนที่จะย้ายผู้ใช้เหล่านั้นไปไว้เหนือไปยัง Skype สำหรับธุรกิจแบบออนไลน์ ถ้าคุณย้ายผู้ใช้ของคุณจากภายในองค์กรไปยัง Skype สำหรับธุรกิจ Online ก่อนที่คุณอัปเดเฟิร์มแวร์บนโทรศัพท์ โทรศัพท์เหล่านั้นจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Skype สำหรับธุรกิจแบบออนไลน์

จำเป็นต้องมีสิทธิ์การใช้งาน

Skype สำหรับธุรกิจ Online ไม่จำเป็นต้องมีใด ๆ เพิ่มเติม Microsoft สิทธิ์การใช้งานอื่นนอกเหนือจากสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ที่จำเป็นต้องมี ดูSkype สำหรับธุรกิจและทีม Microsoft licensing add-on

ผู้ผลิตสิทธิ์การใช้งานรูปแบบอาจแตกต่างกันระหว่าง SIP และ Skype เปิดสำหรับธุรกิจรับรองเฟิร์มแวร์ ถ้าคุณกำลังแม้แบบได้รับการรับรอง ด้วยแอเฟิร์มแวร์ SIP เปิด คุณจะต้องตรวจสอบเฟิร์มแวร์ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานกับผู้ผลิต

Skype สำหรับธุรกิจเชื่อมต่อโทรศัพท์การตั้งค่าลักษณะการทำงานแบบออนไลน์

สำหรับอุปกรณ์แบบเต็มฟีเจอร์และความสามารถ ตรวจสอบคำแนะนำผู้ใช้ของผู้ผลิต

ฟีเจอร์

โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ 3PIP

Yealink 3PIP

AudioCodes 3PIP

LPE

ลงชื่อเข้าใช้ ด้วยข้อมูลประจำตัวผู้ใช้

ได้

ได้

ได้

ไม่ได้

ลงชื่อเข้าใช้ โดยใช้พีซี (การจับคู่), Windows เฉพาะ

ได้

ได้

ได้

ได้

ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้ (เว็บลงชื่อเข้าใช้)

หมายเหตุ: ตรวจสอบเมทริกซ์สนับสนุนในคู่มือการปรับใช้

ได้

ได้

ได้

ไม่ได้

เข้าร่วมการประชุมคลิกครั้งเดียว

ได้

ได้

ได้

ได้

คลิกการโทร (Pairing)

ได้

ได้

ได้

ได้

ตัวควบคุมการประชุม

ได้

ได้

ได้

ได้

ข้อความเสียงแบบเป็นภาพ

ได้

ได้

ได้

ได้

ล็อกโทรศัพท์

ได้

ได้

ได้

ได้

อัปเดอุปกรณ์

ได้

ได้

ได้

ได้

การเตรียมใช้งานในแถบ

ได้

ได้

ได้

ได้

QoE

ได้

ได้

ได้

ไม่ได้

อัปโหลดแฟ้มบันทึก

หมายเหตุ: ในปัจจุบัน การอัปโหลดแฟ้มบันทึกทั้งหมดไปยังทีมสนับสนุนของไมโครซอฟท์ เท่านั้น บันทึกการโทรถึงลูกค้าไม่ได้มีอยู่

ได้

ได้

ได้

ได้

การรับรองความถูกต้องที่ทันสมัย

ได้

ได้

ได้

ไม่ได้

หมายเลขฉุกเฉินหลาย

ได้

ไม่ได้

ไม่ได้

ได้

Exchange ปฏิทินรวม *

ได้

ได้

ได้

ได้

หมายเหตุ: จำเป็นต้องใช้ tethering พีซี

รวมการแสดงตน

ได้

ได้

ได้

ได้

ไดเรกทอรีขององค์กร

ได้

ได้

ได้

ได้

การมอบสิทธิ์

ได้

ได้

ได้

ไม่ได้

รวมรูปภาพที่ติดต่อ

ไม่ได้

ได้

ไม่ได้

ได้

ฉันต้องรู้อะไรอีก

สำหรับคำแนะนำทีละขั้นตอนการตั้งค่า ดูที่การปรับใช้ Skype สำหรับโทรศัพท์ทางธุรกิจแบบออนไลน์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×