รับโทรศัพท์สำหรับ Skype สำหรับธุรกิจแบบออนไลน์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตรง Skype สำหรับธุรกิจแบบออนไลน์ และสนับสนุนโทรศัพท์บนเดสก์ท็อปสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการมีประสบการณ์เหนือใช้ Skype ที่สำหรับแอปทางธุรกิจโทรศัพท์ดั้งเดิม หัวข้อนี้กล่าวถึงในโทรศัพท์ และเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ที่ได้รับการสนับสนุนสำหรับใช้ใน Skype สำหรับธุรกิจแบบออนไลน์และข้อมูลอื่น ๆ ที่สามารถช่วยให้คุณเมื่อคุณกำลังตั้งค่าโทรศัพท์ในองค์กรของคุณ

เมื่อต้องการได้รับการอัปเดตล่าสุดและข้อมูลที่ทันสมัยมากที่สุด บน อุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนดูSkype สำหรับแค็ตตาล็อกอุปกรณ์ Business

โทรศัพท์ที่ได้รับการสนับสนุน

สำหรับ Skype สำหรับผู้ใช้แบบออนไลน์ Business คุณสามารถเลือกจากตัวแบบหลายภายในได้รับการรับรองสำหรับ Skype สำหรับโทรศัพท์ทางธุรกิจและโทรศัพท์ที่ใช้ Lync Phone Edition (LPE) ที่มีอยู่ในรายการภายใต้ Skype สำหรับประเภท Business แบบออนไลน์ในSkype สำหรับแค็ตตาล็อกอุปกรณ์ Business

Microsoft กำลังทำงานใกล้ชิด และ partnered กับโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ Yealink, AudioCodes การพัฒนารับรองหลากหลายอุปกรณ์ผ่านคู่ค้า IP Phone โปรแกรม (ช่อง) สำหรับ Cloud PBX และ Skype สำหรับธุรกิจ Server

เมื่อจัดลำดับใหม่โทรศัพท์สำหรับ Skype สำหรับธุรกิจ มีสิ่งสำคัญที่ซื้อโทรศัพท์ด้วยหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม ผลิตภัณฑ์เหล่านี้รหัสจะทำให้แน่ใจว่า โทรศัพท์คุณได้รับมี Skype สำหรับการติดตั้งเวอร์ชันที่เหมาะสม Business แบบออนไลน์

คู่ค้าโทรศัพท์

Skype สำหรับ ID ผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงธุรกิจ

โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ

ID ผลิตภัณฑ์-019

Yealink

Skype SIP TXXG สำหรับธุรกิจ Edition

AudioCodes

UCXXXHDEG (SfB)

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมบนโทรศัพท์ตั้งโต๊ะโทรศัพท์ ดูเสียงโซลูชันสำหรับ Microsoft

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมบนโทรศัพท์ Yealink ดูSkype สำหรับโทรศัพท์ IP Business

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมบนโทรศัพท์ AudioCodes ดูSkype สำหรับโทรศัพท์ IP Business

หมายเหตุ: Lync Phone Edition จะได้รับการสนับสนุนกับ Skype สำหรับธุรกิจแบบออนไลน์ สนับสนุนหลักสำหรับแพลตฟอร์ม LPE ลงท้าย ด้วย เมษายน/10/2557 และขยายสนับสนุนจนกว่า เมษายน/11/2023 เพื่อจัดชิดกับระยะเวลาการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Lync Server 2013 ดูวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ Microsoftสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวงจรชีวิต LPE ตัวแบบทุน LPE จะไม่ได้รับการสนับสนุนกับ Skype สำหรับธุรกิจแบบออนไลน์

เฟิร์มแวร์ที่ได้รับการสนับสนุน

นี่คือเวอร์ชันวางจำหน่ายซอฟต์แวร์ขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับโทรศัพท์ได้รับการสนับสนุนการทำงานบน Cloud PBX:

ชนิดของโทรศัพท์

เฟิร์มแวร์น้อยที่สุด

วันวางจำหน่าย

การปรับให้เหมาะสม (Lync Phone Edition)

4.0.7577.4463

2015 พฤษภาคม

ชุด VVX โทรศัพท์ตั้งโต๊ะที่ได้รับการรับรอง

5.4.0A

2015 ธันวาคม

Yealink

X.8.1.52

2017 กุมภาพันธ์

AudioCodes

3.0.0.459.1

2016 ธันวาคม

หมายเหตุ: โทรศัพท์ Lync Phone Edition (LPE) ที่คุณได้ตั้งค่าสำหรับการปรับใช้ภายในองค์กรของคุณต้องการทำเฟิร์มแวร์จำเป็นเวอร์ชันที่ใหม่กว่า หรือต่ำสุดก่อนที่จะย้ายผู้ใช้เหล่านั้นไปไว้เหนือไปยัง Skype สำหรับธุรกิจแบบออนไลน์ ถ้าคุณย้ายผู้ใช้ของคุณจากภายในองค์กรไปยัง Skype สำหรับธุรกิจ Online ก่อนที่คุณอัปเดเฟิร์มแวร์บนโทรศัพท์ โทรศัพท์เหล่านั้นจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Skype สำหรับธุรกิจแบบออนไลน์

จำเป็นต้องมีสิทธิ์การใช้งาน

Skype สำหรับโทรศัพท์ทางธุรกิจแบบออนไลน์ไม่จำเป็นต้องมีสิทธิ์ Microsoft ใด ๆ เพิ่มเติมอื่นนอกเหนือจากสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ใช้จำเป็นต้องมี สิทธิ์การใช้งานดูSkype สำหรับธุรกิจ add-on สิทธิ์การใช้งาน

รูปแบบสิทธิ์การใช้งานของผู้ผลิตอาจแตกต่างกันระหว่าง SIP และ Skype เปิดสำหรับเฟิร์มแวร์ที่ได้รับการรับรองธุรกิจ ถ้าคุณกำลังแม้รูปแบบได้รับการรับรอง ด้วยแอเฟิร์มแวร์ SIP เปิด คุณจะต้องตรวจสอบเฟิร์มแวร์ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานกับผู้ผลิต

Skype สำหรับธุรกิจเชื่อมต่อโทรศัพท์การตั้งค่าลักษณะการทำงานแบบออนไลน์

สำหรับอุปกรณ์แบบเต็มฟีเจอร์และความสามารถ ตรวจสอบผู้ใช้ผู้ผลิตเส้นบอกแนว

ฟีเจอร์

โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ 3PIP

Yealink 3PIP

AudioCodes 3PIP

LPE

ลงชื่อเข้าใช้ ด้วยข้อมูลประจำตัวผู้ใช้

ใช่

ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ลงชื่อเข้าใช้ โดยใช้พีซี (การจับคู่), Windows เฉพาะ

ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้ (เว็บลงชื่อเข้าใช้)

หมายเหตุ: ตรวจสอบเมทริกซ์สนับสนุนในคู่มือการปรับใช้

ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

เดียวคลิกเข้าร่วมการประชุม

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

คลิกการโทร (Pairing)

ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ตัวควบคุมการประชุม

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ข้อความเสียงแบบเป็นภาพ

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ล็อกโทรศัพท์

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

อัปเดอุปกรณ์

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

การเตรียมใช้งานในแถบ

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

QoE

ใช่

ใช่

ใช่

ไม่ใช่

อัปโหลดแฟ้มบันทึก

หมายเหตุ: ในปัจจุบัน บันทึกทั้งหมดถูกอัปโหลดไปยังทีมสนับสนุนของไมโครซอฟท์เท่านั้น บันทึกการโทรถึงลูกค้าไม่พร้อมใช้งานได้

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

การรับรองความถูกต้องที่ทันสมัย

ใช่

ใช่

ใช่

ไม่ใช่

หมายเลขฉุกเฉินหลาย

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ใช่

Exchange ปฏิทินรวม *

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

หมายเหตุ: จำเป็นต้องใช้ tethering พีซี

รวมการแสดงตน

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ไดเรกทอรีขององค์กร

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

การมอบสิทธิ์

ใช่

ใช่

ใช่

ไม่ใช่

รวมรูปภาพที่ติดต่อ

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ฉันต้องรู้อะไรอีก

สำหรับคำแนะนำทีละขั้นตอนการตั้งค่า ดูที่การปรับใช้ Skype สำหรับโทรศัพท์ทางธุรกิจแบบออนไลน์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×