รับวิธีใช้จากบริการสนับสนุนของ Microsoft

รับคำตอบส่วนบุคคลจากผู้เชี่ยวชาญฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft ตัวเลือกการสนับสนุนรวมถึงโทรศัพท์ การสนทนา หรือความช่วยเหลือทางอีเมล คุณสามารถไปยังโฮมเพจ ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft Office โดยตรงและเลือกหนึ่งตัวเลือกการสนับสนุนที่ด้านล่างของหน้า หรือทำสิ่งต่อไปนี้ในโปรแกรม Microsoft Office เหล่านี้

 1. ไปที่ ศูนย์ความช่วยเหลือ Access

 2. ที่ด้านล่างของหน้า ให้คลิก ติดต่อเรา

 1. พิมพ์ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน ในกล่อง บอกฉันว่าคุณต้องการทำอะไร

 2. คลิก ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

 1. ไปที่ ศูนย์ความช่วยเหลือ OneNote

 2. ที่ด้านล่างของหน้า ให้คลิก ติดต่อเรา

 • คลิก ไฟล์ > ฝ่ายสนับสนุน > ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

 1. พิมพ์ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน ในกล่อง บอกฉันว่าคุณต้องการทำอะไร

 2. คลิก ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

 1. ไปที่ ศูนย์ความช่วยเหลือ Project

 2. ที่ด้านล่างของหน้า ให้คลิก ติดต่อเรา

 1. ไปที่ ศูนย์ความช่วยเหลือ Publisher

 2. ที่ด้านล่างของหน้า ให้คลิก ติดต่อเรา

 1. ไปที่ ศูนย์ความช่วยเหลือ Visio

 2. ที่ด้านล่างของหน้า ให้คลิก ติดต่อเรา

 1. พิมพ์ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน ในกล่อง บอกฉันว่าคุณต้องการทำอะไร

 2. คลิก ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

 • คลิก ไฟล์ > บัญชี > เกี่ยวกับ (ชื่อแอปพลิเคชัน) > การสนับสนุนด้านเทคนิค

 1. คลิก ไฟล์ > วิธีใช้ > ติดต่อเรา > เริ่มต้นใช้งาน

 2. พิมพ์คำถามของคุณลงในกล่องข้อความ ผู้ช่วยเสมือน แล้วคลิกลูกศร ถ้าจำเป็น ผู้ช่วยเสมือนจะถามคำถามติดตามผลกับคุณ คุณสามารถเชื่อมต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนแบบสดได้ตลอดเวลา

เมื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต (ออนไลน์) แล้ว

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Access

 2. คลิก ทรัพยากร แล้วคลิก ติดต่อเรา

 3. ภายใต้ การสนับสนุนแบบมืออาชีพ ให้คลิก การสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์ Microsoft Office

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

 2. คลิก ทรัพยากร แล้วคลิก ติดต่อเรา

 3. ภายใต้ การสนับสนุนแบบมืออาชีพ ให้คลิก การสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์ Microsoft Office

 1. ในเมนู วิธีใช้ ให้คลิก ติดต่อเรา

 2. ภายใต้ การสนับสนุนแบบมืออาชีพ ให้คลิก การสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์ Microsoft Office

 1. ในเมนู วิธีใช้ ให้คลิก ติดต่อเรา

 2. ภายใต้ การสนับสนุนแบบมืออาชีพ ให้คลิก การสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์ Microsoft Office

 1. ในเมนู วิธีใช้ ให้คลิก ติดต่อเรา

 2. ภายใต้ การสนับสนุนแบบมืออาชีพ ให้คลิก การสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์ Microsoft Office

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ PowerPoint

 2. คลิก ทรัพยากร แล้วคลิก ติดต่อเรา

 3. ภายใต้ การสนับสนุนแบบมืออาชีพ ให้คลิก การสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์ Microsoft Office

 1. ในเมนู วิธีใช้ ให้คลิก ติดต่อเรา

 2. ภายใต้ การสนับสนุนแบบมืออาชีพ ให้คลิก การสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์ Microsoft Office

 1. ในเมนู วิธีใช้ ให้คลิก ติดต่อเรา

 2. ภายใต้ การสนับสนุนแบบมืออาชีพ ให้คลิก การสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์ Microsoft Office

 1. ในเมนู วิธีใช้ ให้คลิก ติดต่อเรา

 2. ภายใต้ การสนับสนุนแบบมืออาชีพ ให้คลิก การสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์ Microsoft Office

 1. ในเมนู วิธีใช้ ให้คลิก ติดต่อเรา

 2. ภายใต้ การสนับสนุนแบบมืออาชีพ ให้คลิก การสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์ Microsoft Office

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก ตัวเลือกของ Word

 2. คลิก ทรัพยากร แล้วคลิก ติดต่อเรา

 3. ภายใต้ การสนับสนุนแบบมืออาชีพ ให้คลิก การสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์ Microsoft Office

เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต (ออฟไลน์)

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Access

 2. คลิก ทรัพยากร จากนั้นภายใต้ เกี่ยวกับ Microsoft Office Access 2007 ให้คลิก เกี่ยวกับ

 3. คลิก การสนับสนุนด้านเทคนิค

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

 2. คลิก ทรัพยากร จากนั้นภายใต้ เกี่ยวกับ Microsoft Office Excel 2007 ให้คลิก เกี่ยวกับ

 3. คลิก การสนับสนุนด้านเทคนิค

 1. ในเมนู วิธีใช้ ให้คลิก เกี่ยวกับ Microsoft Office InfoPath

 2. คลิก การสนับสนุนด้านเทคนิค

 1. ในเมนู วิธีใช้ ให้คลิก เกี่ยวกับ Microsoft Office OneNote

 2. คลิก การสนับสนุนด้านเทคนิค

 1. ในเมนู วิธีใช้ ให้คลิก เกี่ยวกับ Microsoft Office Outlook

 2. คลิก การสนับสนุนด้านเทคนิค

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ PowerPoint

 2. คลิก ทรัพยากร จากนั้นภายใต้ เกี่ยวกับ Microsoft Office PowerPoint 2007 ให้คลิก เกี่ยวกับ

 3. คลิก การสนับสนุนด้านเทคนิค

 1. ในเมนู วิธีใช้ ให้คลิก เกี่ยวกับ Microsoft Office Project

 2. คลิก การสนับสนุนด้านเทคนิค

 1. ในเมนู วิธีใช้ ให้คลิก เกี่ยวกับ Microsoft Office Publisher

 2. คลิก การสนับสนุนด้านเทคนิค

 1. ในเมนู วิธีใช้ ให้คลิก เกี่ยวกับ Microsoft Office SharePoint Designer

 2. คลิก การสนับสนุนด้านเทคนิค

 1. ในเมนู วิธีใช้ ให้คลิก เกี่ยวกับ Microsoft Office Visio

 2. คลิก การสนับสนุนด้านเทคนิค

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก ตัวเลือกของ Word

 2. คลิก ทรัพยากร จากนั้นภายใต้ เกี่ยวกับ Microsoft Office Word 2007 ให้คลิก เกี่ยวกับ

 3. คลิก การสนับสนุนด้านเทคนิค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×