รับข้อมูลโดยใช้ Add-in ของ Power Pivot

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในหลายกรณี การนำเข้าข้อมูลเชิงสัมพันธ์ผ่านPower Pivot add-in ได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากกว่ากว่าทำการนำเข้าตัวอย่างง่ายใน Excel

โดยทั่วไป จะสามารถทำได้ง่ายนี้:

 1. ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลเพื่อรับข้อมูลการเชื่อมต่อฐานข้อมูลและเพื่อตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลนั้น

 2. ถ้าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลเชิงสัมพันธ์ หรือเชิง มิติ แล้วนั่นคือจากภายในPower Pivot — คลิกหน้าแรก >รับข้อมูลภายนอก >จากฐานข้อมูล

คุณอาจ คุณสามารถนำเข้าจากแหล่งข้อมูลอื่น:

 • คลิกหน้าแรก >จากบริการข้อมูล ถ้าข้อมูลถูกจากMicrosoft Azure Marketplace หรือข้อมูล OData ตัวดึงข้อมูล

 • คลิกหน้าแรก >รับข้อมูลภายนอก >จากแหล่งข้อมูลอื่น เพื่อเลือกจากรายการทั้งหมดของแหล่งข้อมูล

บนหน้าเลือกวิธีการนำเข้าข้อมูล เลือกว่า จะทำให้ข้อมูลทั้งหมดในแหล่งข้อมูล หรือเมื่อต้อง การกรองข้อมูล เลือกตารางและมุมมองจากรายการ หรือเขียนแบบสอบถามที่ระบุว่า ข้อมูลใดที่จะนำเข้า

ข้อดีของการนำเข้าPower Pivot มีความสามารถในการ:

 • กรองข้อมูลที่ไม่จำเป็นออกเมื่อต้องการนำเข้าเพียงแค่เซตย่อย

 • เปลี่ยนชื่อตารางและคอลัมน์ขณะที่คุณนำเข้าข้อมูล

 • วางในคิวรีที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อเลือกข้อมูลที่ส่งกลับ

 • บางครั้ง ตัวให้บริการ OLE DB สามารถเสนอประสิทธิภาพการทำงานที่เร็วกว่าสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่ เมื่อจะเลือกระหว่างตัวให้บริการต่างๆ สำหรับแหล่งข้อมูลเดียวกัน คุณควรลองใช้ตัวให้บริการ OLE DB ก่อน

 • นำเข้าตารางจากฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์จะบันทึกคุณขั้นตอนเนื่องจากใช้ความสัมพันธ์ foreign key ระหว่างการนำเข้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเวิร์กชีตในหน้าต่างPower Pivot เท่านั้น

 • การนำเข้าตารางหลายตารางแล้วลบตารางที่คุณไม่ต้องการออก อาจช่วยคุณลดขั้นตอนได้ ถ้าคุณนำเข้าทีละตาราง คุณอาจจำเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางด้วยตนเอง

 • คอลัมน์ที่มีข้อมูลคล้ายคลึงกันในแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกันเป็นพื้นฐานของการสร้างความสัมพันธ์ภายในหน้าต่าง Power Pivot เมื่อใช้แหล่งข้อมูลต่างชนิดกัน ให้เลือกตารางซึ่งมีคอลัมน์ที่สามารถแมปกับตารางในแหล่งข้อมูลอื่นที่ประกอบด้วยข้อมูลที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน

 • เพื่อสนับสนุนการรีเฟรชข้อมูลสำหรับเวิร์กบุ๊กที่คุณประกาศไปยัง SharePoint ให้เลือกแหล่งข้อมูลที่สามารถเข้าถึงทั้งเวิร์กสเตชันและเซิร์ฟเวอร์ได้เท่าๆ กัน หลังจากที่ประกาศเวิร์กบุ๊กแล้ว คุณสามารถตั้งค่ากำหนดการการรีเฟรชข้อมูลเพื่ออัปเดตข้อมูลในเวิร์กบุ๊กนั้นโดยอัตโนมัติ การรีเฟรชข้อมูลจะทำได้ถ้าคุณใช้แหล่งข้อมูลที่มีอยู่บนเซิร์ฟเวอร์เครือข่าย

ใน Excel ให้คลิก ข้อมูล > การเชื่อมต่อ > รีเฟรชทั้งหมด เพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลอีกครั้งและรีเฟรชข้อมูลในเวิร์กบุ๊กของคุณ

รีเฟรชจะอัปเดตแต่ละเซลล์ และเพิ่มแถวที่มีอยู่ในฐานข้อมูลภายนอกตั้งแต่ครั้งสุดท้ายนำเข้า เฉพาะแถวใหม่และคอลัมน์ที่มีอยู่จะรีเฟรช ถ้าคุณต้องการเพิ่มคอลัมน์ใหม่ลงในตัวแบบ คุณจะต้องการนำเข้าโดยใช้ขั้นตอนข้างต้น

รีเฟรชเพียงแค่ทำซ้ำใช้ในการนำเข้าข้อมูลคิวรีเดียวกัน ถ้าแหล่งข้อมูลจะไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งที่ตั้งเดียวกัน หรือตารางหรือคอลัมน์จะถูกเอาออก หรือเปลี่ยนชื่อ รีเฟรชจะล้มเหลว แน่นอนว่า คุณยังคงรักษาข้อมูลใด ๆ ที่คุณนำเข้ามาก่อนหน้านี้ เมื่อต้องการดูคิวรีที่ใช้ในระหว่างการรีเฟรชข้อมูล คลิกPower Pivot >จัดการ เพื่อเปิดหน้าต่างPower Pivot คลิกออกแบบ >คุณสมบัติตาราง เมื่อต้องการดูคิวรี

โดยทั่วไปแล้ว สิทธิ์จะจำเป็นต้องรีเฟรชข้อมูล ถ้าคุณแชร์เวิร์กบุ๊กกับผู้อื่นที่ต้องการรีเฟรชข้อมูล พวกเขาจะจำเป็นต้องมีสิทธิ์น้อยเป็นแบบอ่านอย่างเดียวในฐานข้อมูล

วิธีการที่คุณแชร์เวิร์กบุ๊กของคุณจะกำหนดว่า การรีเฟรชข้อมูลอาจเกิดขึ้นได้ สำหรับ Office 365 คุณไม่สามารถรีเฟรชข้อมูลในเวิร์กบุ๊กที่ถูกบันทึกไปยัง Office 365 บน SharePoint Server 2013 คุณสามารถจัดกำหนดการการรีเฟรชข้อมูลที่ไม่ต้องเฝ้าดูบนเซิร์ฟเวอร์ แต่ไม่จำเป็นที่Power Pivot สำหรับ SharePoint 2013 ถูกติดตั้ง และกำหนดค่าในสภาพแวดล้อม SharePoint ของคุณ ติดต่อผู้ดูแลระบบ SharePoint ของคุณเพื่อดูว่าการรีเฟรชข้อมูลตามกำหนดการพร้อมใช้งาน

คุณสามารถนำเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลจำนวนมากในตารางด้านล่างหนึ่ง

Power Pivot ใน Microsoft Excel 2013 ไม่ได้ติดตั้งผู้ให้บริการสำหรับแต่ละแหล่งข้อมูล ในขณะที่ผู้ให้บริการบางอย่างอาจมีอยู่แล้วบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณอาจต้องดาวน์โหลด และติดตั้งตัวให้บริการที่คุณต้องการ

คุณสามารถเชื่อมโยงไปยังตารางใน Excel และคัดลอก และวางข้อมูลจากแอปพลิเคชันเช่น Excel และ Word ที่ใช้รูปแบบ HTML สำหรับคลิปบอร์ด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเพิ่มข้อมูลโดยใช้ Excel ตารางที่ลิงก์และคัดลอกและวางข้อมูล Power Pivot

พิจารณาสิ่งต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการข้อมูล:

 • คุณยังสามารถใช้ตัวให้บริการ OLE DB สำหรับ ODBC

 • ในบางกรณี โดยใช้ตัวให้บริการ MSDAORA OLE DB อาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อนั่นคือโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเวอร์ชันที่ใหม่กว่าของ Oracle ได้ ถ้าคุณพบข้อผิดพลาดใด ๆ เราขอแนะนำให้ ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งที่ผู้ให้บริการอื่นแสดงรายการสำหรับ Oracle

แหล่งข้อมูล

เวอร์ชัน

ชนิดไฟล์

ผู้ให้บริการ

ฐานข้อมูล Access

Microsoft Access 2003 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

.accdb หรือ .mdb

ตัวให้บริการ ACE 14 OLE DB

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ของ SQL Server

Microsoft SQL Server 2005 หรือเวอร์ชันที่ใหม่ กว่า ฐานข้อมูล Microsoft Azure SQL

(ไม่มี)

ตัวให้บริการ OLE DB สำหรับ SQL Server

ตัวให้บริการ OLE DB สำหรับ SQL Server Native Client

SQL Server Native 10.0 Client OLE DB Provider

.NET Framework Data Provider for SQL Client

SQL Server Parallel Data Warehouse (PDW)

SQL Server 2008 หรือรุ่นใหม่กว่า

(ไม่มี)

ตัวให้บริการ OLE DB สำหรับ SQL Server PDW

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ของ Oracle

Oracle 9i, 10g, 11g

(ไม่มี)

ตัวให้บริการ OLE DB ของ Oracle

ตัวให้บริการข้อมูล .NET Framework สำหรับ Oracle Client

ตัวให้บริการข้อมูล .NET Framework สำหรับ SQL Server

MSDAORA OLE DB (provider 2)

OraOLEDB

MSDASQL

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ Teradata

Teradata V2R6, V12

(ไม่มี)

ตัวให้บริการ TDOLEDB OLE DB

ตัวให้บริการข้อมูล .Net สำหรับ Teradata

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ Informix

(ไม่มี)

ตัวให้บริการ Informix OLE DB

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ IBM DB2

8.1

(ไม่มี)

DB2OLEDB

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ของ Sybase

(ไม่มี)

ตัวให้บริการ Sybase OLE DB

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์อื่นๆ

(ไม่มี)

(ไม่มี)

ตัวให้บริการ OLE DB หรือโปรแกรมควบคุม ODBC

ไฟล์ข้อความ
เชื่อมต่อกับไฟล์แบบแฟลต

(ไม่มี)

. txt ,. tab ,. csv

ตัวให้บริการ ACE 14 OLE DB สำหรับ Microsoft Access

ไฟล์ Microsoft Excel

Excel 97-2003 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

.xlsx, .xlsm, .xlsb, .xltx, .xltm

ตัวให้บริการ ACE 14 OLE DB

เวิร์กบุ๊กPower Pivot
นำเข้าข้อมูลจาก Analysis Services หรือ Power Pivot

Microsoft SQL Server 2008 R2 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

.xlsx, .xlsm, .xlsb, .xltx, .xltm

ASOLEDB 10.5

(ใช้เฉพาะกับเวิร์กบุ๊ก Power Pivot ซึ่งถูกประกาศไปยังฟาร์ม SharePoint ที่ติดตั้ง Power Pivot สำหรับ SharePoint)

คิวบ์ของ analysis Services
นำเข้าข้อมูลจาก Analysis Services หรือ Power Pivot

Microsoft SQL Server 2005 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

(ไม่มี)

ASOLEDB 10

ตัวดึงข้อมูล
นำเข้าข้อมูลจากตัวดึงข้อมูล

(ใช้ในการนำเข้าข้อมูลจากรายงาน Reporting Services เอกสารบริการ Atom และตัวดึงข้อมูลเดียว)

รูปแบบ Atom 1.0

ฐานข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ที่แสดงเป็น Windows Communication Foundation (WCF) Data Service (เดิมคือ ADO.NET Data Services)

.atomsvc สำหรับเอกสารบริการที่ระบุตัวดึงข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งรายการ

.atom สำหรับเอกสารเนื้อหาสรุปเว็บของ Atom

ตัวให้บริการตัวดึงข้อมูลของไมโครซอฟท์สำหรับ Power Pivot

ตัวให้บริการข้อมูลตัวดึงข้อมูล .NET Framework สำหรับ Power Pivot

Reporting Services รายงาน
นำเข้าข้อมูลจากรายงาน Reporting Services

Microsoft SQL Server 2005 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

.rdl

ไฟล์การเชื่อมต่อฐานข้อมูล Office

.odc

เผยแพร่เอกสารเซิร์ฟเวอร์ — เช่นฐานข้อมูล Access ที่ถูกประกาศไปยัง SharePoint ซึ่งไม่สามารถนำเข้าได้

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community, ขอความช่วยเหลือใน Answers community, หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voice ได้เสมอ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×