รับข้อมูลโดยใช้ Add-in ของ Power Pivot

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การนำเข้าข้อมูลเชิงสัมพันธ์ผ่าน Add-in ของ Power Pivot มักเป็นทางเลือกที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าการนำเข้าใน Excel

 1. ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลเพื่อรับข้อมูลการเชื่อมต่อฐานข้อมูลและเพื่อตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลนั้น

 2. ใน Power Pivot ให้คลิก หน้าแรก > รับข้อมูลภายนอก > จากฐานข้อมูล ถ้าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลเชิงสัมพันธ์หรือเชิงมิติ

หรืออีกวิธีหนึ่งนำเข้าจากแหล่งข้อมูลอื่น:

 • คลิกหน้าแรก >จากบริการข้อมูล ถ้าข้อมูลถูกจากMicrosoft Azure Marketplace หรือข้อมูล OData ตัวดึงข้อมูล

 • คลิก หน้าแรก > รับข้อมูลภายนอก > จากแหล่งข้อมูลอื่น เพื่อเลือกจากรายการแหล่งข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน

ในหน้า เลือกวิธีการนำเข้าข้อมูล คุณสามารถเลือกว่าจะรับข้อมูลทั้งหมดในแหล่งข้อมูลหรือจะกรองข้อมูล โดยการเลือกตารางและมุมมองจากรายการ หรือการเขียนคิวรีที่ระบุข้อมูลที่จะนำเข้า

ประโยชน์ของการนำเข้าโดยใช้ Power Pivot คือคุณสามารถทำดังนี้

 • กรองข้อมูลที่ไม่จำเป็นออกเมื่อต้องการนำเข้าเพียงแค่เซตย่อย

 • เปลี่ยนชื่อตารางและคอลัมน์ขณะที่คุณนำเข้าข้อมูล

 • วางในคิวรีที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อเลือกข้อมูลที่ส่งกลับ

เคล็ดลับสำหรับการเลือกแหล่งข้อมูล

 • บางครั้ง ตัวให้บริการ OLE DB สามารถเสนอประสิทธิภาพการทำงานที่เร็วกว่าสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่ เมื่อจะเลือกระหว่างตัวให้บริการต่างๆ สำหรับแหล่งข้อมูลเดียวกัน คุณควรลองใช้ตัวให้บริการ OLE DB ก่อน

 • นำเข้าตารางจากฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์จะบันทึกคุณขั้นตอนเนื่องจากใช้ความสัมพันธ์ foreign key ระหว่างการนำเข้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเวิร์กชีตในหน้าต่างPower Pivot เท่านั้น

 • การนำเข้าตารางหลายตารางแล้วลบตารางที่คุณไม่ต้องการออก อาจช่วยคุณลดขั้นตอนได้ ถ้าคุณนำเข้าทีละตาราง คุณอาจจำเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางด้วยตนเอง

 • คอลัมน์ที่มีข้อมูลคล้ายคลึงกันในแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกันเป็นพื้นฐานของการสร้างความสัมพันธ์ภายในหน้าต่าง Power Pivot เมื่อใช้แหล่งข้อมูลต่างชนิดกัน ให้เลือกตารางซึ่งมีคอลัมน์ที่สามารถแมปกับตารางในแหล่งข้อมูลอื่นที่ประกอบด้วยข้อมูลที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน

 • เพื่อสนับสนุนการรีเฟรชข้อมูลสำหรับเวิร์กบุ๊กที่คุณประกาศไปยัง SharePoint ให้เลือกแหล่งข้อมูลที่สามารถเข้าถึงทั้งเวิร์กสเตชันและเซิร์ฟเวอร์ได้เท่าๆ กัน หลังจากที่ประกาศเวิร์กบุ๊กแล้ว คุณสามารถตั้งค่ากำหนดการการรีเฟรชข้อมูลเพื่ออัปเดตข้อมูลในเวิร์กบุ๊กนั้นโดยอัตโนมัติ การรีเฟรชข้อมูลจะทำได้ถ้าคุณใช้แหล่งข้อมูลที่มีอยู่บนเซิร์ฟเวอร์เครือข่าย

รับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่น

รับข้อมูลจาก Analysis Services

รับข้อมูลจากตัวดึงข้อมูล

รับข้อมูลจาก Microsoft Azure Marketplace

เชื่อมต่อกับไฟล์แบบแฟลตจาก Power Pivot

เพิ่มข้อมูลในเวิร์กชีตไปยังตัวแบบข้อมูลโดยใช้ตารางที่ลิงก์

คัดลอก และวางแถวลงในตัวแบบข้อมูลใน Power Pivot

รีเฟรชข้อมูลเชิงสัมพันธ์

ใน Excel ให้คลิก ข้อมูล > การเชื่อมต่อ > รีเฟรชทั้งหมด เพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลอีกครั้งและรีเฟรชข้อมูลในเวิร์กบุ๊กของคุณ

การรีเฟรชจะอัปเดตเซลล์แต่ละเซลล์และเพิ่มแถวที่ใส่เข้ามาในฐานข้อมูลภายนอกตั้งแต่การนำเข้าครั้งล่าสุด เฉพาะแถวและคอลัมน์ที่มีอยู่จะถูกรีเฟรช ถ้าคุณต้องการเพิ่มคอลัมน์ใหม่ลงในตัวแบบ คุณจะต้องนำเข้าคอลัมน์นั้นโดยใช้ขั้นตอนที่ให้ไว้ก่อนหน้าในบทความนี้

การรีเฟรชจะเรียกใช้แบบสอบถามที่ใช้ในการนำเข้าข้อมูลอีกครั้ง ถ้าแหล่งข้อมูลนั้นไม่อยู่ในตำแหน่งเดิมแล้ว หรือถ้าตารางหรือคอลัมน์ถูกเอาออกหรือเปลี่ยนชื่อ การรีเฟรชจะล้มเหลว แต่คุณจะยังคงมีข้อมูลที่คุณนำเข้ามาก่อนหน้านี้ เมื่อต้องการดูแบบสอบถามที่ใช้ในระหว่างการรีเฟรชข้อมูล ให้คลิก Power Pivot > จัดการ เพื่อเปิดหน้าต่าง Power Pivot คลิก ออกแบบ > คุณสมบัติตาราง เพื่อดูแบบสอบถาม

โดยทั่วไป จำเป็นต้องมีสิทธิ์ในการรีเฟรชข้อมูล ถ้าคุณแชร์เวิร์กบุ๊กกับผู้อื่นที่ต้องการรีเฟรชข้อมูลด้วย พวกเขาจำเป็นต้องมีสิทธิ์การอ่านบนฐานข้อมูลนั้นเช่นกัน

โปรดจำไว้ว่าวิธีที่คุณแชร์เวิร์กบุ๊กของคุณจะเป็นตัวกำหนดว่าการรีเฟรชข้อมูลจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ ใน Office 365 คุณจะไม่สามารถรีเฟรชข้อมูลในเวิร์กบุ๊กที่ถูกบันทึกลงใน Office 365 ได้ บน SharePoint Server 2013 คุณสามารถจัดกำหนดการการรีเฟรชข้อมูลแบบไม่ต้องเฝ้าดูบนเซิร์ฟเวอร์ได้ แต่การจะทำเช่นนี้ได้ Power Pivot สำหรับ SharePoint 2013 ต้องถูกติดตั้งและกำหนดค่าในสภาพแวดล้อม SharePoint ของคุณ ตรวจสอบกับผู้ดูแล SharePoint ของคุณเพื่อดูว่าการรีเฟรชข้อมูลที่จัดกำหนดการไว้นั้นพร้อมใช้งานหรือไม่

ด้านบนของหน้า

แหล่งข้อมูลที่ได้รับการสนับสนุน

นำเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลในตารางต่อไปนี้ Power Pivot ใน Microsoft Excel 2013 ไม่ได้ติดตั้งตัวให้บริการที่แสดงรายการไว้สำหรับแหล่งข้อมูลแต่ละแหล่ง ตัวให้บริการบางตัวอาจได้รับการติดตั้งมาพร้อมกับแอปพลิเคชันอื่นๆ ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ในกรณีอื่นๆ คุณอาจต้องดาวน์โหลดและติดตั้งตัวให้บริการ

คุณสามารถเชื่อมโยงไปยังตารางใน Excel และคัดลอก และวางข้อมูลจากแอปพลิเคชันเช่น Excel และคำที่ใช้รูปแบบ HTML สำหรับคลิปบอร์ด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเพิ่มข้อมูลโดยใช้ Excel ตารางที่ลิงก์และคัดลอกและวางข้อมูล Power Pivot

แหล่งข้อมูล

เวอร์ชัน

ชนิดไฟล์

ตัวให้บริการ 1

ฐานข้อมูล Access

Microsoft Access 2003 หรือใหม่กว่า

.accdb หรือ .mdb

ตัวให้บริการ ACE 14 OLE DB

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ของ SQL Server

Microsoft SQL Server 2005 หรือใหม่ กว่า ฐานข้อมูล Microsoft Azure SQL

(ไม่มี)

ตัวให้บริการ OLE DB สำหรับ SQL Server

ตัวให้บริการ OLE DB สำหรับ SQL Server Native Client

SQL Server Native 10.0 Client OLE DB Provider

.NET Framework Data Provider for SQL Client

SQL Server Parallel Data Warehouse (PDW)

SQL Server 2008 หรือรุ่นใหม่กว่า

(ไม่มี)

ตัวให้บริการ OLE DB สำหรับ SQL Server PDW

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ของ Oracle

Oracle 9i, 10g, 11g

(ไม่มี)

ตัวให้บริการ OLE DB ของ Oracle

ตัวให้บริการข้อมูล .NET Framework สำหรับ Oracle Client

ตัวให้บริการข้อมูล .NET Framework สำหรับ SQL Server

ตัวให้บริการ MSDAORA OLE DB 2

OraOLEDB

MSDASQL

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ Teradata

Teradata V2R6, V12

(ไม่มี)

ตัวให้บริการ TDOLEDB OLE DB

ตัวให้บริการข้อมูล .Net สำหรับ Teradata

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ Informix

(ไม่มี)

ตัวให้บริการ Informix OLE DB

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ IBM DB2

8.1

(ไม่มี)

DB2OLEDB

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ของ Sybase

(ไม่มี)

ตัวให้บริการ Sybase OLE DB

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์อื่นๆ

(ไม่มี)

(ไม่มี)

ตัวให้บริการ OLE DB หรือโปรแกรมควบคุม ODBC

ไฟล์ข้อความ
เชื่อมต่อกับไฟล์แบบแฟลต

(ไม่มี)

. txt ,. tab ,. csv

ตัวให้บริการ ACE 14 OLE DB สำหรับ Microsoft Access

ไฟล์ Microsoft Excel

Excel 97-2003 หรือใหม่กว่า

.xlsx, .xlsm, .xlsb, .xltx, .xltm

ตัวให้บริการ ACE 14 OLE DB

เวิร์กบุ๊กPower Pivot
นำเข้าข้อมูลจาก Analysis Services หรือ Power Pivot

Microsoft SQL Server 2008 R2 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

.xlsx, .xlsm, .xlsb, .xltx, .xltm

ASOLEDB 10.5

(ใช้เฉพาะกับเวิร์กบุ๊ก Power Pivot ซึ่งถูกประกาศไปยังฟาร์ม SharePoint ที่ติดตั้ง Power Pivot สำหรับ SharePoint)

คิวบ์ของ analysis Services
นำเข้าข้อมูลจาก Analysis Services หรือ Power Pivot

Microsoft SQL Server 2005 หรือใหม่กว่า

(ไม่มี)

ASOLEDB 10

ตัวดึงข้อมูล
นำเข้าข้อมูลจากตัวดึงข้อมูล

(ใช้เพื่อนำเข้าข้อมูลจากรายงาน Reporting Services, เอกสารบริการ Atom, Microsoft Azure Marketplace DataMarket และตัวดึงข้อมูลเดียว)

รูปแบบ Atom 1.0

ฐานข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ที่แสดงเป็น Windows Communication Foundation (WCF) Data Service (เดิมคือ ADO.NET Data Services)

.atomsvc สำหรับเอกสารบริการที่ระบุตัวดึงข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งรายการ

.atom สำหรับเอกสารเนื้อหาสรุปเว็บของ Atom

ตัวให้บริการตัวดึงข้อมูลของไมโครซอฟท์สำหรับ Power Pivot

ตัวให้บริการข้อมูลตัวดึงข้อมูล .NET Framework สำหรับ Power Pivot

Reporting Services รายงาน
นำเข้าข้อมูลจากรายงาน Reporting Services

Microsoft SQL Server 2005 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

.rdl

ไฟล์การเชื่อมต่อฐานข้อมูล Office

.odc

1คุณสามารถใช้ตัวให้บริการ OLE DB สำหรับ ODBC ได้เช่นกัน

2 ในบางกรณี การใช้ตัวให้บริการ MSDAORA OLE DB อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อ โดยเฉพาะกับ Oracle เวอร์ชันที่ใหม่กว่า ถ้าคุณพบข้อผิดพลาดใดๆ เราขอแนะนำให้คุณใช้ตัวให้บริการอื่นตัวใดตัวหนึ่งที่แสดงรายการไว้สำหรับ Oracle

ด้านบนของหน้า

แหล่งข้อมูลที่ไม่ได้รับการสนับสนุน

ในปัจจุบัน แหล่งข้อมูลต่อไปนี้ไม่ได้รับการสนับสนุน:

 • เอกสารเซิร์ฟเวอร์ที่ประกาศ เช่น ฐานข้อมูล Access ที่ถูกประกาศไปยัง SharePoint แล้ว จะไม่สามารถนำเข้าได้

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×