รับข้อมูลเชิงลึกลงในสิ่งที่คุณกำลังทำงานอยู่กับการค้นหาสมาร์ท

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บานหน้าต่างข้อมูลเชิงลึก ทำงาน โดย Bing มีมากกว่า เฉพาะข้อกำหนด ด้วยการเลือกคำหรือวลี และเปิดใช้งานการค้นหาสมาร์ท Bing สามารถแสดงข้อมูลเพิ่มเติม ข้อกำหนด ประวัติ และทรัพยากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำหรือวลีที่

เลือกคำหรือวลี คลิกขวา และเลือกค้นหาสมาร์ท บานหน้าต่างข้อมูลเชิงลึกจะเปิดที่ มีข้อกำหนด บทความ Wiki และด้านบนสุดที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาจากเว็บ

หมายเหตุ: ถ้าคุณอยู่บนอุปกรณ์แบบสัมผัส แตะสองครั้งคำนั้นเพื่อเลือก จากนั้น แตะค้นหาสมาร์ท หรือ การค้นหาแบบสมาร์ท

แสดงบานหน้าต่างการค้นหาสมาร์ท

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×