รับข้อมูลจาก Analysis Services

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Analysis Services มีข้อมูลเชิงมิติที่เหมาะสำหรับการสำรวจข้อมูลในรายงาน PivotTable และ Power View ได้เป็นอย่างดี คุณสามารถขอรับข้อมูล Analysis Services ได้จาก:

 • OLAP คิวบ์บนเซิร์ฟเวอร์หลายมิติของ Analysis Services

 • ตัวแบบตารางบนเซิร์ฟเวอร์ตารางของ Analysis Services

 • สมุดงาน ใน SharePoint 2010 หรือใหม่ กว่า excel ถ้าบุ๊กประกอบด้วยตัวแบบข้อมูล

คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้จากแหล่งข้อมูล Analysis Services ภายนอกที่ใช้การเชื่อมต่อออนไลน์ ขณะที่คุณ Pivot แบ่ง และกรองรายงาน Excel จะสืบค้น Analysis Services สำหรับข้อมูลที่คุณต้องการ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีนี้ต้องมีการเชื่อมต่อออนไลน์ไปยังแหล่งข้อมูล

อีกวิธีหนึ่งคือให้ทำงานแบบออฟไลน์ คุณสามารถทำงานแบบออฟไลน์ได้โดยนำเข้าข้อมูลลงในเวิร์กบุ๊กของคุณเพื่อให้การแสดงภาพทั้งรายงานและข้อมูลรวมอยู่ด้วยกันและสามารถพกพาไปได้ในไฟล์เดียว ถ้าคุณจะนำเข้าข้อมูล ควรทราบว่าการทำเช่นนั้นจะทำให้เกิดข้อกำหนดใหม่ ซึ่งรวมถึง ข้อกำหนด Add-in Power Pivot ความรู้บางอย่างเกี่ยวกับ MDX และพื้นที่ดิสก์ที่เพียงพอต่อการจัดเก็บเวิร์กบุ๊กขนาดใหญ่ บทความนี้อธิบายถึงวิธีนำเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูล Analysis Services ที่ต่างกัน

เวิร์กบุ๊ก Excel ที่คุณบันทึกไปยัง SharePoint หรือ Office 365 จะอยู่ภายใต้ขนาดไฟล์สูงสุด โดยใช้ตัวช่วยสร้างการนำเข้าตารางในPower Pivot add-in คุณสามารถเลือกที่จะนำเข้าตาราง คอลัมน์ และแถวเพื่อลดขนาดไฟล์โดยรวม ถ้าเวิร์กบุ๊กของคุณมีขนาดใหญ่เกินไปเมื่อต้องการดูในExcel Online คุณสามารถเปิดได้ใน Excel แทน

Office 365 ห้ามรีเฟรชข้อมูลกับแหล่งข้อมูลภายนอก รวมถึงโซลูชัน Analysis Services ที่เรียกใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ในเครือข่ายด้วย ถ้าข้อกำหนดของคุณต้องการข้อมูลที่สามารถรีเฟรชได้ ให้เลือก SharePoint หรือใช้การแชร์ไฟล์ผ่านเครือข่ายแทน

ในบทความนี้

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เชื่อมต่อกับคิวบ์ ตัวแบบตาราง หรือตัวแบบข้อมูล Power Pivot

นำเข้าข้อมูลจากคิวบ์

นำเข้าข้อมูลจากตัวแบบตาราง

นำเข้าข้อมูลจากตัวแบบข้อมูลเวิร์กบุ๊กบน SharePoint

รีเฟรชข้อมูลจากฐานข้อมูล Analysis Services ภายนอก

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คิวบ์บริการการวิเคราะห์ต้องเป็นรุ่น SQL Server 2005 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

ฐานข้อมูลแบบจำลองแบบตาราง analysis Services ใน SQL Server 2012 เท่านั้น หรือในภายหลังได้

คุณต้องทราบวิธีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Analysis Services ตรวจสอบกับผู้ดูแลฐานข้อมูล Analysis Services เพื่อกำหนดชื่อของเซิร์ฟเวอร์และฐานข้อมูล และกำหนดข้อมูลประจำตัวที่จะใช้ได้

เมื่อต้องการนำเข้าข้อมูลลงในตัวแบบข้อมูล คุณต้องมี Add-in Power Pivot ที่มาพร้อมกับ Office Professional Plus คุณอาจจำเป็นต้องรู้วิธีการเขียนแบบสอบถาม MDX ที่เรียกใช้ข้อมูลที่คุณต้องการใช้ได้ ทางเลือกอื่นในการเขียนแบบสอบถาม MDX จะรวมถึงการใช้ตัวสร้างแบบสอบถามเพื่อเลือกหน่วยวัด แอตทริบิวต์มิติ และลำดับชั้นที่คุณต้องการวิเคราะห์

เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับ PivotTable หรือ PivotChart แบบโต้ตอบได้ผ่าน Excel ไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญ MDX ใดๆ Excel เชื่อมต่อได้ทั้ง OLAP คิวบ์หรือตัวแบบตาราง

ขนาดไฟล์จะมีขนาดใหญ่กว่าที่คุณคุ้นเคย เมื่อเปรียบเทียบกัน เวิร์กบุ๊กที่ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลอาจมีขนาดน้อยกว่า 100 กิโลไบต์ ในขณะเดียวกัน เวิร์กบุ๊กที่มีการนำเข้าข้อมูลอาจมีขนาดใหญ่กว่าถึงสิบเท่า ถ้าพื้นที่ว่างไม่เพียงพอ คุณจะต้องสร้างพื้นที่ว่างสำหรับไฟล์ขนาดใหญ่เหล่านั้น

สามารถเผยแพร่Power Pivot เวิร์กบุ๊กที่คุณใช้เป็นแหล่งข้อมูล กับ SharePoint 2010 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า ต้องใช้งานไซต์ SharePoint บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นมากกว่าหนึ่งคุณกำลังใช้เพื่อสร้างรายงาน คุณต้องมีสิทธิ์ของมุมมองบนไซต์ SharePoint ให้รายงานกับเวิร์กบุ๊กใน SharePoint

เชื่อมต่อกับคิวบ์ ตัวแบบตาราง หรือตัวแบบข้อมูล Power Pivot

วิธีที่ง่ายที่สุดในการวิเคราะห์ข้อมูลในคิวบ์หรือตัวแบบ Analysis Services คือการตั้งค่าการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลภายนอก PivotTable หรือรายงานจะมีการเชื่อมต่อไปยังแหล่งข้อมูลโดยตรง แต่ละครั้งที่คุณลากเขตข้อมูลไปไว้บนค่า, แถว, คอลัมน์ หรือพื้นที่ตัวกรองของรายการเขตข้อมูล Excel จะสร้างแบบสอบถามและส่งข้อมูลนั้นไปยัง Analysis Services

เมื่อมีการเชื่อมต่อโดยตรงไปยังข้อมูลที่คุณกำลังวิเคราะห์จะมีข้อดีหลายประการ คุณสามารถทำการวิเคราะห์ได้อย่างอิสระ เพิ่มเขตข้อมูลใดๆ ลงใน PivotTable หรือรายงาน และ Analysis Services ยังตอบกลับข้อมูลที่คุณร้องขอด้วย รายการเขตข้อมูลที่เชื่อมต่อไปยัง Analysis Services ประกอบด้วยวัตถุทั้งหมดในคิวบ์หรือตัวแบบ ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องเขียน MDX เพื่อขอรับข้อมูลที่คุณต้องการ

ข้อเสียคือการต้องขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ ถ้าเซิร์ฟเวอร์มีปัญหา หรือคุณต้องการทำงานแบบออฟไลน์ การโต้ตอบข้อมูลจะหยุดโดยสิ้นเชิง

ด้านบนของหน้า

นำเข้าข้อมูลจากคิวบ์

ข้อมูลใดๆ ที่อยู่ในฐานข้อมูล SQL Server Analysis Services จะสามารถคัดลอกไปยังตัวแบบข้อมูลใน Excel ได้ คุณสามารถแยกมิติทั้งหมดหรือบางส่วน หรือทำการแบ่งเป็นส่วนเล็กๆ และรวมจากคิวบ์ เช่น สรุปยอดขาย เดือนต่อเดือน สำหรับปีปัจจุบัน

กระบวนการต่อไปนี้สาธิตวิธีการใช้ Add-in และ MDX เพื่อขอรับชุดย่อยของข้อมูลจากคิวบ์ดั้งเดิมบนอินสแตนซ์ของ Analysis Service เมื่อทำการสร้างแบบสอบถามโดยใช้ Add-in Power Pivot จะมีการใช้ MDX เสมอ

กระบวนงานนี้จะใช้ฐานข้อมูลตัวอย่างของ Adventure Works DW Multidimensional 2012 ในการอธิบายวิธีการนำเข้าชุดย่อยของคิวบ์ ถ้าคุณมีสิทธิ์การเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ Analysis Services ที่มีฐานข้อมูลตัวอย่าง Adventure Works DW Multidimensional 2012 คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการนำเข้าข้อมูลจาก Analysis Services ได้

 1. ในหน้าต่าง Power Pivot ให้คลิก รับข้อมูลภายนอก > จากฐานข้อมูล > จาก Analysis Services หรือ Power Pivot

 2. ใน เชื่อมต่อกับ Microsoft SQL Server Analysis Services ใน ชื่อเซิร์ฟเวอร์หรือไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อของคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Analysis Services

 3. คลิกลูกศรลงที่อยู่ด้านขวาของรายการ ชื่อฐานข้อมูล และเลือกฐานข้อมูล Analysis Services จากรายการ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีสิทธิ์การเข้าถึงฐานข้อมูลตัวอย่าง Adventure Works DW Multidimensional 2012 คุณจะเลือก Adventure Works DW Multidimensional 2012

 4. คลิก ทดสอบการเชื่อมต่อ เพื่อตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์ Analysis Services พร้อมให้ใช้งาน

 5. คลิก ถัดไป

 6. ในหน้า ระบุแบบสอบถาม MDX ให้คลิก ออกแบบ เพื่อเปิดตัวสร้างแบบสอบถาม MDX

  ในขั้นตอนนี้ คุณสามารถลากหน่วยวัด แอตทริบิวต์มิติ ลำดับชั้น และสมาชิกที่คำนวณทั้งหมดที่คุณต้องการนำเข้าลงในพื้นที่ออกแบบแบบสอบถามขนาดใหญ่ได้

  เลือกอย่างน้อยหนึ่งหน่วยวัดและอย่างน้อยหนึ่งขนาด

  ถ้าคุณมีคำสั่ง MDX ที่มีอยู่ที่คุณต้องการใช้ ให้วางคำสั่งลงในกล่องข้อความ แล้วคลิก ตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าคำสั่งใช้งานได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ตัวออกแบบ ให้ดูที่ ตัวออกแบบแบบสอบถาม MDX ของ Analysis Services (Power Pivot)

  สำหรับกระบวนงานนี้ ในการใช้คิวบ์ตัวอย่าง Adventure Works เป็นตัวอย่าง ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้:

  1. ในบานหน้าต่าง Metadata ให้ขยาย หน่วยวัด แล้วขยาย สรุปยอดขาย

  2. ลาก ยอดขายเฉลี่ย ลงในบานหน้าต่างการออกแบบขนาดใหญ่

  3. ในบานหน้าต่าง Metadata ให้ขยายมิติ ผลิตภัณฑ์

  4. ลากประเภทผลิตภัณฑ์ไปทางด้านซ้ายของยอดขายเฉลี่ยในพื้นที่ออกแบบขนาดใหญ่

  5. ในบานหน้าต่างMetadata ขยายมิติวันแล้ว ขยายปฏิทิน

  6. ลาก.ปีปฏิทินไปทางด้านซ้ายของประเภทในพื้นที่ออกแบบขนาดใหญ่

  7. คุณอาจ เพิ่มตัวกรองการนำเข้าชุดย่อยของข้อมูล ในบานหน้าต่างด้านขวาของตัวออกแบบ สำหรับมิติ ลากวันลงในเขตข้อมูลขนาด ในลำดับชั้น เลือกวันที่.ปี สำหรับการดำเนินการ เลือกไม่เท่ากันนิพจน์ Filter คลิกลูกศร แล้วเลือก CY 2009 และ CY 2010

   การดำเนินการนี้จะสร้างตัวกรองบนคิวบ์ ดังนั้นคุณจะสามารถแยกค่าสำหรับ 2009 ได้

 7. คลิก ตกลง และรีวิวแบบสอบถาม MDX ที่สร้างโดยตัวออกแบบแบบสอบถาม

 8. พิมพ์ชื่อที่เรียกง่ายสำหรับชุดข้อมูล ชื่อนี้จะถูกใช้งานเป็นชื่อตารางในตัวแบบข้อมูล ถ้าคุณไม่กำหนดชื่อใหม่ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ผลลัพธ์แบบสอบถามจะถูกบันทึกในตารางใหม่ที่เรียกว่า แบบสอบถาม

 9. คลิก เสร็จสิ้น

 10. เมื่อข้อมูลเสร็จสิ้นการโหลดแล้ว ให้คลิก ปิด

ข้อมูลทั้งหมดที่คุณนำเข้าจากฐานข้อมูลคิวบ์จะถูกปรับให้เหลือระนาบเดียว ในตัวแบบของคุณ ข้อมูลจะปรากฏเป็นตารางเดียวโดยมีคอลัมน์ทั้งหมดที่คุณระบุในแบบสอบถามของคุณ ถ้าคุณกำหนดแบบสอบถามที่เรียกใช้หน่วยวัดเคียงคู่ไปกับมิติหลายมิติ ข้อมูลจะถูกนำเข้าทีละมิติในอีกคอลัมน์หนึ่ง

หลังจากที่คุณนำเข้าข้อมูลลงในตัวแบบข้อมูลแล้ว คุณอาจต้องการตรวจสอบชนิดข้อมูลของคอลัมน์ที่ประกอบด้วยตัวเลขหรือข้อมูลทางการเงิน ถ้า Power Pivot พบค่าที่ว่างเปล่าในคอลัมน์ โปรแกรมจะเปลี่ยนชนิดของข้อมูลเป็น ข้อความ คุณสามารถตรวจสอบและเปลี่ยนชนิดข้อมูลได้โดยเลือกแต่ละคอลัมน์และดู ชนิดข้อมูล ในกลุ่ม การจัดรูปแบบ บน Ribbon คุณสามารถใช้ตัวเลือก ชนิดข้อมูล ในการแก้ไขชนิดข้อมูลได้ถ้าตัวเลขหรือข้อมูลทางการเงินของคุณถูกกำหนดมาผิดชนิด

เมื่อต้องการใช้ข้อมูลใน PivotTable ให้สลับกลับไปยัง Excel โดยทำดังนี้

 1. คลิก แทรก > ตาราง > PivotTable

 2. คลิก ใช้แหล่งข้อมูลภายนอก แล้วคลิก เลือกการเชื่อมต่อ

 3. คลิก ตาราง

 4. ใน ตัวแบบข้อมูลเวิร์กบุ๊กนี้ ให้เลือกตารางคุณเพิ่งนำเข้า

ด้านบนของหน้า

นำเข้าข้อมูลจากตัวแบบตาราง

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายการนำเข้าข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูลตัวอย่างแบบตารางเป็นตัวอย่าง คุณสามารถใช้ตัวอย่าง ตัวแบบตาราง SQL 2012 ของ Adventure Works ซึ่งเรียกใช้งานอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ตาราง Analysis Services เพื่อทำตามได้

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฐานข้อมูลแบบตารางประกอบด้วยอย่างน้อยหนึ่งหน่วยวัด การนำเข้าจะล้มเหลวถ้าฐานข้อมูลไม่มีหน่วยวัด ถ้าคุณกำลังใช้โซลูชันตัวอย่าง จะมีหน่วยวัด

 2. ในหน้าต่าง Power Pivot ให้คลิก รับข้อมูลภายนอก > จากฐานข้อมูล > จาก Analysis Services หรือ Power Pivot

 3. ใน เชื่อมต่อกับ Microsoft SQL Server Analysis Services ใน ชื่อเซิร์ฟเวอร์หรือไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อของคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Analysis Services

 4. คลิกลูกศรลงทางขวาของรายการ ชื่อฐานข้อมูล แล้วเลือกฐานข้อมูล Analysis Services จากรายการ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลตัวอย่างตัวแบบตารางยอดขายอินเทอร์เน็ต AW คุณควรเลือก ตัวแบบตาราง SQL 2012 ของ Adventure Works

 5. คลิก ทดสอบการเชื่อมต่อ เพื่อตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์ Analysis Services พร้อมให้ใช้งาน

 6. คลิก ถัดไป

 7. ในหน้า ระบุแบบสอบถาม MDX ให้คลิก ออกแบบ เพื่อเปิดตัวสร้างแบบสอบถาม MDX

  ในขั้นตอนนี้ คุณสามารถลากหน่วยวัด คอลัมน์ และลำดับชั้นทั้งหมดที่คุณต้องการนำเข้า ลงในพื้นที่ออกแบบแบบสอบถามขนาดใหญ่ได้

  ถ้าคุณมีคำสั่ง MDX ที่มีอยู่ที่คุณต้องการใช้ ให้วางคำสั่งลงในกล่องข้อความ แล้วคลิก ตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าคำสั่งใช้งานได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ตัวออกแบบ ให้ดูที่ ตัวออกแบบแบบสอบถาม MDX ของ Analysis Services (Power Pivot)

  สำหรับกระบวนการนี้ โดยใช้ตัวแบบตัวอย่างเป็นตัวอย่าง ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. ในบานหน้าต่าง Metadata ให้ขยาย หน่วยวัด แล้วขยาย ยอดขายอินเทอร์เน็ต

  2. ลาก ยอดขายอินเทอร์เน็ตทั้งหมด ลงในบานหน้าต่างออกแบบขนาดใหญ่

  3. ขยายตาราง ผลิตภัณฑ์

  4. เลื่อนไปด้านล่างของรายการ และลากประเภทไปทางด้านซ้ายของยอดขายรวมอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ออกแบบขนาดใหญ่ นี่คือลำดับชั้น เพื่อที่จะย้อนกลับเขตข้อมูลทั้งหมดในลำดับชั้น

  5. ขยายตาราง วันที่

  6. ลากปีปฏิทินไปทางด้านซ้ายของประเภทในพื้นที่ออกแบบขนาดใหญ่

  7. ขยาย เขตการขาย

  8. ลาก ภูมิภาคเขตการขาย ไปยังพื้นที่การกรองที่ด้านบนของตัวออกแบบ ในนิพจน์ตัวกรองให้เลือก ออสเตรเลีย

   คิวรี MDX จะสืบค้นฐานข้อมูลตารางตัวอย่าง

 8. คลิก ตกลง และรีวิวแบบสอบถาม MDX ที่สร้างโดยตัวออกแบบแบบสอบถาม

 9. พิมพ์ชื่อที่เรียกง่ายสำหรับชุดข้อมูล ชื่อนี้จะถูกใช้งานเป็นชื่อตารางในตัวแบบข้อมูล ถ้าคุณไม่กำหนดชื่อใหม่ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ผลลัพธ์แบบสอบถามจะถูกบันทึกในตารางใหม่ที่เรียกว่า แบบสอบถาม

 10. คลิก เสร็จสิ้น

 11. เมื่อข้อมูลเสร็จสิ้นการโหลดแล้ว ให้คลิก ปิด

หลังจากที่คุณนำเข้าข้อมูลลงในตัวแบบข้อมูลแล้ว คุณอาจต้องการตรวจสอบชนิดข้อมูลของคอลัมน์ที่ประกอบด้วยตัวเลขหรือข้อมูลทางการเงิน ถ้า Power Pivot พบค่าที่ว่างเปล่าในคอลัมน์ โปรแกรมจะเปลี่ยนชนิดของข้อมูลเป็น ข้อความ คุณสามารถตรวจสอบและเปลี่ยนชนิดข้อมูลได้โดยเลือกแต่ละคอลัมน์และดู ชนิดข้อมูล ในกลุ่ม การจัดรูปแบบ บน Ribbon คุณสามารถใช้ตัวเลือก ชนิดข้อมูล ในการแก้ไขชนิดข้อมูลได้ถ้าตัวเลขหรือข้อมูลทางการเงินของคุณถูกกำหนดมาผิดชนิด

เมื่อต้องการใช้ข้อมูลใน PivotTable ให้สลับกลับไปยัง Excel โดยทำดังนี้

 1. คลิก แทรก > ตาราง > PivotTable

 2. คลิก ใช้แหล่งข้อมูลภายนอก แล้วคลิก เลือกการเชื่อมต่อ

 3. คลิก ตาราง

 4. ใน ตัวแบบข้อมูลเวิร์กบุ๊กนี้ ให้เลือกตารางคุณเพิ่งนำเข้า

ด้านบนของหน้า

นำเข้าข้อมูลจากตัวแบบข้อมูลเวิร์กบุ๊กบน SharePoint

SharePoint อาจจำเป็นซอฟต์แวร์เพื่อโหลดข้อมูลเพิ่มเติม ถ้าคุณกำลังใช้ SharePoint 2010 คุณต้องมีPower Pivot for SharePoint 2010 ในทางตรงข้าม SharePoint 2013 หรือใหม่กว่ามีความสามารถที่มีอยู่สำหรับการโหลด และทำคิวรีในตัวแบบข้อมูล ถ้าคุณกำลังใช้ SharePoint ขอให้ผู้ดูแลระบบ SharePoint ของคุณว่า Excel Services ถูกเปิดใช้งาน และกำหนดค่าสำหรับเวิร์ก BI

 1. ในหน้าต่าง Power Pivot ให้คลิก รับข้อมูลภายนอก > จากฐานข้อมูล > จาก Analysis Services หรือ Power Pivot

 2. ใน เชื่อมต่อกับ Microsoft SQL Server Analysis Services สำหรับ ชื่อการเชื่อมต่อที่เรียกง่าย ให้พิมพ์ชื่อที่ใช้อธิบายสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูล การใช้ชื่อที่ใช้อธิบายสำหรับการเชื่อมต่อจะสามารถช่วยให้คุณจดจำวิธีการใช้การเชื่อมต่อได้

 3. ใน ชื่อเซิร์ฟเวอร์หรือชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ที่อยู่ URL ของแฟ้ม .xlsx ที่ประกาศ ตัวอย่างเช่น http://Contoso-srv/Shared Documents/ContosoSales.xlsx

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถใช้เวิร์กบุ๊ก Excel ภายในเป็นแหล่งข้อมูลได้ เวิร์กบุ๊กจะต้องประกาศไปยังไซต์ SharePoint

 4. คลิก ทดสอบการเชื่อมต่อ เพื่อตรวจสอบว่าเวิร์กบุ๊กพร้อมให้ใช้งานบน SharePoint

 5. คลิก ถัดไป

 6. คลิก ออกแบบ

 7. สร้างแบบสอบถามโดยลากหน่วยวัด แอตทริบิวต์มิติ หรือลำดับชั้นไปยังพื้นที่การออกแบบขนาดใหญ่ หรือใช้บานหน้าต่างตัวกรองในมุมขวาบนเพื่อเลือกชุดย่อยของข้อมูลสำหรับการนำเข้า

 8. คลิก ตกลง

 9. คลิก ตรวจสอบความถูกต้อง

 10. คลิก เสร็จสิ้น

ข้อมูล Power Pivot จะถูกคัดลอกไปยังตัวแบบข้อมูลและถูกจัดเก็บในรูปแบบที่บีบอัด หลังจากนำเข้าข้อมูลแล้ว การเชื่อมต่อกับเวิร์กบุ๊กจะถูกปิด เมื่อต้องการสืบค้นข้อมูลดั้งเดิมอีกครั้ง คุณสามารถรีเฟรชเวิร์กบุ๊กใน Excel ได้

ด้านบนของหน้า

รีเฟรชข้อมูลจากฐานข้อมูล Analysis Services ภายนอก

ใน Excel ให้คลิก ข้อมูล > การเชื่อมต่อ > รีเฟรชทั้งหมด เพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Analysis Services อีกครั้งและรีเฟรชข้อมูลในเวิร์กบุ๊กของคุณ

การรีเฟรชจะอัปเดตเซลล์แต่ละเซลล์และเพิ่มแถวที่ใส่เข้ามาในฐานข้อมูลภายนอกตั้งแต่การนำเข้าครั้งล่าสุด เฉพาะแถวและคอลัมน์ที่มีอยู่จะถูกรีเฟรช ถ้าคุณต้องการเพิ่มคอลัมน์ใหม่ลงในตัวแบบ คุณจะต้องนำเข้าคอลัมน์นั้นโดยใช้ขั้นตอนที่ให้ไว้ก่อนหน้าในบทความนี้

การรีเฟรชจะเรียกใช้แบบสอบถามที่ใช้ในการนำเข้าข้อมูลอีกครั้ง ถ้าแหล่งข้อมูลนั้นไม่อยู่ในตำแหน่งเดิมแล้ว หรือถ้าตารางหรือคอลัมน์ถูกเอาออกหรือเปลี่ยนชื่อ การรีเฟรชจะล้มเหลว แต่คุณจะยังคงมีข้อมูลที่คุณนำเข้ามาก่อนหน้านี้ เมื่อต้องการดูแบบสอบถามที่ใช้ในระหว่างการรีเฟรชข้อมูล ให้คลิก Power Pivot > จัดการ เพื่อเปิดหน้าต่าง Power Pivot คลิก ออกแบบ > คุณสมบัติตาราง เพื่อดูแบบสอบถาม

Analysis Services ใช้บัญชีผู้ใช้ Windows ของคุณในการอ่านข้อมูลจากฐานข้อมูล ก่อนที่คุณจะนำเข้าข้อมูลได้ ผู้ดูแลฐานข้อมูลต้องให้สิทธิ์ในการอ่านบนฐานข้อมูลแก่บัญชีผู้ใช้ Windows ของคุณ สิทธิ์เดียวกันนี้ยังใช้ในการรีเฟรชข้อมูลได้ด้วย ถ้าบุคคลอื่นต้องการรีเฟรชข้อมูล ต้องมีสิทธิ์ในการอ่านบนฐานข้อมูลก่อน

โปรดจำไว้ว่า วิธีที่คุณแชร์เวิร์กบุ๊กของคุณจะกำหนดว่า การรีเฟรชข้อมูลสามารถเกิดขึ้น บน Office 365 คุณไม่สามารถรีเฟรชข้อมูลในเวิร์กบุ๊กที่ถูกบันทึกไปยัง Office 365 บน SharePoint Server 2013 หรือใหม่ กว่า คุณสามารถจัดกำหนดการการรีเฟรชข้อมูลที่ไม่ต้องเฝ้าดูบนเซิร์ฟเวอร์ แต่การทำเช่นนั้นจำเป็นต้องนั้นPower Pivot สำหรับ SharePoint ถูกติดตั้ง และกำหนดค่าในสภาพแวดล้อม SharePoint ของคุณ ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบ SharePoint ของคุณเพื่อค้นหาถ้าการรีเฟรชข้อมูลตามกำหนดการจะพร้อมใช้งาน

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×