รับข้อมูลจากตัวดึงข้อมูลใน Power Pivot

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตัวดึงข้อมูลคือสตรีมข้อมูล XML ที่สร้างขึ้นจากแหล่งข้อมูลออนไลน์และถูกสตรีมไปยังเอกสารหรือแอปพลิเคชันปลายทาง คุณสามารถนำเข้าตัวดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายๆ แห่งไปยังตัวแบบข้อมูลได้โดยตรง โดยใช้ตัวช่วยนำเข้าตารางใน Add-in ของ Power Pivot 

 1. เริ่มด้วยตัวดึงข้อมูล OData และดูว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะเชื่อมต่อกับตัวดึงข้อมูลนี้หรือไม่ คุณไม่สามารถนำเข้าตัวดึงข้อมูล RSS ได้

 2. ใน Power Pivot ใน Microsoft Excel 2013 ให้คลิก หน้าแรก > จากบริการข้อมูล > จากตัวดึงข้อมูล Odata ตัวช่วยนำเข้าตารางจะเปิดขึ้น

 3. พิมพ์ชื่อที่มีความหมายให้ตัวดึงข้อมูลที่คุณกำลังเข้าถึง ถ้าคุณกำลังนำเข้าตัวดึงข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลหลายรายการ การใช้ชื่อการเชื่อมต่อที่มีความหมายจะช่วยให้คุณจำวิธีใช้การเชื่อมต่อได้

 4. พิมพ์ที่อยู่ URL สำหรับตัวดึงข้อมูล คุณสามารถรับตัวดึงข้อมูลได้จาก Microsoft Azure Marketplace แหล่งข้อมูลอื่นๆ ได้แก่

  • เอกสาร XML ที่ประกอบด้วยตัวดึงข้อมูล ตัวอย่างเช่น ชี้ URL ต่อไปนี้ไปยังเป็นสาธารณะตัวดึงข้อมูลบนเว็บไซต์นวัตกรรมข้อมูลรัฐบาลเปิด: http://ogdi.cloudapp.net/v1/dc/banklocations/

  • เอกสาร .atomsvc ที่ระบุตัวดึงข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งรายการ เอกสาร .atomsvc จะชี้ไปยังบริการหรือแอปพลิเคชันที่มีตัวดึงข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งรายการ ตัวดึงข้อมูลแต่ละรายการจะถูกระบุเป็นคิวรีพื้นฐานที่ส่งกลับชุดผลลัพธ์

  • คุณสามารถระบุที่อยู่ URL ให้กับเอกสาร .atomsvc ที่อยู่บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ หรือจะเปิดแฟ้มจากโฟลเดอร์ที่แชร์หรือโฟลเดอร์ภายในคอมพิวเตอร์ของคุณก็ได้

 5. คลิก ทดสอบการเชื่อมต่อ เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวดึงข้อมูลใช้งานได้ อีกวิธีหนึ่งก็คือคุณสามารถคลิก ขั้นสูง เพื่อยืนยันว่า URL พื้นฐานหรือ URL เอกสารบริการมีคิวรีหรือเอกสารบริการที่มีตัวดึงข้อมูล

 6. คลิก ถัดไป เพื่อนำเข้าต่อไป

 7. ในหน้า เลือกตารางและมุมมอง ของตัวช่วยสร้าง ในเขตข้อมูล ชื่อที่เรียกง่าย ให้แทนที่เนื้อหาตัวดึงข้อมูลด้วยชื่อที่มีความหมายซึ่งระบุถึงตารางที่จะมีข้อมูลนี้หลังจากที่นำเข้ามา

 8. คลิก แสดงตัวอย่างและกรอง เพื่อตรวจทานข้อมูลและเปลี่ยนแปลงการเลือกคอลัมน์ คุณไม่สามารถจำกัดแถวที่ถูกนำเข้าในตัวดึงข้อมูลรายงานได้ แต่คุณสามารถเอาคอลัมน์ออกได้โดยการล้างกล่องกาเครื่องหมาย คลิก ตกลง

 9. ในหน้า เลือกตารางและมุมมอง ให้คลิก เสร็จสิ้น

 10. เมื่อแถวทั้งหมดถูกนำเข้าแล้ว ให้คลิก ปิด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×