ระยะขอบบนของฉันหายไป

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณกำลังอ่านในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ และระยะขอบด้านบนและล่างปรากฏเพื่อมีถูกตัดเศษ ที่หมายความว่า ตัวเลือกที่ซ่อนช่องว่างระหว่างหน้าของ เอกสารจะเปิดใช้งาน คุณสามารถคืนค่าระยะขอบได้ โดยชี้ แล้วคลิกในเอกสาร หรือใช้แท็บมุมมอง

ชี้ และคลิกเมื่อต้องการดู หรือซ่อนระยะขอบ

 1. ชี้ไปที่ด้านบนหรือด้านล่างของหน้าจนกระทั่งตัวชี้เปลี่ยนเป็น รูปลูกศรชี้คู่ แล้ว ดับเบิลคลิก

  แสดงพื้นที่ว่างสีขาว

 2. เมื่อต้องการซ่อนระยะขอบอีก ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1

ใช้แท็บมุมมองเพื่อดูระยะขอบ

ใน Word 2010, 2013 หรือ 2016

 1. บนแท็บมุมมอง ในกลุ่มมุมมอง คลิกเค้าโครงเหมือนพิมพ์

  คลิกที่เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. บนแท็บไฟล์ คลิกตัวเลือก >แสดง

 3. ภายใต้ ตัวเลือกการแสดงหน้า ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงที่ว่างสีขาวระหว่างหน้าในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์

ใน Word 2007

 1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองเอกสาร ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

  รูป Ribbon ของ Word

 2. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก ตัวเลือกของ Word

 3. คลิก แสดง

 4. ภายใต้ ตัวเลือกการแสดงหน้า ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงที่ว่างสีขาวระหว่างหน้าในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์

ใน 2016 Word for Mac

 1. บนแท็บมุมมอง คลิเค้าโครงเหมือนพิมพ์

  คลิกเค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิWord >กำหนดลักษณะ >มุมมอง

 3. ภายใต้แสดงองค์ประกอบของหน้าต่าง เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่ว่างสีขาวระหว่างหน้าในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์

มีอะไรใหม่ใน PowerPoint 2010

ตั้งค่าระยะขอบกระดาษใน Word

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×