ระยะขอบบนของฉันหายไป

ถ้าคุณกำลังอ่านในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ และระยะขอบด้านบนและด้านล่างดูเหมือนจะถูกตัดออก แสดงว่าตัวเลือกสำหรับการซ่อนช่องว่างระหว่างหน้าของเอกสารเปิดทำงานอยู่ คุณสามารถคืนค่าระยะขอบดังกล่าวด้วยการชี้และคลิกในเอกสาร หรือด้วยการใช้แท็บ มุมมอง

ชี้และคลิกเพื่อดูหรือซ่อนระยะขอบ

 1. ชี้ไปที่ด้านบนหรือด้านล่างของหน้าจนกระทั่งตัวชี้เปลี่ยนเป็นลูกศรสองทาง จากนั้นให้ดับเบิลคลิก

  แสดงพื้นที่ว่างสีขาว

 2. เมื่อต้องการซ่อนระยะขอบอีกครั้ง ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1

ใช้แท็บมุมมองเพื่อดูระยะขอบ

ใน Word 2010, 2013 หรือ 2016

 1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

  คลิกที่เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. บนแท็บ ไฟล์ ให้คลิก ตัวเลือก > แสดง

 3. ภายใต้ ตัวเลือกการแสดงหน้า ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงที่ว่างสีขาวระหว่างหน้าในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์

ใน Word 2007

 1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองเอกสาร ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

  รูป Ribbon ของ Word

 2. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก ตัวเลือกของ Word

 3. คลิก แสดง

 4. ภายใต้ ตัวเลือกการแสดงหน้า ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงที่ว่างสีขาวระหว่างหน้าในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์

ใน Word 2016 for Mac

 1. บนแท็บ มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

  คลิกที่เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิก Word > กำหนดลักษณะ > มุมมอง

 3. ภายใต้ แสดงองค์ประกอบหน้าต่าง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ช่องว่างระหว่างหน้าในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์

ดูเพิ่มเติม

ตั้งค่าระยะขอบใน Word

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×