ระบุวิธีแสดงข้อมูล โดยใช้การจัดรูปแบบแบบกำหนดเอง

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ข้อมูลในเขตข้อมูลปรากฏในรูปแบบที่ระบุ โดยใช้รูปแบบกำหนดเองของคุณได้ เฉพาะการเปลี่ยนแปลงวิธีที่ข้อมูลจะแสดงขึ้น และไม่มีผลต่อวิธีเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล Microsoft Access หรือวิธีที่ผู้ใช้สามารถใส่ หรือแก้ไขข้อมูลที่จัดรูปแบบกำหนดเอง

ใช้รูปแบบแบบกำหนดเองเป็นตัวเลือก เมื่อคุณทำงานกับข้อมูลชนิดใดไม่มี Access กำหนดไว้ล่วงหน้าตัวเลือกการจัดรูปแบบ หรือรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าตรงกับความต้องการของคุณ คุณสามารถนำรูปแบบกำหนดเอง โดยการใส่ชุดของตัวแทนอักขระและอักขระสัญพจน์ไปยังเขตข้อมูล เมื่อคุณนำรูปแบบเขตข้อมูลตาราง รูปแบบเดียวกันนั้นคือโดยอัตโนมัตินำไปใช้กับตัวควบคุมฟอร์มหรือรายงานใด ๆ ที่คุณผูก (ลิงก์) ไปที่เขตข้อมูลตาราง

บทความนี้อธิบายถึงชนิดของอักขระสัญพจน์และพื้นที่ที่สำรองไว้ที่คุณสามารถใช้กับชนิดข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง และแสดงวิธีการนำการจัดรูปแบบ

คุณต้องการทำอะไร

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบแบบกำหนดเอง

ระบุรูปแบบสำหรับชนิดข้อมูล Number และ Currency

ระบุรูปแบบสำหรับชนิดข้อมูล Text และ Memo

ระบุรูปแบบสำหรับข้อมูล Date/Time ชนิด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการจัดรูปแบบ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบแบบกำหนดเอง

เมื่อคุณสร้างรูปแบบแบบกำหนดเอง คุณสามารถใส่อักขระต่าง ๆ ในคุณสมบัติรูปแบบ ของเขตข้อมูลตาราง อักขระประกอบด้วยพื้นที่ที่สำรองไว้ (เช่น 0 และ #), ตัวคั่น (เช่นเครื่องหมายจุลภาคและช่วงเวลา), อักขระสัญพจน์ และสี

นอกจากนี้ คุณสามารถระบุรูปแบบสำหรับชนิดของค่าตัวเลขสี่ — บวกค่าลบ ศูนย์ (0), และค่า null (ไม่ได้กำหนด) ได้ ถ้าคุณเลือกที่จะสร้างรูปแบบสำหรับแต่ละชนิดค่า ก่อนอื่นคุณต้องใส่รูปแบบสำหรับค่าบวก รูปแบบสำหรับค่าลบที่สอง รูปแบบสำหรับค่าศูนย์สาม และรูปแบบสำหรับค่า null ค่าสุดท้าย ยัง คุณต้องคั่นระหว่างแต่ละรูปแบบ ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค

ตัวอย่างของรูปแบบกำหนดเอง   

#, #,###;(#,###.##)## [Red] 0, 000.00; " Undefined"

สตริงที่นี้มีสี่รูปแบบที่กำหนดเอง และแสดงต่อไปนี้:

 • ค่าบวกที่มีทศนิยมสองตำแหน่ง

 • ค่าลบที่มีทศนิยมสองตำแหน่ง ในวงเล็บ และอักษรสีแดง

 • ค่าศูนย์เป็นตัวเลข 0 มีทศนิยมสองตำแหน่งเสมอ

 • ค่า null เป็นคำว่า "ไม่ได้กำหนด"

แต่ละส่วนที่สี่ในสตริถูกคั่น ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค ()

การต่อไปนี้อธิบายถึงแต่ละส่วน:

 • เครื่องหมาย (#) เป็นพื้นที่สำรองไว้สำหรับจำนวนหลัก ถ้ารูปแบบพบไม่มีค่า Access แสดงช่องว่างเปล่า ถ้าคุณต้องการแสดงเลขศูนย์แทนที่เป็นช่องว่าง (เช่น เพื่อแสดง 1234 เป็น 1234.00), คุณสามารถใช้ตัวเลข 0 เป็นพื้นที่สำรองไว้

 • ตามค่าเริ่มต้น ส่วนแรกแสดงค่าบวก ถ้าคุณต้องการใช้รูปแบบที่ มีค่าที่มากกว่าหรือตำแหน่งทศนิยมมาก คุณสามารถเพิ่มพื้นที่ที่สำรองไว้สำหรับค่าทศนิยม เช่น #, #,### ได้ #,### ได้ ตัวอย่าง 1234.5678 จะแสดงเป็น 1, 234.568 ประกาศเกี่ยวกับรูปแบบนี้ใช้เครื่องหมายจุลภาคคั่นหลักพันเป็นระยะเวลาเป็นตัวคั่นทศนิยมและตัวคั่น

  ถ้าค่าทศนิยมในระเบียนเกินจำนวนของอักขระตัวแทนในรูปแบบกำหนดเอง Access ปัดค่า และแสดงจำนวนของค่าที่ระบุตามรูปแบบเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าเขตข้อมูลของคุณประกอบด้วย 3,456.789 แต่รูประบุตำแหน่งทศนิยมสองตำแหน่ง Access ปัดเศษค่าทศนิยมเพื่อ.79

 • ตามค่าเริ่มต้น ส่วนที่สองแสดงเฉพาะค่าลบ ถ้าข้อมูลของคุณไม่ประกอบด้วยค่าลบ Access ปล่อยให้เขตข้อมูลว่างเปล่า จัดรูปแบบตัวอย่างก่อนหน้านี้อยู่ล้อมรอบค่าใด ๆ ลบ ด้วยอักขระสัญพจน์นั่นคือการเปิดและวงเล็บปิด นอกจากนี้ใช้การประกาศสี [Red] จะแสดงค่าลบใด ๆ ในสีแดงชนิด

 • ตามค่าเริ่มต้น ส่วนที่สามกำหนดรูปแบบสำหรับค่าศูนย์ (0) ในกรณีนี้ เมื่อเขตข้อมูลประกอบด้วยค่าศูนย์ 0, 000.00 จะปรากฏขึ้น เมื่อต้องการแสดงข้อความแทนที่เป็นตัวเลข คุณสามารถใช้ "ศูนย์" (ล้อมรอบ ด้วยเครื่องหมายอัญประกาศคู่) แทน

 • ตามค่าเริ่มต้น ส่วนที่สี่กำหนดสิ่งที่ผู้ใช้เห็นเมื่อระเบียนประกอบด้วยค่า null ในกรณีนี้ ผู้ใช้เห็นคำว่า "ไม่ได้กำหนด" คุณยังสามารถใช้ข้อความอื่น ๆ "Null" หรือ " *** " ได้ โปรดจำไว้ว่า การล้อมรอบอักขระ ด้วยเครื่องหมายอัญประกาศคู่ทำให้รูปแบบที่จะถือว่าอักขระเป็นตัวอักษร และแสดงข้อคิดเห็นเหมือนกับที่คุณได้ใส่

หมายเหตุ: โปรดจำไว้ว่า คุณไม่จำเป็นต้องใช้สี่ส่วนทั้งหมด ตัวอย่างเช่น ถ้าเขตข้อมูลตารางของคุณยอมรับค่า null คุณสามารถข้ามส่วนที่สี่

ด้านบนของหน้า

ระบุรูปแบบสำหรับชนิดข้อมูล Number และ Currency

ถ้าคุณไม่ได้ระบุรูปแบบแบบกำหนดเองสำหรับค่าตัวเลขและสกุลเงิน Access แสดงตัวเลขในรูปแบบตัวเลขทั่วไปและสกุลเงินในรูปแบบสกุลเงิน

เมื่อต้องการสร้างรูปแบบแบบกำหนดเอง ใช้อักขระการจัดรูปแบบที่แสดงในตารางต่อไปนี้ คุณยังสามารถระบุสีที่คุณต้องการหมายเลขหรือสกุลเงิน

อักขระ

คำอธิบาย

#

ใช้แสดงตัวเลข แต่ละอินสแตนซ์ของอักขระนี้จะแทนตัวเลขหนึ่งตำแหน่ง ถ้าไม่มีค่าใดในตำแหน่งนั้น Access จะแสดงเป็นช่องว่าง นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เป็นตัวแทนอักขระได้ด้วย

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณนำการจัดรูปแบบ#, ##และใส่ค่าของ 45 ในเขตข้อมูล 45 จะปรากฏขึ้น ถ้าคุณใส่ 12,145 ในเขตข้อมูล Access แสดง 12,145 — แม้ว่าคุณได้กำหนดพื้นที่ที่สำรองไว้เพียงหนึ่งทางด้านซ้ายของคั่นหลักพันคั่น

0

ใช้แสดงตัวเลข แต่ละอินสแตนซ์ของอักขระนี้จะแทนตัวเลขหนึ่งตำแหน่ง ถ้าไม่มีค่าใดในตำแหน่งนั้น Access จะแสดงเป็นศูนย์ (0)

ตัวคั่นหลักพันและตัวคั่นทศนิยม

ใช้เพื่อระบุตำแหน่งที่คุณต้องการให้ Access วางตัวคั่นหลักพันและตัวคั่นทศนิยม Access ใช้ตัวคั่นที่กำหนดไว้สำหรับการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าเหล่านั้น ดูที่เปลี่ยนการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows เพื่อปรับเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของบางชนิดข้อมูล

ช่องว่าง + - $ ()

ใช้เพื่อแทรกช่องว่าง อักขระทางคณิตศาสตร์ (+ -) และสัญลักษณ์ทางการเงิน (¥ £ $) ได้ทุกตำแหน่งในสตริงรูปแบบของคุณ ถ้าคุณต้องการใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์อื่นๆ ที่ใช้บ่อย เช่น เครื่องหมายทับ (\ หรือ /) และดอกจัน (*) ให้กำกับสัญลักษณ์เหล่านั้นด้วยเครื่องหมายอัญประกาศคู่ โปรดสังเกตว่า คุณสามารถใส่อักขระเหล่านี้ที่ใดก็ได้

\

ใช้บังคับให้ Access แสดงอักขระที่ตามหลัง นี่เหมือนกับการกำกับอักขระด้วยเครื่องหมายอัญประกาศคู่

!

ใช้การบังคับให้มีการจัดแนวชิดซ้ายของค่าทั้งหมด เมื่อคุณบังคับจัดแนวชิดซ้าย คุณไม่สามารถใช้ตัวเลขและตัวแทนตัวเลข 0 แต่คุณสามารถใช้พื้นที่ที่สำรองไว้สำหรับอักขระข้อความ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นที่ที่สำรองไว้ดังกล่าว ดูแบบกำหนดเองรูปแบบสำหรับ Text และ Memo ชนิดข้อมูล

*

ใช้บังคับให้อักขระที่ตามหลังดอกจันกลายเป็นอักขระเติม  คือเป็นอักขระที่ใช้เติมช่องว่าง ตามปกติแล้ว Access จะแสดงข้อมูลตัวเลขชิดขวาและเติมพื้นที่ทางซ้ายของค่าด้วยช่องว่าง คุณสามารถเพิ่มอักขระเติมที่ใดก็ได้ในสตริงรูปแบบ และเมื่อคุณทำเช่นนั้น Access จะเติมช่องว่างด้วยอักขระที่ระบุ

ตัวอย่างเช่น รูปแบบ £##*~.00 จะแสดงจำนวนสกุลเงินเป็น £45~~~~~.15 จำนวนเครื่องหมายตัวหนอน (~) ที่แสดงในเขตข้อมูลจะขึ้นอยู่กับจำนวนของช่องว่างในเขตข้อมูลตาราง

%

ใช้เป็นอักขระตัวสุดท้ายในสตริงรูปแบบ จะคูณค่าด้วย 100 แล้วแสดงผลลัพธ์ที่มีสัญลักษณ์เปอร์เซ็นต์ต่อท้าย

E+, E-

หรือ

e+, e-

ใช้เพื่อแสดงค่าด้วยสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ (เอ็กซ์โพเนนเชียล)

ใช้ตัวเลือกนี้เมื่อรูปแบบเชิงวิทยาศาสตร์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไม่มีที่ว่างเพียงพอสำหรับค่าของคุณ ใช้ E+ หรือ e+ เพื่อแสดงค่าที่เลขชี้กำลังเป็นบวกและใช้ E- หรือ e- เพื่อแสดงค่าที่เลขชี้กำลังเป็นลบ คุณต้องใช้ตัวแทนอักขระเหล่านี้กับอักขระอื่นๆ

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณนำรูปแบบ 0.000E+00 ไปใช้กับเขตข้อมูลตัวเลขแล้วใส่ 612345 Access จะแสดง 6.123E+05 อันดับแรก Access จะปัดเศษจำนวนของตำแหน่งทศนิยมให้เหลือสามตำแหน่ง (จำนวนศูนย์ทางด้านขวาหรือทางด้านซ้ายของตัวคั่นทศนิยม) ถัดไป Access จะคำนวณหาค่าเลขชี้กำลังจากจำนวนของตัวเลขที่อยู่ทางด้านขวา (หรือด้านซ้าย ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าภาษาของคุณ) ของตัวคั่นทศนิยมในค่าเดิม ในกรณีนี้ ค่าเดิมจะวาง "612345" (ห้าหลัก) ไว้ทางด้านขวาของจุดทศนิยม ด้วยเหตุนี้ Access จะแสดง 6.123E+05 และค่าผลลัพธ์จะเท่ากับ 6.123 x 105

"ข้อความสัญพจน์"

ใช้เครื่องหมายอัญประกาศคู่ในการกำกับข้อความใดๆ ที่คุณต้องการให้ผู้ใช้เห็น

[สี]

ใช้เพื่อนำสีไปใช้กับทุกค่าในส่วนของรูปแบบของคุณ คุณต้องใส่วงเล็บเหลี่ยมให้กับชื่อของสีและใช้หนึ่งในชื่อต่อไปนี้ ดำ น้ำเงิน ฟ้า เขียว ม่วงมาเจนต้า แดง เหลือง หรือขาว

เมื่อต้องการใช้รูปแบบแบบกำหนดเองกับชนิดข้อมูล Number หรือ Currency ทำต่อไปนี้:

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาตารางที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิ กมุมมองออกแบบ บนเมนูทางลัด

 2. เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการจัดรูปแบบ และบนแท็บ ทั่วไป ให้คลิกเซลล์ถัดจากกล่อง รูปแบบ

 3. ใส่อักขระเฉพาะตามความต้องการจัดรูปแบบของคุณ

 4. กด CTRL+S เพื่อบันทึกงานของคุณ

หลังจากที่คุณนำรูปแบบแบบกำหนดเองไปยังเขตข้อมูล คุณสามารถทดสอบรูปแบบ โดยทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดต่อไปนี้:

 • ใส่ค่าหลักพันโดยไม่มีตัวคั่นหรือตัวคั่นทศนิยม และดูวิธีการจัดรูปแบบถือว่าข้อมูล รูปแบบไม่ทำให้ตัวคั่นที่ในตำแหน่งถูกต้องได้อย่างไร

 • ใส่ค่าที่มากกว่าที่คุณคาดหมายว่าจะ (มี หรือไม่ มีตัวคั่น), และดูลักษณะการทำงานของรูปแบบสั้น หรือยาว รูปแบบไม่เพิ่มช่องว่างเปล่าที่ไม่พึงประสงค์ หรือนำหน้า หรือต่อท้ายศูนย์ได้อย่างไร

 • ใส่ศูนย์หรือค่า null ในรูปแบบครื่อสำหรับค่าบวก หรือลบ และดูว่า คุณต้องการให้ผลลัพธ์

ด้านบนของหน้า

ระบุรูปแบบสำหรับชนิดข้อมูล Text และ Memo

ชนิดข้อมูล Text และ Memo ยอมรับการจัดรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ชนิดข้อมูล Text รูปแบบกำหนดเองเท่านั้นที่ยอมรับ ชนิดข้อมูล Memo ยอมรับทั้งแบบกำหนดเองและการจัดรูปแบบ Rich Text

โดยทั่วไปแล้ว คุณใช้รูปแบบแบบกำหนดเองเป็นชนิดข้อมูล Text และ Memo เพื่อทำให้ง่ายต่อการอ่านข้อมูลในตาราง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้ฟอร์มบนเว็บเพื่อรวบรวมหมายเลขบัตรเครดิต และคุณเก็บหมายเลขเหล่านั้น โดยไม่มีช่องว่าง คุณสามารถใช้รูปแบบแบบกำหนดเองเพื่อเพิ่มช่องว่างที่เหมาะสมเพื่อทำให้หมายเลขบัตรเครดิตที่อ่านง่ายขึ้น

รูปแบบกำหนดเองสำหรับชนิดข้อมูล Text และ Memo อนุญาตให้มีการจัดรูปแบบเฉพาะสองส่วนในสตริงข้อ ส่วนแรกของสตริงการจัดรูปแบบการควบคุมลักษณะที่ปรากฏของข้อความ และส่วนที่สองแสดงค่าว่างหรือสตริงที่มีความยาวเป็นศูนย์ ถ้าคุณไม่ได้ระบุรูปแบบ Access ซ้ายจัดแนวข้อความทั้งหมดในแผ่นข้อมูล

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการ และอธิบายรูปแบบแบบกำหนดเองที่คุณสามารถนำไปใช้กับเขตข้อมูลที่มีชนิดข้อมูล Memo หรือข้อความ

อักขระ

คำอธิบาย

@

ใช้เพื่อแสดงอักขระใดๆ ที่มีอยู่ในตำแหน่งของอักขระในสตริงรูปแบบ ถ้า Access วางอักขระทั้งหมดของข้อมูลที่มี ตัวแทนอักขระที่เหลืออยู่ทั้งหมดจะปรากฏเป็นช่องว่าง

ตัวอย่างเช่น ถ้าสตริงรูปแบบเป็น @@@@@ และข้อความต้นแบบคือ ABC ข้อความจะปรากฏชิดซ้ายและมีช่องว่างนำหน้า 2 ช่อง

&

ใช้เพื่อแสดงอักขระใดๆ ที่มีอยู่ในตำแหน่งของอักขระในสตริงรูปแบบ ถ้า Access วางอักขระทั้งหมดของข้อมูลที่มี ตัวแทนอักขระที่เหลืออยู่ทั้งหมดจะไม่แสดงอะไรเลย

ตัวอย่างเช่น ถ้าสตริงรูปแบบเป็น &&&&& และข้อความคือ ABC จะแสดงเพียงข้อความที่จัดชิดซ้ายเท่านั้น

!

ใช้บังคับให้เติมตัวแทนอักขระจากซ้ายไปขวาแทนที่จะเป็นจากขวาไปซ้าย คุณต้องใช้อักขระนี้ที่จุดเริ่มต้นของสตริงรูปแบบ

<

ใช้บังคับให้ข้อความทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์เล็ก คุณต้องใช้อักขระนี้ที่จุดเริ่มต้นของสตริงรูปแบบ แต่คุณสามารถนำหน้าด้วยเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) ได้

>

ใช้บังคับให้ข้อความทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ คุณต้องใช้อักขระนี้ที่จุดเริ่มต้นของสตริงรูปแบบ แต่คุณสามารถนำหน้าด้วยเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) ได้

*

เมื่อใช้ อักขระที่ตามหลังดอกจัน (*) จะกลายเป็นอักขระเติม  คือเป็นอักขระที่ใช้เติมช่องว่าง ตามปกติแล้ว Access จะแสดงข้อความชิดซ้ายและเติมพื้นที่ทางขวาของค่าด้วยช่องว่าง คุณสามารถเพิ่มอักขระเติมที่ใดก็ได้ในสตริงรูปแบบ เมื่อคุณทำเช่นนั้น Access จะเติมช่องว่างด้วยอักขระที่ระบุ

ช่องว่าง + - $ ()

ใช้เพื่อแทรกช่องว่าง อักขระทางคณิตศาสตร์ (+ -) สัญลักษณ์ทางการเงิน (¥ £ $) และวงเล็บได้ในที่ใดก็ได้ตามต้องการภายในสตริงรูปแบบของคุณ ถ้าคุณต้องการใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์อื่น เช่น เครื่องหมายทับ (\ หรือ /) และดอกจัน (*) ให้กำกับเครื่องหมายเหล่านั้นด้วยอัญประกาศคู่ โปรดสังเกตว่าคุณสามารถใส่อักขระเหล่านี้ในที่ใดก็ได้ภายในสตริงรูปแบบของคุณ

"ข้อความสัญพจน์"

ใช้เครื่องหมายอัญประกาศคู่กำกับข้อความที่คุณต้องการแสดงให้ผู้ใช้เห็น

\

ใช้บังคับให้ Access แสดงอักขระที่ตามหลัง นี่เหมือนกับการกำกับอักขระด้วยเครื่องหมายอัญประกาศคู่

[สี]

ใช้เพื่อนำสีไปใช้กับทุกค่าในส่วนของรูปแบบของคุณ คุณต้องใส่วงเล็บเหลี่ยมให้กับชื่อและใช้หนึ่งในชื่อต่อไปนี้ ดำ น้ำเงิน ฟ้า เขียว ม่วงมาเจนต้า แดง เหลือง หรือขาว

หมายเหตุ: เมื่อคุณระบุรูปแบบ Access จะเติมเต็มตัวแทนอักขระด้วยข้อมูลจากเขตข้อมูลต้นแบบ

เมื่อต้องการใช้รูปแบบแบบกำหนดเอง ทำต่อไปนี้:

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกขวาตารางที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิ กมุมมองออกแบบ บนเมนูทางลัด

 2. เลือกเขตข้อมูลที่คุณต้องการจัดรูปแบบ และบนแท็บ ทั่วไป ให้คลิกเซลล์ถัดจากกล่อง รูปแบบ

 3. ใส่รูปแบบของคุณ

  ชนิดของรูปแบบกำหนดเองที่คุณสามารถระบุได้ขึ้นอยู่กับชนิดข้อมูลที่คุณเลือกไว้สำหรับเขตข้อมูล

 4. กด CTRL+S เพื่อบันทึกงานของคุณ

คุณสามารถทดสอบการจัดรูปแบบแบบกำหนดเองในอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • ใส่ค่าที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ หรือตัวพิมพ์เล็ก และดูวิธีการจัดรูปแบบถือว่าข้อมูล ผลลัพธ์เหมาะสมหรือไม่

 • ใส่ค่าที่มากกว่าที่คุณคาดหมายว่าจะ (มี หรือไม่ มีตัวคั่น), และดูลักษณะการทำงานของรูปแบบสั้น หรือยาว รูปแบบไม่เพิ่มช่องว่างเปล่าที่ไม่พึงประสงค์ หรือนำหน้า หรือต่อท้าย ช่องว่างหรืออักขระที่ไม่คาดคิดได้อย่างไร

 • ใส่สตริงข้อความยาวเป็นศูนย์หรือค่า null และดูว่า คุณต้องการให้ผลลัพธ์

ด้านบนของหน้า

ระบุรูปแบบสำหรับข้อมูล Date/Time ชนิด

ถ้าคุณไม่ได้ระบุรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือแบบกำหนดเอง Access ใช้รูปแบบวันทั่วไปเช่น h:nn m/dd/yyyy: ss AM/PM

รูปแบบแบบกำหนดเองสำหรับเขตข้อมูลวัน / เวลาสามารถประกอบด้วยสองส่วนได้แก่สำหรับวันและอีกครั้งหนึ่งนั่นคือ และคุณแยกส่วน ด้วยเครื่องหมายอัฒภาคได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างใหม่รูปแบบวันทั่วไปดังนี้: m/dd/yyyy; h:nn:ss ได้

อักขระ

คำอธิบาย

ตัวคั่นวันที่

ใช้เพื่อควบคุมซึ่งให้ Access วางตัวคั่นวัน เดือน และปี Access ใช้ตัวคั่นที่กำหนดไว้ในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าเหล่านั้น ดูที่เปลี่ยนการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows เพื่อปรับเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของบางชนิดข้อมูล

c

ใช้แสดงรูปแบบวันที่ทั่วไป

d หรือ dd

ใช้เพื่อแสดงวันที่ของเดือนเป็นตัวเลข 1 หรือ 2 หลัก สำหรับ 1 หลัก ใช้ตัวแทนอักขระ 1 ตัว สำหรับ 2 หลัก ใช้ตัวแทนอักขระ 2 ตัว

ddd

ใช้ย่อวันในสัปดาห์ให้เหลือ 3 ตัวอักษร

ตัวอย่างเช่น Monday จะแสดงเป็น Mon

dddd

ใช้แสดงชื่อเต็มของวันในสัปดาห์ทั้งหมด

ddddd

ใช้แสดงรูปแบบ วันที่แบบสั้น

dddddd

ใช้แสดงรูปแบบ วันที่แบบยาว

w

ใช้แสดงตัวเลขของวันในสัปดาห์

ตัวอย่างเช่น วันจันทร์ จะแสดงเป็น 2

m หรือ mm

ใช้แสดงเดือนเป็นตัวเลข 1 หรือ 2 หลัก

mmm

ใช้ย่อชื่อของเดือนให้เหลือ 3 ตัวอักษร

ตัวอย่างเช่น October จะแสดงเป็น Oct

mmmm

ใช้แสดงชื่อเต็มของเดือนทั้งหมด

q

ใช้แสดงตัวเลขของไตรมาสตามปฏิทินปัจจุบัน (1-4)

ตัวอย่างเช่น วันที่ในเดือนพฤษภาคม Access จะแสดง 2 เป็นค่าไตรมาส

y

ใช้แสดงลำดับวันในปี (1-366)

yy

ใช้แสดงตัวเลขสองหลักสุดท้ายของปี

หมายเหตุ: ขอแนะนำให้คุณใส่และแสดงปีด้วยตัวเลขทั้ง 4 หลัก

yyyy

ใช้แสดงตัวเลขทุกหลักของปีในช่วง 0100-9999

ตัวคั่นเวลา

ใช้เพื่อควบคุมซึ่งให้ Access วางตัวคั่นสำหรับชั่วโมง นาที และวินาที Access ใช้ตัวคั่นที่กำหนดไว้ในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows .

h หรือ hh

ใช้แสดงชั่วโมงเป็นตัวเลข 1 หรือ 2 หลัก

n หรือ nn

ใช้แสดงนาทีเป็นตัวเลข 1 หรือ 2 หลัก

s หรือ ss

ใช้แสดงวินาทีเป็นตัวเลข 1 หรือ 2 หลัก

ttttt

ใช้แสดงรูปแบบ แวลาแบบยาว

AM/PM

ใช้แสดงค่านาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมงโดยมี AM หรือ PM ต่อท้าย Access จะอาศัยนาฬิการะบบในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อตั้งค่า

A/P หรือ a/p

ใช้แสดงค่านาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมงโดยมี A, P, a หรือ p ต่อท้าย Access จะอาศัยนาฬิการะบบในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อตั้งค่า

AMPM

ใช้แสดงค่านาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมง Access ใช้ตัวบ่งชี้ช่วงเช้าและบ่ายที่ระบุในการตั้งค่าภูมิภาคของ Windows ของคุณ

ช่องว่าง + - $ ()

ใช้เพื่อแทรกช่องว่าง อักขระทางคณิตศาสตร์ (+ -) สัญลักษณ์ทางการเงิน (¥ £ $) และวงเล็บได้ในที่ใดก็ได้ตามต้องการภายในสตริงรูปแบบของคุณ ถ้าคุณต้องการใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์อื่นๆ ที่ใช้บ่อย เช่น เครื่องหมายทับ (\ หรือ /) และดอกจัน (*) ให้กำกับสัญลักษณ์เหล่านั้นด้วยเครื่องหมายอัญประกาศคู่ โปรดสังเกตว่า คุณสามารถใส่อักขระเหล่านี้ที่ใดก็ได้

\

ใช้บังคับให้ Access แสดงอักขระที่ตามหลัง นี่เหมือนกับการกำกับอักขระด้วยเครื่องหมายอัญประกาศคู่

*

ใช้บังคับให้อักขระที่ตามหลังดอกจันกลายเป็นอักขระเติม  คือเป็นอักขระที่ใช้เติมช่องว่าง ตามปกติแล้ว Access จะแสดงข้อความชิดซ้ายและเติมพื้นที่ทางขวาของค่าด้วยช่องว่าง คุณสามารถเพิ่มอักขระเติมที่ใดก็ได้ในสตริงรูปแบบ เมื่อคุณทำเช่นนั้น Access จะเติมช่องว่างด้วยอักขระที่ระบุ

"ข้อความสัญพจน์"

ใช้เครื่องหมายอัญประกาศคู่ในการกำกับข้อความใดๆ ที่คุณต้องการให้ผู้ใช้เห็น

[สี]

ใช้เพื่อนำสีไปใช้กับทุกค่าในส่วนของรูปแบบของคุณ คุณต้องใส่วงเล็บเหลี่ยมให้กับชื่อและใช้หนึ่งในชื่อต่อไปนี้ ดำ น้ำเงิน ฟ้า เขียว ม่วงมาเจนต้า แดง เหลือง หรือขาว

ด้านบนของหน้า

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการจัดรูปแบบ

ถ้าคุณต้องการให้เขตข้อมูลในแผ่นข้อมูล มหรือรายงานจะแสดงเป็นค่า ๆ หนึ่งในขณะที่เขตข้อมูลจัดเก็บค่าแตกต่างกัน สร้างเขตข้อมูลการค้นหา เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเขตข้อมูลการค้นหา อ่านวิธีแสดงข้อมูล ด้วยการสร้างเขตข้อมูลการค้นหาแบบกำหนดเอง เมื่อต้องการควบคุมรูปแบบป้อนข้อมูล อ่านสร้างรูปแบบการป้อนข้อมูลต้องใส่เขตข้อมูล หรือค่าระบุในการควบคุม เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการเพิ่มข้อความ rich text ไปยังเขตข้อมูลการจัดรูปแบบ อ่านแทรก หรือเพิ่มเขตข้อมูล rich text

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×