ระบุตัวเลือกฉากแผนที่สามมิติ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใช้ตัวเลือกเวลาเพื่อควบคุมระยะเวลาของฉากการนำเสนอ และเพื่อตั้งค่าระยะเวลาระหว่างฉาก ใช้เอฟเฟ็กต์เพื่อเน้นฉากที่มีการเคลื่อนไหวแบบวงกลม การหมุน การแพน หรือการย่อขยาย

เปลี่ยนระยะเวลาที่ใช้ในการสลับระหว่างฉาก

การเปลี่ยนภาพจะเปลี่ยนจากฉากหนึ่งไปยังอีก เพื่อให้การรวมการเปลี่ยน การนำเสนอต้องประกอบด้วยอย่างน้อยสองฉาก

(จึง ฉากแรกในการนำเสนอไม่มีการเปลี่ยนภาพ จะเริ่มในทันที)

 1. เลือกฉากที่นำเสนอที่จะสลับไปยัง

  (ตัวอย่าง การกำหนดเวลาระหว่างฉากแรก และสอง เลือกฉากที่สองเรื่อง)

 2. คลิกหน้าแรก >ตัวเลือกฉาก

 3. ภายใต้เอฟเฟ็กต์ ในกล่องเปลี่ยนระยะเวลา (วินาที) เลือกจำนวนวินาทีที่คุณต้องการเปลี่ยนภาพระหว่างฉากดำเนินการ

  ตัวควบคุมสำหรับระยะเวลาการเปลี่ยน

หมายเหตุ: 

 • ฉากแรกในการนำเสนอไม่มีการเปลี่ยนภาพ แต่จะเริ่มในทันที

 • ตามค่าเริ่มต้นแล้ว การเปลี่ยนภาพระหว่างฉากคือ 3 วินาที

 • การเปลี่ยนภาพของ 0 วินาทีจะสร้างการเปลี่ยนภาพในสไตล์แบบ "ตัด" โดยที่ฉากที่เข้ามาจะเริ่มในทันที

 • การเปลี่ยนภาพจะเลื่อนไปในระยะห่างทั้งหมดระหว่างสองฉากเสมอ

  ตัวอย่างเช่น เมื่อฉากสลับจากมุมมองที่นำเสนอเอเชียตะวันออกไปเป็นมุมมองของยุโรป ลูกโลกจะหมุนในระหว่างการเปลี่ยนภาพ ลูกโลกอาจเอียงขึ้นหรือลง ซึ่งขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ฉากแต่ละฉากถูกจัดในตำแหน่งกึ่งกลางโดยสัมพันธ์กับเส้นศูนย์สูตร

 • ในระหว่างการเปลี่ยนภาพ กล่องข้อความ คำอธิบายประกอบ และสถานะข้อมูลสุดท้ายจากฉากก่อนหน้าจะถูกรักษาไว้จนกว่าฉากใหม่จะเริ่ม

 • การเปลี่ยนภาพถูกออกแบบมาให้หมุนน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ในระหว่างฉาก

ระบุระยะเวลาของฉาก

ค่าระยะเวลาของฉากควบคุมระยะเวลาฉากแสดง และความเร็วข้อมูลทางภูมิศาสตร์ถูกลงจุด และอัปเดเหนือเวลาบนแผนที่

 1. เลือกฉากที่คุณต้องการทำงานกับ

 2. คลิกหน้าแรก >ตัวเลือกฉาก

 3. ในกล่องระยะเวลาของฉาก (วินาที) ใส่จำนวนวินาทีที่คุณต้องการให้ฉากไปล่าสุด

  ถ้าคุณต้องการตั้งชื่อฉาก ใส่ชื่อในกล่องชื่อฉาก

  ตัวควบคุมสำหรับระยะเวลาของฉาก

ระบุเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการนำไปใช้

ใช้เอฟเฟ็กต์เพื่อเน้นฉากที่มีการเคลื่อนไหวแบบวงกลม การหมุน การแพน หรือการย่อขยาย

 1. เลือกฉากที่คุณต้องการทำงานกับ

 2. คลิกหน้าแรก >ตัวเลือกฉาก

 3. ในกล่องเอฟเฟ็กต์ เอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องเลือก และปรับแถบเลื่อนความเร็วเอฟเฟ็กต์ เพื่อควบคุมความเร็วและ/หรือระยะห่างของเอฟเฟ็กต์แล้ว

  กล่องการเลือกสำหรับเอฟเฟ็กต์

หมายเหตุ: 

 • เอฟเฟ็กต์ วงกลม และ ภาพ 8 จะเคลื่อนที่เป็นวงกลมในลักษณะซ้ำๆ

 • เอฟเฟ็กต์ เลื่อนกล้อง และ หมุนลูกโลก จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงในทิศทางตามเข็มนาฬิกา

 • เอฟเฟ็กต์ ดันเข้า จะ "ขยาย" ฉาก โดยจะเพิ่มขนาดของลูกโลกอย่างต่อเนื่อง และมุ่งเข้าหาจุดศูนย์กลางของฉากสำหรับระยะเวลาทั้งหมดของฉาก

 • เอฟเฟ็กต์ ลอยขึ้น จะเคลื่อนลูกโลกลง (ซีกโลกเหนือ) หรือขึ้น (ซีกโลกใต้) โดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งบนลูกโลกที่ฉากนั้นอยู่กึ่งกลาง

 • เอฟเฟ็กต์ทั้งหมดจะอยู่ตลอดระยะเวลาของฉาก

 • คุณสามารถใช้ตัวเลื่อน ความเร็วเอฟเฟ็กต์ เพื่อควบคุมความเร็วที่ลูกโลกหมุน หรือจำนวนรอบของการเคลื่อนที่เป็นวงกลมในฉาก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×