ระบุตัวเลือกฉากของ Power Map

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใช้ตัวเลือกเวลาเพื่อควบคุมระยะเวลาของฉากการนำเสนอ และเพื่อตั้งค่าระยะเวลาระหว่างฉาก ใช้เอฟเฟ็กต์เพื่อเน้นฉากที่มีการเคลื่อนไหวแบบวงกลม การหมุน การแพน หรือการย่อขยาย

เปลี่ยนระยะเวลาที่ใช้ในการสลับระหว่างฉาก

การเปลี่ยนภาพคือการเปลี่ยนจากฉากหนึ่งไปยังอีกฉากหนึ่ง ดังนั้นการเปลี่ยนภาพต้องใช้อย่างน้อยสองฉากในการนำเสนอ

 1. เลือกฉากที่การนำเสนอจะสลับไป ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการตั้งค่าเวลาระหว่างฉากแรกและฉากที่สอง ให้เลือกฉากที่สอง

 2. ในหน้าต่างบานหน้าต่างชั้น คลิก >ตั้งค่าตัวเลือกฉาก
  ตัวเลือกฉาก ใน บานหน้าต่างชั้น

 3. ภายใต้ เอฟเฟ็กต์ ในกล่อง ระยะเวลาการเปลี่ยนภาพ (วินาที) ให้ใส่จำนวนวินาทีที่คุณต้องการในระหว่างฉาก

หมายเหตุ: 

 • ฉากแรกในการนำเสนอไม่มีการเปลี่ยนภาพ แต่จะเริ่มในทันที

 • ตามค่าเริ่มต้นแล้ว การเปลี่ยนภาพระหว่างฉากคือ 3 วินาที

 • การเปลี่ยนภาพของ 0 วินาทีจะสร้างการเปลี่ยนภาพในสไตล์แบบ "ตัด" โดยที่ฉากที่เข้ามาจะเริ่มในทันที

 • การเปลี่ยนภาพจะเลื่อนไปในระยะห่างทั้งหมดระหว่างสองฉากเสมอ

  ตัวอย่างเช่น เมื่อฉากสลับจากมุมมองที่นำเสนอเอเชียตะวันออกไปเป็นมุมมองของยุโรป ลูกโลกจะหมุนในระหว่างการเปลี่ยนภาพ ลูกโลกอาจเอียงขึ้นหรือลง ซึ่งขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ฉากแต่ละฉากถูกจัดในตำแหน่งกึ่งกลางโดยสัมพันธ์กับเส้นศูนย์สูตร

 • ในระหว่างการเปลี่ยนภาพ กล่องข้อความ คำอธิบายประกอบ และสถานะข้อมูลสุดท้ายจากฉากก่อนหน้าจะถูกรักษาไว้จนกว่าฉากใหม่จะเริ่ม

 • การเปลี่ยนภาพถูกออกแบบมาให้หมุนน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ในระหว่างฉาก

ระบุระยะเวลาของฉาก

ระยะเวลาของฉากจะควบคุมระยะเวลาที่ฉากแสดง และความเร็วในการลงจุดและอัปเดตข้อมูลทางภูมิศาสตร์เมื่อเวลาผ่านไปบนแผนที่

 1. เลือกฉากที่คุณต้องการใช้งาน

 2. ในหน้าต่างบานหน้าต่างชั้น คลิก >ตั้งค่าตัวเลือกฉาก
  ตัวเลือกฉาก ใน บานหน้าต่างชั้น

 3. ในกล่อง ระยะเวลาของฉาก (วินาที) ให้ใส่จำนวนวินาทีที่คุณต้องการ

 4. ให้ตั้งชื่อฉากในกล่อง ชื่อฉาก โดยจะทำหรือไม่ทำก็ได้

ระบุเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการนำไปใช้

ใช้เอฟเฟ็กต์เพื่อเน้นฉากที่มีการเคลื่อนไหวแบบวงกลม การหมุน การแพน หรือการย่อขยาย

 1. เลือกฉากที่คุณต้องการใช้งาน

 2. ในบานหน้าต่างชั้น คลิก >ตั้งค่าตัวเลือกฉาก
  ตัวเลือกฉาก ใน บานหน้าต่างชั้น

 3. ในกล่อง เอฟเฟ็กต์ ให้เลือกเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการ

 4. ใช้ตัวเลื่อน ความเร็วเอฟเฟ็กต์ เพื่อควบคุมความเร็วของเอฟเฟ็กต์

 5. เอฟเฟ็กต์ วงกลม และ ภาพ 8 จะเคลื่อนที่เป็นวงกลมในลักษณะซ้ำๆ

 6. เอฟเฟ็กต์ เลื่อนกล้อง และ หมุนลูกโลก จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงในทิศทางตามเข็มนาฬิกา

 7. เอฟเฟ็กต์ ดันเข้า จะ "ขยาย" ฉาก โดยจะเพิ่มขนาดของลูกโลกอย่างต่อเนื่อง และมุ่งเข้าหาจุดศูนย์กลางของฉากสำหรับระยะเวลาทั้งหมดของฉาก

 8. เอฟเฟ็กต์ ลอยขึ้น จะเคลื่อนลูกโลกลง (ซีกโลกเหนือ) หรือขึ้น (ซีกโลกใต้) โดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งบนลูกโลกที่ฉากนั้นอยู่กึ่งกลาง

 9. เอฟเฟ็กต์ทั้งหมดจะอยู่ตลอดระยะเวลาของฉาก

 10. คุณสามารถใช้ตัวเลื่อน ความเร็วเอฟเฟ็กต์ เพื่อควบคุมความเร็วที่ลูกโลกหมุน หรือจำนวนรอบของการเคลื่อนที่เป็นวงกลมในฉาก

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×