ระบุตัวเลือกการตัดข้อความสำหรับตัวควบคุม

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถเปิดใช้งานการตัดข้อความสำหรับจำนวนของตัวควบคุมใน Microsoft Office InfoPath รวมถึงกล่องข้อความ กล่องข้อความ rich text และกล่องนิพจน์ เมื่อเปิดใช้การตัดข้อความสำหรับตัวควบคุม ข้อความจะตัดภายในซึ่งควบคุมเมื่อผู้ใช้พิมพ์ลงไปโดยอัตโนมัติ ถ้าการตัดข้อความที่ถูกปิดใช้งาน ข้อความใด ๆ ที่เกินกว่าความกว้างของตัวควบคุมจะถูกซ่อนไว้ คุณยังสามารถเปลี่ยนวิธีที่ตัดข้อความรอบ ๆ ตัวควบคุมรูปภาพบนเทมเพลตฟอร์ม

คุณต้องการทำสิ่งใด

เปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานการตัดข้อความสำหรับกล่องข้อความ กล่องข้อความ rich text หรือกล่องนิพจน์

เปลี่ยนการตัดข้อความสำหรับตัวควบคุมรูปภาพ

เปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานการตัดข้อความสำหรับกล่องข้อความ กล่องข้อความ rich text หรือกล่องนิพจน์

 1. คลิกขวาตัวควบคุมที่คุณต้องการเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานการตัดข้อความ แล้ว คลิกคุณสมบัติตัวควบคุม บนเมนูทางลัด

 2. คลิกแท็บแสดง

 3. เลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายตัดข้อความ

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนการตัดข้อความสำหรับตัวควบคุมรูปภาพ

หลังจากที่คุณแทรกตัวควบคุมรูปภาพบนเทมเพลตฟอร์ม คุณสามารถใช้สไตล์การตัดการปรับเปลี่ยนเค้าโครงของข้อความที่สัมพันธ์กับตัวควบคุมรูปภาพ ตามค่าเริ่มต้น InfoPath ใช้แนวเดียวกับข้อความ สไตล์ ซึ่ง insets ตัวควบคุมรูปภาพในข้อความที่ตำแหน่งที่ตั้งของจุดแทรก ตัวควบคุมรูปภาพย้ายเมื่อคุณเพิ่ม หรือลบข้อความ ไม่มีตัดข้อความรอบตัวควบคุมรูปภาพ และช่องว่างขยายระยะขอบด้านใดด้านหนึ่งของตัวควบคุมรูปภาพ

 1. คลิกขวาตัวควบคุมรูปภาพที่คุณต้องการจัดรูปแบบ แล้ว คลิ กคุณสมบัติรูปภาพ บนเมนูทางลัด

 2. คลิกแท็บตำแหน่ง

 3. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการจัดตำแหน่งรูปภาพเพื่อให้ข้อความปรากฏขึ้นด้านใดด้านหนึ่งของ คลิกแนวเดียวกับข้อความ

  • เมื่อต้องการจัดตำแหน่งรูปภาพบนด้านซ้ายของเทมเพลตฟอร์ เพื่อให้มีตัดข้อความรอบด้านขวาของ คลิกชิดซ้าย

  • เมื่อต้องการจัดตำแหน่งรูปภาพบนด้านขวาของเทมเพลตฟอร์ เพื่อให้มีตัดข้อความรอบด้านซ้ายของ คลิกขวา

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×