ระบุการตั้งค่าการค้นหาสำหรับไซต์คอลเลกชันหรือไซต์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในฐานะผู้ดูแลระบบ SharePoint Online คุณสามารถระบุวิธีการค้นหาควรทำงานสำหรับไซต์คอลเลกชันหรือไซต์ กล่องค้นหาที่แชร์ที่ด้านบนของหน้าส่วนใหญ่ใช้การตั้งค่าการค้นหาเหล่านี้ การตั้งค่าใด ๆ ที่คุณระบุในไซต์คอลเลกชันระดับนำไปใช้กับไซต์ทั้งหมดภายในไซต์คอลเลกชัน เว้นแต่ว่าคุณระบุการตั้งค่าอื่น ๆ สำหรับไซต์

คุณสามารถระบุตำแหน่งที่จะค้นหาได้ โดยการระบุ URL ของศูนย์การค้นหา ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณได้สร้างศูนย์การค้นหา Enterprise บนไซต์ของคุณที่ผู้ใช้สามารถค้นหาทุกสิ่งในบริษัทของคุณ คุณสามารถใส่ URL ของไซต์นั้น ถ้าคุณไม่ได้ใส่ URL ศูนย์การค้นหา ค้นหาจะไปที่เริ่มต้นศูนย์การค้นหา พร้อมใช้งานที่/search/ < host_name >

เมื่อคุณสร้าง ไซต์ศูนย์กลางการค้นหาระดับองค์กร SharePoint สร้างหน้าเริ่มต้นค้นหาหน้าแรก และหน้าผลลัพธ์การค้นหาค่าเริ่มต้น นอกจากนี้ หลายหน้าที่เรียกว่าการค้นหาverticalsจะยังถูกสร้างขึ้น ค้นหา verticalsจะถูกกำหนดเองสำหรับการค้นหาเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจง เช่นบุคคล การสนทนา วิดีโอ และจะแสดงผลลัพธ์การค้นหาที่มีกรอง และจัดรูปแบบสำหรับชนิดเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงหรือคลาส

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้าง และกำหนดศูนย์การค้นหาสำหรับไซต์ของคุณ ดูจัดการศูนย์การค้นหาใน SharePoint Online

คุณสามารถเปลี่ยนแบบสอบถามหน้าผลลัพธ์การค้นหาซึ่งจะถูกส่งไป ตามค่าเริ่มต้น แบบสอบถามจะถูกส่งไปยังหน้าผลลัพธ์การค้นหาเดียวกันเป็นคำแม่ แต่คุณสามารถแทนที่ค่านี้สำหรับไซต์คอลเลกชันหรือไซต์

คุณยังสามารถกำหนดค่าการนำทางการค้นหาสำหรับไซต์ ด้วยการนำทางการค้นหา ผู้ใช้สามารถย้ายได้อย่างรวดเร็วระหว่างหน้าแนวตั้งของการค้นหาที่แตกต่างกัน ลิงก์การนำทางจะแสดงใน Web Part การนำทางการค้นหาบนหน้าผลลัพธ์การค้นหา และยังสามารถแสดงในรูปของเมนูแบบหล่นลงในกล่องค้นหา

หมายเหตุ:  อาจใช้เวลาถึง 30 นาทีก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผล

 1. ในไซต์คอลเลกชัน ไปที่การตั้งค่า คลิกการตั้งค่าไซต์ จากนั้น ภายใต้การดูแลไซต์คอลเลกชัน คลิกการตั้งค่าการค้นหา

 2. เมื่อต้องการระบุศูนย์การค้นหา ในกล่องURL ของศูนย์การค้นหา พิมพ์ URL ของไซต์ศูนย์การค้นหา

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนที่หน้าผลลัพธ์การค้นหา แบบสอบถามจะถูกส่งไป ในส่วนผลลัพธ์การค้นหาว่าหน้าควรแบบสอบถามที่ถูกส่งไปยังได้อย่างไร ยกเลิกเลือกใช้การตั้งค่าหน้าผลลัพธ์เดียวกันเป็นแม่ของฉัน และเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ส่ง URL ของหน้าคิวรีเพื่อผลลัพธ์แบบกำหนดเอง
   ให้ใส่ URL Url แบบกำหนดเองคุณสามารถสัมบูรณ์ หรือสัมพัทธ์ และสามารถรวมโทเค็น พิเศษเช่น {SearchCenterURL }
   ตัวอย่าง: /SearchCenter/Pages/results.aspxหรือhttp://server/sites/SearchCenter/Pages/results.aspx

  • เปิดเมนูดรอปดาวน์ภายในกล่องค้นหา และใช้แรกนำทางการค้นหาโหนเป็นหน้าผลลัพธ์ปลายทาง ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ ผู้ใช้สามารถเลือกการค้นหาตามแนวตั้งในกล่องค้นหาเมื่อพวกเขาใส่แบบสอบถาม

 4. คลิก ตกลง

ตามค่าเริ่มต้น ไซต์มีการตั้งค่าการค้นหาเดียวกันเป็นไซต์คอลเลกชันที่เป็นสมาชิกของไซต์ คุณอย่างไรก็ตาม สามารถ แทนการตั้งค่าเหล่านี้ได้ โดยการกำหนดค่าการค้นหาเฉพาะสำหรับไซต์

 1. บนไซต์ของคุณ ไปที่การตั้งค่า คลิกการตั้งค่าไซต์ และภายใต้การค้นหา คลิกการตั้งค่าการค้นหา

 2. เมื่อต้องการระบุศูนย์การค้นหา ในกล่องURL ของศูนย์การค้นหา พิมพ์ URL ของไซต์ศูนย์การค้นหา

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนที่หน้าผลลัพธ์การค้นหา แบบสอบถามจะถูกส่งไป ในส่วนผลลัพธ์การค้นหาว่าหน้าควรแบบสอบถามที่ถูกส่งไปยังได้อย่างไร ยกเลิกเลือกใช้การตั้งค่าหน้าผลลัพธ์เดียวกันเป็นแม่ของฉัน และเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ส่ง URL ของหน้าคิวรีเพื่อผลลัพธ์แบบกำหนดเอง
   ให้ใส่ URL Url แบบกำหนดเองคุณสามารถสัมบูรณ์ หรือสัมพัทธ์ และสามารถรวมโทเค็น พิเศษเช่น {SearchCenterURL }
   ตัวอย่าง: /SearchCenter/Pages/results.aspxหรือhttp://server/sites/SearchCenter/Pages/results.aspx

  • เปิดเมนูดรอปดาวน์ภายในกล่องค้นหา และใช้แรกนำทางการค้นหาโหนเป็นหน้าผลลัพธ์ปลายทาง
   ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แนวตั้งค้นหาที่คุณต้องเป็นค่าเริ่มต้น ตัวแรกในส่วนกำหนดค่าการค้นหาการนำทาง

 4. เมื่อต้องการกำหนดค่าการนำทางการค้นหา แก้ไขการตั้งค่าในส่วนกำหนดค่าการนำทางการค้นหา ตามความจำเป็น คุณสามารถ ตัวอย่าง:

  • เปลี่ยนชื่อที่ใช้แสดงหรือ URL ของการค้นหาตามแนวตั้ง

  • เปลี่ยนลำดับของลิงก์แนวตั้งค้นหา

  • เพิ่มการค้นหาตามแนวตั้ง

  ดูบทความการเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับ Web Part การนำทางในการค้นหาสำหรับขั้นตอน

 5. คลิก ตกลง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×