ระบบวันที่ใน Excel

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Excel สนับสนุนระบบวันสอง ระบบวันแบบ 1900 และใช้ระบบวันแบบ 1904 ระบบวันแต่ละรายการใช้วันเริ่มต้นไม่ซ้ำกันจะถูกคำนวณวันที่จากใดทั้งหมดเวิร์กบุ๊กอื่น Excel สำหรับ Windows รุ่นทั้งหมดคำนวณวันโดยยึดตามระบบวัน 1900 คำนวณวันโดยยึดตามการใช้ระบบวันแบบ 1904 Excel 2008 สำหรับ Mac และ Excel for Mac เวอร์ชันก่อนหน้า 2016 Excel for Mac และ Excel for Mac 2011 ใช้ระบบวัน 1900 ซึ่งรับรองวันความเข้ากันได้กับ Excel for Windows

เมื่อคุณคัดลอกวันที่จากเวิร์กบุ๊กที่สร้างขึ้นในเวอร์ชันก่อนหน้าไปยังเวิร์กบุ๊กที่สร้างขึ้นใน Excel 2016 หรือ 2011 for Mac เหล่านั้นจะถูกแปลงโดยอัตโนมัติยกเว้นตัวเลือกในการ "โดยอัตโนมัติแปลงระบบวัน"ถูกปิดใช้งานในลักษณะ >แก้ไข >ตัวเลือกวันที่ ถ้าตัวเลือกนี้ถูกปิดใช้งาน คุณจะได้รับข้อความถามว่า ควรแปลงวันเมื่อวาง คุณมีสองตัวเลือก คุณสามารถแปลงวันที่ที่ใช้ระบบวันแบบ 1900 (แนะนำ) ตัวเลือกนี้ทำให้วันเข้ากันได้กับวันอื่นในเวิร์กบุ๊ก หรือ คุณสามารถเก็บระบบวันแบบ 1904 สำหรับวันที่วางเฉพาะ

หมายเหตุ: วันที่คัดลอกเป็นส่วนหนึ่งของแผนภูมิไม่สามารถแปลงจากระบบวันแบบ 1904 และจะแตกต่างกัน โดยประมาณสี่ปี คุณต้องแปลงวันเหล่านี้ได้ด้วยตนเอง

ระบบวัน 1900

ในระบบวัน 1900 วันจะถูกคำนวณ โดยใช้ 1 มกราคม 1900 เป็นจุดเริ่มต้น เมื่อคุณใส่วัน จะถูกแปลงเป็นเลขลำดับที่แทนจำนวนวันที่ผ่านไปนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 1900 ตัวอย่าง ถ้าคุณใส่ 5 กรกฎาคม 2011, Excel แปลงวันที่เป็นเลขลำดับ 40729 นี่คือใช้ระบบวันเริ่มต้นใน Excel สำหรับ Windows, 2016 Excel for Mac และ Excel for Mac 2011 ถ้าคุณเลือกการแปลงข้อมูลที่วาง Excel ปรับค่าต้นแบบ และวันที่วางตรงกับวันที่คุณคัดลอก

ระบบวันแบบ 1904

ในระบบวันแบบ 1904 วันจะถูกคำนวณ โดยใช้ 1 มกราคม 1904 เป็นจุดเริ่มต้น เมื่อคุณใส่วัน จะถูกแปลงเป็นเลขลำดับที่แทนจำนวนวันที่ผ่านไปนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 1904 ตัวอย่าง ถ้าคุณใส่ 5 กรกฎาคม 2011, Excel แปลงวันที่เป็นเลขลำดับ 39267 นี่คือใช้ระบบวันเริ่มต้นใน Excel for mac เวอร์ชันก่อนหน้า ถ้าคุณเลือกไม่แปลงข้อมูล และเก็บระบบวันแบบ 1904 วันที่วางแตกต่างไปจากวันที่คุณคัดลอก

ความแตกต่างระหว่างระบบวัน

เนื่องจากวันสองระบบใช้วันที่เริ่มต้นต่าง ๆ วันเดียวกันถูกแสดง ด้วยหมายเลขลำดับที่แตกต่างกันในแต่ละระบบวัน ตัวอย่างเช่น 5 กรกฎาคม 2011 สามารถมีเลขลำดับแตกต่างกันสอง ดังนี้:

ระบบวัน

เลขลำดับ

1900

40729

แบบ 1904

39267

ความแตกต่างระหว่างสองระบบวันเป็นวัน 1,462 นั่นหมายความว่า ที่เลขลำดับของวันที่ในวัน 1900 ระบบอยู่เสมอ 1,462 วันมากกว่าเลขลำดับของวันเดียวกันในระบบวันแบบ 1904 วัน 1,462 จะเท่ากับ 4 ปี และหนึ่งวัน (รวมถึงอธิกสุรทินหนึ่งวัน)

เปลี่ยนระบบวันเริ่มต้น

  1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก

    (ใน Excel 2007 คลิกปุ่ม Microsoft Office คลิกปุ่ม Microsoft Office จากนั้น คลิตัวเลือกของ Excel ออก )

  2. คลิก ขั้นสูง

  3. ภายใต้เมื่อคำนวณเวิร์กบุ๊กนี้ เลือก หรือล้างระบบวันแบบ 1904 ใช้

  1. บนเมนู Excel ให้คลิก กำหนดลักษณะ

  2. ภายใต้สูตรและรายการ คลิกคำนวณ ปุ่ม การกำหนดลักษณะการคำนวณ  

  3. เลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายระบบวันแบบ 1904 ใช้

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

ฟังก์ชัน DATE

ฟังก์ชันวันและเวลา

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×