ระดับสิทธิ์และสิทธิ์ใน SharePoint 2007

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในบทความนี้

ระดับสิทธิ์เริ่มต้นใน Windows SharePoint Services 3.0

รายการ ไซต์ และสิทธิ์ส่วนบุคคล

การอ้างอิงและคำอธิบาย

แม้ว่าไซต์ที่มีอยู่แล้วบน Windows SharePoint Services มักจะมีกลุ่ม SharePoint เริ่มต้นเพิ่มเติมWindows SharePoint Services 3.0 รวมถึงห้าระดับสิทธิ์ตามค่าเริ่มต้น แต่ละรายการของระดับสิทธิ์เหล่านี้มีสิทธิ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับไฟล์ เป็นเจ้าของไซต์ คุณสามารถเลือกสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับระดับสิทธิ์เหล่านี้ (ยกเว้นระดับสิทธิ์ควบคุมทั้งหมดและการเข้าถึงที่จำกัด) หรือเพิ่มระดับสิทธิ์ใหม่เมื่อต้องการรวมชุดของสิทธิ์ที่แตกต่างกัน

หมายเหตุ: ในรุ่นก่อนหน้า Windows SharePoint Services 3.0 ระดับสิทธิ์ถูกเรียกว่ากลุ่มไซต์ และกลุ่ม SharePoint ถูกเรียกว่ากลุ่มข้ามไซต์

เป็นเจ้าของไซต์ คุณสามารถกำหนดสิทธิ์ความสัมพันธ์กับระดับสิทธิ์ และยัง สามารถเชื่อมโยงระดับสิทธิ์กับผู้ใช้และกลุ่ม SharePoint ผู้ใช้และกลุ่ม SharePoint เกี่ยวข้องกับวัตถุที่กำหนดสิทธิ์ได้เช่นไซต์ รายการ เลือกรายการ ไลบรา รี โฟลเดอร์ภายในรายการ และไลบรารี และเอกสาร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดสิทธิ์ในวัตถุที่กำหนดสิทธิ์ที่แตกต่างกัน ดูเกี่ยวกับการควบคุมการเข้าถึงไซต์และเนื้อหาของไซต์

ตารางต่อไปนี้จะแสดงรายการและอธิบายถึงระดับสิทธิ์ต่างๆ ที่คุณสามารถกำหนดให้กับผู้ใช้และกลุ่ม SharePoint รวมถึงสิทธิ์ที่คุณสามารถกำหนดให้กับระดับสิทธิ์ต่างๆ ได้ นอกจากนี้ ยังจะแสดงรายการของสิทธิ์แต่ละอย่างที่สัมพันธ์กับระดับสิทธิ์ตามค่าเริ่มต้น และสิทธิ์ที่ขึ้นต่อกันและกัน พร้อมทั้งสิทธิ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในระดับสิทธิ์เริ่มต้น

ระดับสิทธิ์เริ่มต้นใน Windows SharePoint Services 3.0

ระดับสิทธิ์

คำอธิบาย

ควบคุมทั้งหมด

ระดับสิทธิ์นี้ประกอบด้วยสิทธิ์ทั้งหมด มอบหมายให้กับกลุ่ม SharePoint เจ้าของไซต์ชื่อ ตามค่าเริ่มต้น ระดับสิทธิ์นี้ไม่สามารถกำหนดเอง หรือถูกลบ

ออกแบบ

สามารถสร้างรายการและไลบรารีเอกสาร แก้ไขเพจและนำชุดรูปแบบ เส้นขอบ และสไตล์ชีตไปใช้กับเว็บไซต์ได้ ตามค่าเริ่มต้นจะไม่ได้กำหนดให้กับกลุ่ม SharePoint ใดๆ

สนับสนุน

สามารถเพิ่ม แก้ไข และลบรายการในไลบรารีเอกสารและรายการที่มีอยู่ มอบหมายให้กับกลุ่ม SharePoint สมาชิกชื่อไซต์ ตามค่าเริ่มต้น

อ่าน

เข้าถึงเว็บไซต์ที่แบบอ่านอย่างเดียว ผู้ใช้และกลุ่ม SharePoint กับระดับสิทธิ์นี้สามารถดูรายการ และหน้า รายการที่เปิด และเอกสาร มอบหมายให้กับกลุ่ม SharePoint ผู้เยี่ยมชมไซต์ชื่อ ตามค่าเริ่มต้น

การเข้าถึงที่จำกัด

ระดับสิทธิ์ 'การเข้าถึงที่จำกัด' ถูกออกแบบให้รวมเข้ากับสิทธิ์อย่างละเอียดเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงรายการ ไลบรารีเอกสาร ข้อมูล หรือเอกสารที่ระบุไว้ โดยที่ไม่ได้ให้ผู้ใช้เข้าถึงไซต์ทั้งหมดได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อต้องการเข้าถึงรายการหรือไลบรารี ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์ในการเปิดเว็บไซต์แม่และอ่านข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน เช่น ชุดรูปแบบและแถบนำทางของเว็บไซต์ ระดับสิทธิ์ 'การเข้าถึงที่จำกัด' ไม่สามารถกำหนดเองหรือลบออกได้

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถกำหนดระดับสิทธิ์นี้ให้กับผู้ใช้หรือกลุ่ม SharePoint ได้ แต่ Windows SharePoint Services 3.0 จะกำหนดระดับสิทธิ์นี้ให้กับผู้ใช้และกลุ่ม SharePoint โดยอัตโนมัติแทนเมื่อคุณอนุญาตให้ผู้ใช้และกลุ่ม SharePoint เข้าถึงวัตถุที่อยู่บนไซต์ของคุณซึ่งกำหนดว่าผู้ใช้จะต้องมีการเข้าถึงวัตถุที่อยู่ในระดับสูงกว่าที่พวกเขาไม่มีสิทธิ์ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลในรายการและผู้ใช้ไม่ได้เข้าถึงรายการนั้น Windows SharePoint Services 3.0 จะให้สิทธิ์ 'การเข้าถึงที่จำกัด' ในรายการนั้น และในไซต์ด้วยถ้าจำเป็น

ด้านบนของหน้า

สิทธิ์สำหรับรายการ สิทธิ์สำหรับไซต์ และสิทธิ์ส่วนบุคคล

Windows SharePoint Services 3.0 ประกอบด้วยสิทธิ์ 33 อย่าง ซึ่งถูกใช้ในระดับสิทธิ์เริ่มต้น 5 ระดับ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ที่อยู่ในระดับสิทธิ์ได้ (ยกเว้นระดับสิทธิ์ 'การเข้าถึงที่จำกัด' และ 'ควบคุมทั้งหมด') หรือสร้างระดับสิทธิ์ใหม่ที่มีชุดของสิทธิ์ตามที่คุณระบุ

สิทธิ์ถูกจัดประเภทเป็นสิทธิ์สำหรับรายการ สิทธิ์สำหรับไซต์ และสิทธิ์ส่วนบุคคล ขึ้นอยู่กับวัตถุที่สิทธิ์เหล่านั้นถูกนำไปใช้ ตัวอย่างเช่น สิทธิ์สำหรับไซต์นำไปใช้กับไซต์บางไซต์ สิทธิ์สำหรับรายการนำไปใช้กับรายการและไลบรารีเท่านั้น และสิทธิ์ส่วนบุคคลนำไปใช้กับสิ่งต่างๆ เท่านั้น เช่น มุมมองส่วนบุคคล Web Parts ส่วนตัว ฯลฯ ตารางต่อไปนี้แสดงสิทธิ์และระดับสิทธิ์ที่กำหนดไว้ตามค่าเริ่มต้น

สิทธิ์สำหรับรายการ

สิทธิ์

ควบคุมทั้งหมด

ออกแบบ

สนับสนุน

อ่าน

การเข้าถึงที่จำกัด

จัดการรายการ

X

X

แทนที่การเช็คเอาท์

X

X

เพิ่มรายการ

X

X

X

แก้ไขรายการ

X

X

X

ลบรายการ

X

X

X

แสดงรายการ

X

X

X

X

อนุมัติรายการ

X

X

เปิดรายการ

X

X

X

X

แสดงรุ่น

X

X

X

X

ลบรุ่น

X

X

X

สร้างการแจ้งเตือน

X

X

X

X

ดูหน้าในโปรแกรมประยุกต์

X

X

X

X

X

สิทธิ์สำหรับไซต์

สิทธิ์

ควบคุมทั้งหมด

ออกแบบ

สนับสนุน

อ่าน

การเข้าถึงที่จำกัด

จัดการสิทธิ์

X

แสดงข้อมูลการใช้

X

สร้างไซต์ย่อย

X

จัดการเว็บไซต์

X

เพิ่มและกำหนดเพจเอง

X

X

นำชุดรูปแบบและเส้นขอบไปใช้

X

X

นำสไตล์ชีตไปใช้

X

X

สร้างกลุ่ม

X

เรียกดูไดเรกทอรี

X

X

X

ใช้การสร้างไซต์ด้วยตนเอง

X

X

X

X

แสดงเพจ

X

X

X

X

แจกแจงสิทธิ์

X

เรียกดูข้อมูลผู้ใช้

X

X

X

X

X

จัดการการแจ้งเตือน

X

ใช้ส่วนติดต่อระยะไกล

X

X

X

X

X

ใช้คุณลักษณะการรวมตัวกับไคลเอ็นต์

X

X

X

X

X

เปิด

X

X

X

X

X

แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้

X

X

X

สิทธิ์ส่วนบุคคล

สิทธิ์

ควบคุมทั้งหมด

ออกแบบ

สนับสนุน

อ่าน

การเข้าถึงที่จำกัด

จัดการมุมมองส่วนบุคคล

X

X

X

เพิ่ม/เอา Web Part ส่วนตัวออก

X

X

X

ปรับปรุง Web Parts ส่วนบุคคล

X

X

X

ด้านบนของหน้า

การขึ้นต่อกันและคำอธิบาย

มีสิทธิ์หลายอย่างที่ขึ้นอยู่กับสิทธิ์อื่น เมื่อคุณเลือกสิทธิ์ที่ขึ้นกับสิทธิ์อื่น สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ เช่นเดียวกับการล้างค่าสิทธิ์ที่มีสิทธิ์อื่นเกี่ยวข้องอยู่ด้วย เมื่อล้างค่าออกก็จะเป็นการล้างค่าสิทธิ์ที่ขึ้นต่อสิทธิ์นั้นไปด้วย ตารางต่อไปนี้จะอธิบายว่าสิทธิ์แต่ละสิทธิ์ใช้ทำอะไรบ้างและแสดงรายการสิทธิ์ที่ขึ้นอยู่ด้วย ถ้ามีการนำไปใช้

สิทธิ์สำหรับรายการ

สิทธิ์

คำอธิบาย

สิทธิ์ที่ขึ้นอยู่ด้วย

จัดการรายการ

สร้างและลบรายการ เพิ่มหรือเอาคอลัมน์ในรายการออก และเพิ่มหรือเอามุมมองสาธารณะของรายการออก

แสดงรายการ แสดงเพจ เปิด จัดการมุมมองส่วนบุคคล

แทนที่การเช็คเอาท์

ละทิ้งหรือเช็คอินเอกสารที่ถูกเช็คเอาท์แก่ผู้ใช้อื่น

แสดงรายการ แสดงเพจ เปิด

เพิ่มรายการ

เพิ่มข้อมูลลงในรายการ เพิ่มเอกสารลงในไลบรารีเอกสาร และเพิ่มข้อคิดเห็นลงในการอภิปรายทางเว็บ

แสดงรายการ แสดงเพจ เปิด

แก้ไขรายการ

แก้ไขข้อมูลในรายการ แก้ไขเอกสารในไลบรารีเอกสาร แก้ไขข้อคิดเห็นในการอภิปรายทางเว็บในเอกสาร และกำหนดเพจของ Web Part ในไลบรารีเอกสารเอง

แสดงรายการ แสดงเพจ เปิด

ลบรายการ

ลบข้อมูลออกจากรายการ ลบเอกสารออกจากไลบรารีเอกสาร และลบข้อคิดเห็นในการอภิปรายทางเว็บในเอกสาร

แสดงรายการ แสดงเพจ เปิด

แสดงรายการ

ดูข้อมูลในรายการ ดูเอกสารในไลบรารีเอกสาร และดูข้อคิดเห็นในการอภิปรายทางเว็บ

แสดงเพจ เปิด

อนุมัติรายการ

อนุมัติรุ่นรองของข้อมูลในรายการหรือเอกสาร

แก้ไขรายการ แสดงรายการ แสดงเพจ เปิด

เปิดรายการ

แสดงต้นฉบับเอกสารด้วยตัวจัดการแฟ้มด้านเซิร์ฟเวอร์

แสดงรายการ แสดงเพจ เปิด

แสดงรุ่น

แสดงรุ่นในอดีตของข้อมูลในรายการหรือเอกสาร

แสดงรายการ แสดงเพจ เปิด

ลบรุ่น

ลบรุ่นในอดีตของข้อมูลในรายการหรือเอกสาร

แสดงรายการ แสดงรุ่น แสดงเพจ เปิด

สร้างการแจ้งเตือน

สร้างการแจ้งเตือนทางอีเมล

แสดงรายการ แสดงเพจ เปิด

ดูหน้าในโปรแกรมประยุกต์

ดูเอกสารและดูในรายการหรือไลบรารีเอกสาร

เปิด

สิทธิ์สำหรับไซต์

สิทธิ์

คำอธิบาย

สิทธิ์ที่ขึ้นอยู่ด้วย

จัดการสิทธิ์

สร้างและเปลี่ยนแปลงระดับสิทธิ์ในเว็บไซต์และกำหนดสิทธิ์ให้กับผู้ใช้และกลุ่ม

อนุมัติรายการ แจกแจงสิทธิ์ เปิด

แสดงข้อมูลการใช้

แสดงรายงานการใช้เว็บไซต์

อนุมัติรายการ เปิด

สร้างไซต์ย่อย

สร้างไซต์ย่อย เช่น ไซต์ทีม ไซต์พื้นที่ทำงานการประชุม และไซต์พื้นที่ทำงานเอกสาร

แสดงเพจ เปิด

จัดการเว็บไซต์

ดำเนินงานด้านการจัดการทั้งหมดสำหรับเว็บไซต์พร้อมกับจัดการเนื้อหาด้วย

แสดงเพจ เปิด

เพิ่มและกำหนดเพจเอง

เพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือลบเพจ HTML หรือเพจของ Web Part และแก้ไขเว็บไซต์โดยใช้ตัวแก้ไขที่เข้ากันได้กับ Windows SharePoint Services

แสดงรายการ เรียกดูไดเรกทอรี แสดงเพจ เปิด

นำชุดรูปแบบและเส้นขอบไปใช้

นำชุดรูปแบบหรือเส้นขอบไปใช้กับเว็บไซต์ทั้งหมด

แสดงเพจ เปิด

นำสไตล์ชีตไปใช้

นำสไตล์ชีต (แฟ้ม .css) ไปใช้กับเว็บไซต์

แสดงเพจ เปิด

สร้างกลุ่ม

สร้างกลุ่มของผู้ใช้ที่สามารถใช้งานได้ทุกที่ภายในไซต์คอลเลกชัน

แสดงเพจ เปิด

เรียกดูไดเรกทอรี

แจกแจงแฟ้มและโฟลเดอร์ในเว็บไซต์โดยใช้ส่วนติดต่อของ SharePoint Designer หรือ Web-based Distributed Authoring and Versioning (Web DAV)

แสดงเพจ เปิด

ใช้การสร้างไซต์ด้วยตนเอง

สร้างเว็บไซต์โดยใช้การสร้างไซต์ด้วยตนเอง

แสดงเพจ เปิด

แสดงเพจ

แสดงเพจในเว็บไซต์

เปิด

แจกแจงสิทธิ์

แจกแจงสิทธิ์บนเว็บไซต์ รายการ โฟลเดอร์ เอกสาร หรือข้อมูลในรายการ

แสดงรายการ เปิดรายการ แสดงรุ่น เรียกดูไดเรกทอรี แสดงเพจ เปิด

เรียกดูข้อมูลผู้ใช้

แสดงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ของเว็บไซต์

เปิด

จัดการการแจ้งเตือน

จัดการการแจ้งเตือนสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดของเว็บไซต์

แสดงรายการ สร้างการแจ้งเตือน แสดงเพจ เปิด

ใช้ส่วนติดต่อระยะไกล

ใช้ส่วนติดต่อของ Simple Object Access Protocol (SOAP), Web DAV หรือ SharePoint Designer ในการเข้าถึงเว็บไซต์

เปิด

เปิด

เปิดเว็บไซต์ รายการ หรือโฟลเดอร์เพื่อเข้าถึงรายการภายในคอนเทนเนอร์นั้น

ไม่มีสิทธิ์ที่ขึ้นอยู่ด้วย

แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้

อนุญาตให้ผู้ใช้เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้ของตนเอง เช่น เพิ่มรูปภาพ

เรียกดูข้อมูลผู้ใช้ เปิด

สิทธิ์ส่วนบุคคล

สิทธิ์

คำอธิบาย

สิทธิ์ที่ขึ้นอยู่ด้วย

จัดการมุมมองส่วนบุคคล

สร้าง เปลี่ยนแปลง และลบมุมมองส่วนบุคคลของรายการ

แสดงรายการ แสดงเพจ เปิด

เพิ่ม/เอา Web Part ส่วนตัวออก

เพิ่มหรือเอา Web Part ส่วนตัวบนเพจของ Web Part ออก

แสดงรายการ แสดงเพจ เปิด ปรับปรุง Web Parts ส่วนบุคคล

ปรับปรุง Web Parts ส่วนบุคคล

ปรับปรุง Web Parts เพื่อแสดงข้อมูลที่ถูกปรับให้เป็นแบบส่วนตัว

แสดงรายการ แสดงเพจ เปิด

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×