ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ระดับความเป็นส่วนตัว (Power Query)

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หมายเหตุ: Power Query เรียกว่า รับและแปลง ใน Excel 2016 ข้อมูลที่มีอยู่ต่อไปนี้นำไปใช้กับทั้งสองรายการ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดู รับและแปลงใน Excel 2016

ฉันต้องการ

กำหนดค่าระดับความเป็นส่วนตัว

กำหนดค่ารวมด่วน

ใน Power Query ระดับความเป็นส่วนตัวระบุระดับการแยกออกซึ่งกำหนดระดับที่แหล่งข้อมูลหนึ่งจะถูกแยกออกจากแหล่งข้อมูลอื่น แม้ว่าระดับการแยกออกจำกัดบล็อกข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนออกระหว่างแหล่งข้อมูล อาจลดฟังก์ชันการทำงานและผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน

การตั้งค่ารวมด่วน กำหนดว่า Power Query ใช้การตั้งค่าระดับความเป็นส่วนตัว ของคุณในขณะที่รวมข้อมูล กล่องโต้ตอบระดับความเป็นส่วนตัว มีข้อความให้เกี่ยวกับผลกระทบของการเลือกระดับความเป็นส่วนตัวของแหล่งข้อมูล ซึ่งรวมถึงลิงก์ไปยังPower Query วิธีใช้แบบออนไลน์เกี่ยวกับระดับความเป็นส่วนตัว และรวมด่วน

ระดับความเป็นส่วนตัว

ข้อควรระวัง: คุณควรกำหนดค่าแหล่งข้อมูลที่มีข้อมูลที่มีความสำคัญมากหรือเป็นความลับมากให้เป็นระดับ ส่วนตัว

กำหนดค่าระดับความเป็นส่วนตัว

ด้วยการตั้งค่าระดับความเป็นส่วนตัว คุณสามารถระบุระดับการแยกออก ซึ่งกำหนดระดับที่แหล่งข้อมูลหนึ่งจะต้องถูกแยกออกจากอีกแหล่งข้อมูล

การตั้งค่า

คำอธิบาย

ตัวอย่างแหล่งข้อมูล

แหล่งข้อมูล ส่วนตัว

แหล่งข้อมูล ส่วนตัว มีข้อมูลที่สำคัญหรือเป็นความลับ และการมองเห็นแหล่งข้อมูลอาจถูกจำกัดแค่ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น แหล่งข้อมูลส่วนตัวจะถูกแยกออกจากแหล่งข้อมูลอื่นโดยสิ้นเชิง

ข้อมูล Facebook, ไฟล์ข้อความที่มีผลตอบแทนหุ้น หรือเวิร์กบุ๊กที่มีข้อมูลการประเมินพนักงาน

แหล่งข้อมูล องค์กร

แหล่งข้อมูล องค์กร จะจำกัดการมองเห็นแหล่งข้อมูลโดยให้เฉพาะกลุ่มบุคคลที่เชื่อถือได้เท่านั้นมองเห็น แหล่งข้อมูล องค์กร จะถูกแยกออกจากแหล่งข้อมูล สาธารณะ ทั้งหมด แต่สามารถมองเห็นได้โดยแหล่งข้อมูล องค์กร อื่นๆ

เอกสาร Microsoft Word บนไซต์ SharePoint แบบอินทราเน็ตที่มีสิทธิ์ที่เปิดใช้งานสำหรับกลุ่มที่เชื่อถือได้

แหล่งข้อมูล สาธารณะ

แหล่งข้อมูล สาธารณะ ให้ทุกคนสามารถมองเห็นข้อมูลที่มีอยู่ในแหล่งข้อมูลได้ เฉพาะไฟล์, แหล่งข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต หรือข้อมูลในเวิร์กบุ๊กเท่านั้นที่สามารถทำเครื่องหมายเป็น สาธารณะ ได้

ข้อมูลฟรีจาก Microsoft Azure Marketplace, ข้อมูลจากหน้า Wikipedia หรือไฟล์ภายในเครื่องที่มีข้อมูลที่คัดลอกมาจากเว็บเพจสาธารณะ

กำหนดการตั้งค่าระดับความเป็นส่วนตัว

  1. เมื่อได้รับพร้อมท์เกี่ยวกับกล่องโต้ตอบเลือกความเป็นส่วนตัวระดับสำหรับแหล่งข้อมูล คลิกสาธารณะองค์กร หรือส่วน ตามธรรมชาติของแหล่งข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูวิธีการกำหนดค่าระดับความเป็นส่วนตัว

  2. คลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

กำหนดค่ารวมด่วน

รวมด่วน คือการ ตั้งค่าเวิร์กบุ๊กที่ถูกตั้งค่าการรวมข้อมูลตามการตั้งค่าระดับความเป็นส่วนตัวของคุณสำหรับแหล่งข้อมูลแต่ละ ตามค่าเริ่มต้น ซึ่งหมายความ ว่ารวมด่วน จะไม่ได้เปิดใช้งาน

การตั้งค่า

คำอธิบาย

รวมข้อมูลตามการตั้งค่าระดับความเป็นส่วนตัวของคุณสำหรับแหล่งข้อมูลแต่ละรายการ (ใน และการตั้งค่าเริ่มต้น)

การตั้งค่าระดับความเป็นส่วนตัวจะใช้ในการกำหนดระดับการแยกออกระหว่างแหล่งข้อมูลเมื่อรวมข้อมูล

ละเว้นระดับความเป็นส่วนตัว และอาจเพิ่มประสิทธิภาพ (ปิด)

ระดับความเป็นส่วนตัวจะไม่ได้รับการพิจารณาเมื่อรวมข้อมูล แต่ประสิทธิภาพและหน้าที่การใช้งานของข้อมูลอาจเพิ่มขึ้น

หมายเหตุด้านความปลอดภัย: เปิดใช้งานการรวมอย่างรวดเร็ว ด้วยการเลือกละเว้นระดับความเป็นส่วนตัว และอาจปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าเวิร์กบุ๊ก ไม่สามารถแสดงข้อมูลเป็นความลับ หรือมีความสำคัญกับบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต ไม่ได้เปิดใช้งานรวมด่วน เว้นแต่ว่าคุณจะมั่นใจว่า ไม่ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ หรือเป็นความลับแหล่งข้อมูล

กำหนดค่า รวมด่วน

  1. ใน Excel 2016 เลือกแบบสอบถามใหม่ > ตัวเลือกคิวรี จากแท็บ ribbonข้อมูล เพื่อแสดงกล่องโต้ตอบตัวเลือกคิวรี ใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า เลือกตัวเลือก จากแท็บ ribbon ของPower Query หรือในตัวแก้ไขแบบสอบถามเลือกไฟล์ > ตัวเลือกและการตั้งค่า > ตัวเลือกคิวรี เพื่อแสดงกล่องโต้ตอบตัวเลือกคิวรี จากกล่องโต้ตอบตัวเลือกคิวรี เลือกความเป็นส่วนตัว ในบานหน้าต่างด้านซ้าย

    1. เมื่อมีเลือกรวมข้อมูลตามการตั้งค่าระดับความเป็นส่วนตัวของคุณสำหรับแหล่งข้อมูลแต่ละ ข้อมูลจะถูกรวมตามการตั้งค่าระดับความเป็นส่วนตัว ของคุณ การผสานข้อมูลข้ามโซนแยกออกเป็นส่วนตัวจะทำให้ข้อมูลบางอย่างกำหนดบัฟเฟอร์

    2. เมื่อเลือกละเว้นระดับความเป็นส่วนตัว และอาจเพิ่มประสิทธิภาพ ข้อมูลจะถูกรวมเข้าละเว้นของระดับความเป็นส่วนตัว ที่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลสำคัญ หรือเป็นความลับไปยังผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาต การตั้งค่านี้อาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและหน้าที่การใช้งาน

      หมายเหตุด้านความปลอดภัย: เลือกละเว้นระดับความเป็นส่วนตัว และอาจเพิ่มประสิทธิภาพ อาจเพิ่มประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม Power Query ไม่สามารถรับประกันความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่ผสานกับเวิร์กบุ๊ก

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×