ระดับความปลอดภัยของฟอร์ม InfoPath

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ตัวแบบด้านความปลอดภัยสำหรับ Microsoft Office InfoPath เกี่ยวข้องไปยังโซนความปลอดภัยและการตั้งค่าระดับใน Windows Internet Explorer ฟีเจอร์ความปลอดภัยเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยป้องกันฟอร์มและคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้จากการดำเนินการไม่ปลอดภัย เช่นการเข้าถึง หรือส่งข้อมูลไปยังแหล่งข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ

ในบทความนี้

ระดับความปลอดภัยสำหรับฟอร์ม

ฟีเจอร์ความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับฟอร์ม

โซนความปลอดภัยของ Internet Explorer และระดับ

ระดับความปลอดภัยสำหรับฟอร์ม

InfoPath มีสามระดับความปลอดภัยสำหรับฟอร์ม: จำกัด โดเมน และเต็มเชื่อถือ ระดับความปลอดภัยตรวจสอบว่า ฟอร์มสามารถเข้าถึงข้อมูลบนโด เมน อื่น ๆ หรือเข้าถึงไฟล์และการตั้งค่าบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ระดับความปลอดภัยยังมีผลต่อลักษณะการทำงานบนฟอร์มเมื่อผู้ใช้กรอกนั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าฟอร์มประกอบด้วยกล่องรายการที่แสดงข้อมูลจากฐานข้อมูล Microsoft Access ระดับความปลอดภัยสำหรับฟอร์มสามารถกำหนดว่าจะเปิดฟอร์มและว่าฟอร์มการเข้าถึงฐานข้อมูล หรือแสดงข้อความปลอดภัยโดยไม่ต้องการเข้าถึง ฐานข้อมูล

เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์ม InfoPath เลือกระดับความปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับเทมเพลตฟอร์โดยยึดตามเทมเพลตฟอร์มลักษณะการทำงานโดยอัตโนมัติ ตั้งค่าตัวเลือกจะเป็นข้อจำกัด และรักษาความปลอดภัยมากที่สุด ถ้าคุณต้องการให้ระดับความปลอดภัยที่แตกต่างกันสำหรับเทมเพลตฟอร์มที่คุณกำลังออกแบบ คุณสามารถแทนการตั้งค่าเริ่มต้น ด้วยการเลือกระดับความปลอดภัยที่แตกต่างกันด้วยตนเอง ถ้าฟอร์มที่ผู้ใช้กรอกจำเป็นต้องใช้ระดับความปลอดภัยที่นอกเหนือไปจากคุณหรือผู้ให้ดังกล่าว ฟอร์มที่เปิด หรือไม่ทำงานอย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์ม และระบุว่า นั้นจำเป็นต้องใช้ระดับความปลอดภัยความเชื่อถือแบบเต็ม แล้วผู้ใช้ต้องให้ความเชื่อถือแบบเต็มลงในฟอร์มที่เกี่ยวข้องเมื่อกรอก มิฉะนั้น ฟอร์มไม่สามารถเปิด

เทมเพลตฟอร์มที่ทำงานในหนึ่งระดับความปลอดภัยสาม ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งอยู่ วิธีติดตั้ง และว่าพวกเขาจะเซ็นชื่อแบบดิจิทัล ระดับความปลอดภัยเหล่านี้จะอธิบายไว้ในส่วนต่อไปนี้

หมายเหตุ: เทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์สามารถเรียกใช้ในระดับโดเมนหรือไม่เชื่อถือแบบเต็มความปลอดภัยเท่านั้น

ถูกจำกัด

เมื่อทำงานอยู่ในระดับความปลอดภัยที่จำกัด ฟอร์มที่สามารถเข้าถึงเนื้อหาเท่านั้นที่จะเก็บไว้ในฟอร์มเอง ซึ่งหมายความ ว่า ฟีเจอร์ต่อไปนี้ไม่ทำงานอย่างถูกต้องเมื่อฟอร์มที่กำลังทำงานที่ถูกจำกัดระดับ:

 • บานหน้าต่างงานแบบกำหนดเอง

 • การเชื่อมต่อข้อมูล ยกเว้นส่งผ่านข้อความอีเมล

 • ตัวควบคุม Microsoft ActiveX และตัวควบคุมแบบกำหนดเอง

 • โค้ดที่มีการจัดการและสคริปต์

 • บทบาทโดยยึดตามตำแหน่งที่ตั้งในบริการไดเรกทอรี Active Directory

 • กฎที่เกี่ยวข้องกับการเปิดฟอร์ม

 • พิมพ์มุมมองสำหรับ Microsoft Office Word

 • กล่องโต้ตอบแบบกำหนดเอง

 • รูปภาพที่ลิงก์

โดเมน

เมื่อทำงานอยู่ในระดับความปลอดภัยโดเมน ฟอร์มที่สามารถเข้าถึงเนื้อหาที่ถูกเก็บไว้ในฟอร์มเองและเนื้อหาที่เก็บอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:

 • โดเมนเดียวกันกับฟอร์ม

 • เนื้อหาในโซนคอมพิวเตอร์ใน Internet Explorer แม้ว่าข้อความปลอดภัยอาจปรากฏขึ้นก่อนที่มีการเข้าถึงเนื้อหา

 • เนื้อหาในอินทราเน็ตใน Internet Explorer แม้ว่าข้อความปลอดภัยอาจปรากฏขึ้นก่อนที่มีการเข้าถึงเนื้อหา

เมื่อฟอร์มเข้าถึงเนื้อหาในโซน นั้นไม่ได้ตามระดับความปลอดภัยที่ระบุไว้สำหรับโซนนั้นใน Internet Explorer ออก สามารถเปิดฟอร์มในโซนอินเทอร์เน็ตใน Internet Explorer แต่จะไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาที่ถูกเก็บไว้ในโดเมนอื่น

ความเชื่อถือแบบเต็ม

เมื่อทำงานอยู่ในระดับความเชื่อถือแบบเต็มความปลอดภัย ฟอร์มที่สามารถเข้าถึงเนื้อหาที่ถูกเก็บไว้ในฟอร์มเองและเนื้อหาจากตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:

 • โดเมนเดียวกันกับฟอร์ม

 • ทั้งหมดโดเมนอื่น ไม่ มีการแสดงข้อความปลอดภัยเกี่ยวกับการเข้าถึงเนื้อหา

 • ไฟล์และการตั้งค่าบนคอมพิวเตอร์ ทรัพยากรที่บุคคลที่กรอกฟอร์มสามารถเข้าถึงบนคอมพิวเตอร์เครื่อง เดียวกันทั้งหมด

ฟอร์มสามารถเรียกใช้ ด้วยความเชื่อถือแบบเต็มก็ต่อ เมื่อเทมเพลตฟอร์ถูกเซ็นชื่อ ด้วยใบรับรองรากที่เชื่อถือได้ หรือ ถ้าเทมเพลตฟอร์ถูกติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ โดยใช้โปรแกรมติดตั้งเช่น Microsoft Windows Installer (ไฟล์.msi) คุณไม่จำเป็นสำหรับการเซ็นชื่อแบบดิจิทัลในเทมเพลตฟอร์ม ด้วยความเชื่อถือแบบเต็มเพื่อแสดงตัวอย่างในโหมดออกแบบ ไฟล์การติดตั้งสำหรับฟอร์มที่สามารถทำได้ โดยใช้ตัวช่วยสร้างการประกาศ InfoPath

ด้านบนของหน้า

ฟีเจอร์ความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับฟอร์ม

InfoPath มีลักษณะการทำงานเพิ่มเติมที่สามารถช่วยให้คุณเพิ่มความปลอดภัยของฟอร์มของคุณ ฟีเจอร์เหล่านี้รวมถึง:

การป้องกันการออกแบบฟอร์ม    ถ้าคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์ม คุณสามารถใช้คุณลักษณะนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เปิดฟอร์มในโหมดออกแบบเมื่อพวกเขาจะกรอกนั้น โปรดสังเกตว่า การตั้งค่านี้ไม่ให้ผู้ใช้จากเปิด หรือปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มในโหมดออกแบบทั้งหมด ตัวอย่างเช่น โดยใช้กล่องโต้ตอบการออกแบบฟอร์ม ผู้ใช้สามารถคลิบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของฉัน เพื่อระบุตำแหน่งที่ตั้งฟอร์มบันทึก และเปิดสมุดงานในโหมดออกแบบ อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังกล่าว ผู้ใช้ได้รับข้อความระบุว่า ฟอร์มที่ได้รับการป้องกัน

ลายเซ็นดิจิทัล    เมื่อผู้ใช้กรอกฟอร์มใน InfoPath พวกเขาสามารถเซ็นชื่อแบบดิจิทัลฟอร์มทั้งหมดหรือบางส่วนของฟอร์มนั้น เมื่อพวกเขากรอกแบบเทมเพลตฟอร์มที่เปิดใช้งานสำหรับเบราว์เซอร์ พวกเขาไม่สามารถลงชื่อทั้งฟอร์ม เพียงบางส่วน ลงชื่อเข้าใช้ฟอร์มช่วยให้การรับรองความถูกต้องของผู้ใช้เป็นผู้กรอกฟอร์ม และช่วยให้มั่นใจว่า ไม่ได้เปลี่ยนเนื้อหาของฟอร์ม นอกจากนี้ คุณสามารถเซ็นชื่อแบบดิจิทัลแม่แบบฟอร์มที่คุณออกแบบ นั้นแล้ว ตั้งค่าระดับความปลอดภัยสำหรับเทมเพลตฟอร์มว่าจะเชื่อถือแบบเต็ม

การกำหนดเองสำหรับการบันทึก พิมพ์ ส่ง และส่งออก    ถ้าคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์ม คุณสามารถใช้การตั้งค่าเหล่านี้เพื่อเปิด หรือปิดคำสั่งที่เฉพาะเจาะจงและตัวเลือก ตั้งค่าเหล่านี้กำหนดว่า ผู้ใช้สามารถบันทึก พิมพ์ ส่ง หรือส่งออกฟอร์มที่มีกรอกข้อมูลดังกล่าว

จัดการสิทธิ์ในข้อมูล (IRM)    เมื่อคุณออกแบบฟอร์มใน InfoPath หรือส่งฟอร์ม โดยใช้Microsoft Office Outlook 2007 คุณสามารถจัดการสิทธิ์ในข้อมูล (IRM) นำไปใช้ คุณยังสามารถนำ IRM ไปยังข้อความอีเมเอง

ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้และฟอร์มที่เชื่อถือได้    ตั้งค่าในศูนย์ความเชื่อถือให้ผู้ใช้สามารถจัดการรายการของนักพัฒนาแม่แบบฟอร์มและผู้ประกาศที่พวกเขาไว้วางใจ และระบุว่า ฟอร์มที่เชื่อถือได้สามารถเข้าถึงไฟล์และการตั้งค่าบนคอมพิวเตอร์ของพวกเขาเมื่อพวกเขากรอกเหล่านั้น ฟอร์มที่เชื่อถือได้โดยยึดตามเทมเพลตฟอร์มที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ฟอร์ม หรือฟอร์มโดยยึดตามเทมเพลตฟอร์มที่ถูกเซ็นชื่อ ด้วยใบรับรองรากที่เชื่อถือได้ และระดับความปลอดภัยของความเชื่อถือแบบเต็มที่มีอยู่ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่ม หรือเอาผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ในส่วนดูเพิ่มเติม

เมื่อผู้ใช้เพื่อติดตั้งเทมเพลตฟอร์มบนคอมพิวเตอร์ พวกเขาโดยอัตโนมัติเปิดใช้งานฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลฟอร์มเพื่อเข้าถึงไฟล์และการตั้งค่าบนคอมพิวเตอร์ที่ อย่างไรก็ตาม เทมเพลตฟอร์มเซ็นชื่อแบบดิจิทัลที่ผู้ใช้ไม่ได้ติดตั้งไม่สามารถเปิดโดยอัตโนมัติไฟล์และการตั้งค่าบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ เมื่อต้องการเปิดใช้งานดังกล่าว access สำหรับฟอร์มโดยยึดตามเทมเพลตฟอร์มเซ็นชื่อแบบดิจิทัล ผู้ใช้สามารถใช้ฟอร์มเชื่อถือได้ตั้งค่าการเปลี่ยนแปลงระดับความปลอดภัยสำหรับฟอร์มที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัลออก

ผสาน    เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์ม คุณสามารถระบุได้ว่า ผู้ใช้สามารถนำเข้าข้อมูลจากฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลฟอร์มลงในฟอร์มเดี่ยว ถ้าคุณปิดใช้งานการผสานฟอร์ม คำสั่งผสานฟอร์ม บนเมนูไฟล์ ไม่พร้อมใช้งาน

ด้านบนของหน้า

โซนความปลอดภัยของ Internet Explorer และระดับ

ใน Internet Explorer โซนความปลอดภัยและระดับช่วยให้คุณสามารถระบุว่า เว็บไซต์สามารถเข้าถึงไฟล์และการตั้งค่าบนคอมพิวเตอร์ของคุณและการเข้าถึงจำนวนไซต์ดังกล่าวสามารถมีได้ InfoPath ใช้เพื่อกำหนดว่าฟอร์มที่ผู้ใช้กรอกสามารถเข้าถึงไฟล์และการตั้งค่าบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้และจำนวน access ที่อาจมีบางอย่างของการตั้งค่าเหล่านี้ InfoPath จะใช้บางอย่างของการตั้งค่าเหล่านี้เพื่อกำหนดว่า ฟอร์มที่ผู้ใช้กรอกสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่ถูกเก็บไว้ในโดเมนอื่นที่ไม่ใช่โดเมนถูกเก็บไว้ในฟอร์ม สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีโซนความปลอดภัยและระดับมีผลกระทบต่อระดับความปลอดภัยสำหรับฟอร์ม InfoPath ที่ผู้ใช้กรอก ดูส่วนก่อนหน้า "ระดับความปลอดภัยสำหรับฟอร์ม"

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×