ระดับความปลอดภัยของฟอร์ม InfoPath

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

รูปแบบความปลอดภัยของ Microsoft Office InfoPath จะสัมพันธ์กับการตั้งค่าโซนและระดับความปลอดภัยใน Windows Internet Explorer คุณลักษณะความปลอดภัยเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาให้ป้องกันฟอร์มและคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้จากการดำเนินการที่ไม่ปลอดภัย เช่น การเข้าถึงหรือการส่งข้อมูลไปยังแหล่งข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ

ในบทความนี้

ระดับความปลอดภัยสำหรับฟอร์ม

ฟีเจอร์ความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับฟอร์ม

โซนความปลอดภัยของ Internet Explorer และระดับ

ระดับความปลอดภัยสำหรับฟอร์ม

InfoPath มีระดับความปลอดภัยสำหรับฟอร์มในสามระดับ ได้แก่ แบบจำกัด โดเมน และความน่าเชื่อถือแบบเต็มที่ ระดับความปลอดภัยจะกำหนดว่าฟอร์มสามารถเข้าถึงข้อมูลบนโดเมนอื่น หรือเข้าถึงแฟ้มและการตั้งค่าต่างๆ บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ได้หรือไม่ นอกจากนี้ ระดับความปลอดภัยยังมีผลต่อคุณลักษณะต่างๆ บนฟอร์มเมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลลงในฟอร์ม ตัวอย่างเช่น ถ้าฟอร์มมีกล่องรายการที่แสดงข้อมูลจากฐานข้อมูล Microsoft Access ระดับความปลอดภัยสำหรับฟอร์มสามารถกำหนดว่าฟอร์มเปิดอยู่หรือไม่ และว่าฟอร์มเข้าถึงฐานข้อมูลหรือแสดงข้อความเกี่ยวกับความปลอดภัยโดยที่ไม่เข้าถึงฐานข้อมูลหรือไม่

เมื่อคุณออกแบบแม่แบบฟอร์มนั้น InfoPath จะเลือกระดับความปลอดภัยที่เหมาะสมให้กับแม่แบบฟอร์มโดยยึดตามคุณลักษณะต่างๆ ของแม่แบบฟอร์ม การตั้งค่าที่เลือกจะมีการจำกัดและปลอดภัยมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ถ้าคุณต้องการใช้ระดับความปลอดภัยอื่นสำหรับแม่แบบฟอร์มที่คุณกำลังออกแบบ คุณสามารถใช้การตั้งค่าอื่นแทนที่การตั้งค่าเริ่มต้นโดยการเลือกระดับความปลอดภัยอื่นด้วยตนเอง ถ้าฟอร์มที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลต้องการระดับความปลอดภัยอื่นนอกเหนือจากระดับที่คุณหรือผู้ใช้ได้กำหนดไว้ ฟอร์มดังกล่าวจะไม่เปิดขึ้น หรือจะทำงานอย่างไม่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณออกแบบแม่แบบฟอร์มและระบุว่าแม่แบบฟอร์มดังกล่าวต้องการระดับความปลอดภัย 'ความน่าเชื่อถือแบบเต็มที่' ผู้ใช้จะต้องอนุญาตความน่าเชื่อถือแบบเต็มที่ให้กับฟอร์มที่สัมพันธ์กันเมื่อกรอกข้อมูลลงในฟอร์มนี้ มิฉะนั้น ฟอร์มจะไม่เปิดขึ้น

เทมเพลตฟอร์มที่ที่เรียกใช้หนึ่งในสามปลอดภัยระดับ โดยขึ้นอยู่กับที่พวกเขาอยู่ วิธีติดตั้ง และว่าพวกเขาจะเซ็นชื่อแบบดิจิทัลใน ระดับความปลอดภัยเหล่านี้จะอธิบายไว้ในส่วนต่อไปนี้

หมายเหตุ: เทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์สามารถเรียกใช้ในระดับโดเมนหรือไม่เชื่อถือแบบเต็มความปลอดภัยเท่านั้น

แบบจำกัด

ขณะที่กำลังทำงานในระดับความปลอดภัย 'แบบจำกัด' ฟอร์มสามารถเข้าถึงได้เฉพาะเนื้อหาที่เก็บอยู่ในฟอร์มนั้นเองเท่านั้น หมายความว่าคุณลักษณะต่อไปนี้จะทำงานอย่างไม่ถูกต้องเมื่อฟอร์มกำลังทำงานที่ระดับ 'แบบจำกัด'

 • บานหน้าต่างงานแบบกำหนดเอง

 • การเชื่อมต่อข้อมูล ยกเว้นการส่งผ่านข้อความอีเมล

 • ตัวควบคุม Microsoft ActiveX และตัวควบคุมแบบกำหนดเอง

 • Managed code และสคริปต์

 • บทบาทที่ยึดตามตำแหน่งที่ตั้งในบริการไดเรกทอรีของ Active Directory

 • บทบาทที่สัมพันธ์กับฟอร์มที่เปิดอยู่

 • มุมมองการพิมพ์สำหรับ Microsoft Office Word

 • กล่องโต้ตอบแบบกำหนดเอง

 • รูปภาพที่มีการเชื่อมโยง

โดเมน

ในขณะที่กำลังทำงานที่ระดับความปลอดภัย 'โดเมน' ฟอร์มสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่เก็บอยู่ในฟอร์มนั้นเอง และเนื้อหาที่เก็บอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งใดๆ ต่อไปนี้

 • โดเมนเดียวกับฟอร์ม

 • เนื้อหาในโซนคอมพิวเตอร์ Local ใน Internet Explorer แม้ว่าอาจมีข้อความเกี่ยวกับความปลอดภัยปรากฏขึ้นก่อนที่จะเข้าถึงเนื้อหา

 • เนื้อหาในโซนอินทราเน็ต Local ใน Internet Explorer ถึงแม้อาจมีข้อความเกี่ยวกับความปลอดภัยปรากฏขึ้นก่อนที่จะเข้าถึงเนื้อหา

เมื่อฟอร์มเข้าถึงเนื้อหาในโซนใดโซนหนึ่ง ฟอร์มจะเข้าถึงตามระดับความปลอดภัยที่ระบุให้กับโซนดังกล่าวใน Internet Explorer ฟอร์มในโซนอินเทอร์เน็ตใน Internet Explorer สามารถเปิดได้ แต่จะไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาที่เก็บอยู่ในโดเมนอื่น

ความน่าเชื่อถือแบบเต็มที่

ในขณะที่กำลังทำงานที่ระดับความปลอดภัย 'ความน่าเชื่อถือแบบเต็มที่' ฟอร์มสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่เก็บอยู่ในฟอร์มนั้นเอง และเนื้อหาจากตำแหน่งที่ตั้งใดๆ ต่อไปนี้

 • โดเมนเดียวกับฟอร์ม

 • โดเมนอื่นๆ ทั้งหมด ที่ไม่แสดงข้อความความปลอดภัยเกี่ยวกับการเข้าถึงเนื้อหาเป็นอันดับแรก

 • แฟ้มและการตั้งค่าบนคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลเดียวกันทั้งหมดที่ผู้ใช้ที่กรอกข้อมูลลงในฟอร์มสามารถเข้าถึงได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าว

ฟอร์มสามารถทำงานที่ระดับ 'ความน่าเชื่อถือแบบเต็มที่' เฉพาะเมื่อแม่แบบฟอร์มมีลายเซ็นดิจิทัลพร้อมใบรับรองแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้ หรือเมื่อแม่แบบฟอร์มถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้โดยใช้โปรแกรมติดตั้ง เช่น Microsoft Windows Installer (แฟ้ม .msi) คุณไม่จำเป็นต้องเซ็นแม่แบบฟอร์มแบบดิจิทัลในระดับ 'ความน่าเชื่อถือแบบเต็มที่' เพื่อแสดงตัวอย่างในโหมดออกแบบ แฟ้มการติดตั้งสำหรับฟอร์มสามารถสร้างขึ้นได้โดยใช้ตัวช่วยสร้างการประกาศ InfoPath

ด้านบนของหน้า

คุณลักษณะความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับฟอร์ม

InfoPath มีคุณลักษณะเพิ่มเติมต่างๆ ที่ช่วยให้คุณเพิ่มความปลอดภัยให้กับฟอร์มของคุณ คุณลักษณะเหล่านี้มีดังต่อไปนี้:

การป้องกันการออกแบบของฟอร์ม    ถ้าคุณออกแบบแม่แบบฟอร์ม คุณสามารถใช้คุณลักษณะนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เปิดฟอร์มดังกล่าวในโหมดออกแบบในขณะที่กำลังกรอกข้อมูลลงในฟอร์ม โปรดสังเกตว่าการตั้งค่านี้ไม่ได้ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้สามารถเปิดหรือปรับเปลี่ยนฟอร์มในโหมดออกแบบได้อย่างสิ้นเชิง ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้กล่องโต้ตอบ ออกแบบฟอร์ม ผู้ใช้สามารถคลิก บนคอมพิวเตอร์ของฉัน เพื่อไปที่ฟอร์มที่บันทึกไว้แล้วเปิดฟอร์มนั้นในโหมดออกแบบ อย่างไรก็ตาม ในกรณีเหล่านี้ผู้ใช้จะได้รับข้อความแจ้งว่าฟอร์มถูกป้องกันอยู่

ลายเซ็นดิจิทัล    เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลลงในฟอร์มใน InfoPath นั้น ผู้ใช้สามารถเซ็นชื่อแบบดิจิทัลให้กับทั้งฟอร์มหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของฟอร์มได้ เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลลงในเทมเพลตฟอร์มที่เปิดใช้งานสำหรับเบราว์เซอร์ ผู้ใช้จะไม่สามารถเซ็นชื่อให้กับทั้งฟอร์ม แต่เซ็นชื่อให้กับเพียงบางส่วนได้เท่านั้น การเซ็นชื่อฟอร์มช่วยในการรับรองความถูกต้องของผู้ใช้ที่กรอกข้อมูลลงในฟอร์ม และช่วยตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาของฟอร์มไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ คุณสามารถเซ็นชื่อแบบดิจิทัลให้กับแม่แบบฟอร์มที่คุณออกแบบ จากนั้นตั้งค่าระดับความปลอดภัยให้กับแม่แบบฟอร์มดังกล่าวเป็น 'ความน่าเชื่อถือแบบเต็มที่'

การกำหนดเองสำหรับบันทึก พิมพ์ ส่ง และส่งออก    ถ้าคุณออกแบบแม่แบบฟอร์ม คุณสามารถใช้การตั้งค่าเหล่านี้เพื่อเปิดหรือปิดคำสั่งและตัวเลือกที่ระบุใดๆ การตั้งค่าเหล่านี้จะกำหนดว่าผู้ใช้สามารถบันทึก พิมพ์ ส่ง หรือส่งออกฟอร์มที่ได้กรอกข้อมูลลงไปหรือไม่

การจัดการสิทธิ์ของข้อมูล (IRM)    เมื่อคุณออกแบบแม่แบบฟอร์มใน InfoPath หรือส่งฟอร์มโดยใช้ Microsoft Office Outlook 2007 คุณสามารถนำการจัดการสิทธิ์ข้อมูล (IRM) มาใช้ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถนำ IRM ไปใช้กับข้อความอีเมลเองได้เช่นกัน

ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้และฟอร์มที่เชื่อถือได้    การตั้งค่าในศูนย์ความเชื่อถือทำให้ผู้ใช้สามารถจัดการกับรายการของนักพัฒนาและผู้ประกาศแม่แบบฟอร์มที่ผู้ใช้เชื่อถือได้ และระบุว่าฟอร์มที่เชื่อถือได้สามารถเข้าถึงแฟ้มและการตั้งค่าบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ได้หรือไม่ในขณะที่กรอกข้อมูลลงในฟอร์ม ฟอร์มที่เชื่อถือได้คือฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มที่ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ หรือฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัลพร้อมใบรับรองแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ และมีระดับความปลอดภัย 'ความน่าเชื่อถือแบบเต็มที่' โปรดค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มหรือการเอาผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ออกในส่วน ดูเพิ่มเติม

เมื่อผู้ใช้ติดตั้งแม่แบบฟอร์มบนคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้จะเปิดใช้งานทำให้ฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มนั้นเพื่อเข้าถึงแฟ้มและการตั้งค่าบนคอมพิวเตอร์เครื่องดังกล่าวได้โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม แม่แบบฟอร์มที่มีลายเซ็นดิจิทัลที่ผู้ใช้ไม่ได้ติดตั้งจะไม่สามารถเข้าถึงแฟ้มและการตั้งค่าบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ได้โดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการเปิดใช้งานการเข้าถึงฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มที่มีลายเซ็นดิจิทัลในลักษณะนี้ได้ ผู้ใช้สามารถใช้การตั้งค่าฟอร์มที่เชื่อถือได้ในการเปลี่ยนระดับความปลอดภัยของแบบฟอร์มที่มีลายเซ็นดิจิทัล

การผสาน    เมื่อคุณออกแบบแม่แบบฟอร์ม คุณสามารถระบุได้ว่าผู้ใช้สามารถนำเข้าข้อมูลจากฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มดังกล่าวลงในฟอร์มหนึ่งได้หรือไม่ ถ้าคุณปิดใช้งานการผสานฟอร์ม คำสั่ง ผสานฟอร์ม บนเมนู แฟ้ม จะไม่พร้อมใช้งาน

ด้านบนของหน้า

โซนและระดับความปลอดภัยของ Internet Explorer

ใน Internet Explorer นั้น โซนและระดับความปลอดภัยช่วยให้คุณสามารถระบุว่าเว็บไซต์สามารถเข้าถึงแฟ้มและการตั้งค่าบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้หรือไม่ และระบุปริมาณที่เว็บไซต์เหล่านี้สามารถเข้าถึงได้ด้วยเช่นกัน InfoPath จะใช้การตั้งค่าบางส่วนในการกำหนดว่าฟอร์มที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลสามารถเข้าถึงแฟ้มและการตั้งค่าบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เครื่องนั้นได้หรือไม่ และการเข้าถึงสำหรับฟอร์มดังกล่าวมีปริมาณเท่าใด นอกจากนี้ InfoPath ยังใช้การตั้งค่าบางส่วนในการกำหนดว่าฟอร์มที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่เก็บอยู่ในโดเมนต่างๆ นอกเหนือจากโดเมนที่มีฟอร์มดังกล่าวเก็บอยู่หรือไม่ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่โซนและระดับความปลอดภัยมีต่อระดับความปลอดภัยของฟอร์ม InfoPath ที่ผู้ใช้กรอกข้อมูล ให้ดูที่ส่วนก่อนหน้า "ระดับความปลอดภัยสำหรับฟอร์ม"

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×