รหัสผ่านเพื่อป้องกันงานนำเสนอใน PowerPoint for Mac

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถใช้รหัสผ่านเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้คนอื่นเปิด หรือปรับเปลี่ยนงานนำเสนอของคุณ

ข้อควรระวัง: เมื่อคุณสร้างรหัสผ่านสำหรับงานนำเสนอ บันทึกรหัสผ่าน และเก็บไว้ในปลอดภัย ถ้าคุณลืมรหัสผ่าน ไม่สามารถเรียกใช้ แล้วคุณจะไม่สามารถเปิด หรือเข้าถึงงานนำเสนอ

จำเป็นต้องใช้รหัสผ่านเพื่อเปิดงานนำเสนอ

 1. คลิกไฟล์ >รหัสผ่าน

 2. ภายใต้รหัสผ่านเพื่อเปิด เลือกกล่องกาเครื่องหมายเข้ารหัสลับงานนำเสนอนี้ และจำเป็นต้องใช้รหัสผ่านเพื่อเปิด

 3. ในกล่องรหัสผ่านใหม่ พิมพ์รหัสผ่าน

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการสร้างรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยาก ใช้อักขระอย่างน้อยเจ็ด และรวมถึงอักษรตัวพิมพ์ใหญ่และตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข และไม่ใช่ตัวอักษรอักขระเช่น!, และ% ใส่ชื่อบัญชีผู้ใช้ของคุณหรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ

 4. ในกล่องยืนยัน พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง แล้ว คลิ กตั้งค่ารหัสผ่าน

 5. คลิกตกลง นั้นแล้ว บันทึกงานนำเสนอของคุณ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเอารหัสผ่าน ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายเข้ารหัสลับงานนำเสนอนี้ และจำเป็นต้องใช้รหัสผ่านเพื่อเปิด คลิกตกลง และ แล้ว บันทึกงานนำเสนอของคุณ

จำเป็นต้องใช้รหัสผ่านเพื่อปรับเปลี่ยนงานนำเสนอ

คุณสามารถเพิ่มรหัสผ่านเพื่อให้ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถปรับเปลี่ยนงานนำเสนอ ผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตสามารถยังคง เปิดงานนำเสนอ และบันทึก โดยใช้ชื่อไฟล์อื่น

 1. คลิกไฟล์ >รหัสผ่าน

 2. ภายใต้รหัสผ่านเพื่อปรับเปลี่ยน เลือกกล่องกาเครื่องหมายกำหนดรหัสผ่านเพื่อปรับเปลี่ยนงานนำเสนอ

 3. ในกล่องรหัสผ่านใหม่ พิมพ์รหัสผ่าน

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการสร้างรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยาก ใช้อักขระอย่างน้อยเจ็ด และรวมถึงอักษรตัวพิมพ์ใหญ่และตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข และไม่ใช่ตัวอักษรอักขระเช่น!, และ% ใส่ชื่อบัญชีผู้ใช้ของคุณหรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ

 4. ในกล่องยืนยัน พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง แล้ว คลิ กตั้งค่ารหัสผ่าน

 5. คลิกตกลง นั้นแล้ว บันทึกงานนำเสนอของคุณ

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเอารหัสผ่าน ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายกำหนดรหัสผ่านเพื่อปรับเปลี่ยนงานนำเสนอ คลิกตกลง และ แล้ว บันทึกงานนำเสนอของคุณ

เปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อเปิด หรือปรับเปลี่ยนงานนำเสนอ

 1. คลิกไฟล์ >รหัสผ่าน

 2. ภายใต้รหัสผ่านเพื่อเปิด หรือรหัสผ่านเพื่อปรับเปลี่ยน คลิกเปลี่ยนรหัสผ่าน

 3. ในกล่องรหัสผ่านใหม่ พิมพ์รหัสผ่านใหม่

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการสร้างรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยาก ใช้อักขระอย่างน้อยเจ็ด และรวมถึงอักษรตัวพิมพ์ใหญ่และตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข และไม่ใช่ตัวอักษรอักขระเช่น!, และ% ใส่ชื่อบัญชีผู้ใช้ของคุณหรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ

 4. ในกล่องยืนยัน พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง แล้ว คลิ กตั้งค่ารหัสผ่าน

 5. คลิกตกลง นั้นแล้ว บันทึกงานนำเสนอของคุณ

จำเป็นต้องใช้รหัสผ่านเพื่อเปิดงานนำเสนอ

 1. เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการเพิ่มรหัสผ่านเมื่อต้องการ

 2. บนแท็บรีวิว ภายใต้การป้องกัน คลิกรหัสผ่านใหม่

  แท็บ รีวิว กลุ่ม การป้องกัน ใน PowerPoint

 3. ภายใต้รหัสผ่านเพื่อเปิด เลือกกล่องกาเครื่องหมายเข้ารหัสลับงานนำเสนอนี้ และจำเป็นต้องใช้รหัสผ่านเพื่อเปิด

 4. ในกล่องรหัสผ่านใหม่ พิมพ์รหัสผ่าน

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการสร้างรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยาก ใช้อักขระอย่างน้อยเจ็ด และรวมถึงอักษรตัวพิมพ์ใหญ่และตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข และไม่ใช่ตัวอักษรอักขระเช่น!, และ% ใส่ชื่อบัญชีผู้ใช้ของคุณหรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ

 5. ในกล่องยืนยัน พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง แล้ว คลิ กตั้งค่ารหัสผ่าน

 6. คลิก ตกลง

 7. คลิกบันทึก ปุ่มบันทึก  

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเอารหัสผ่าน ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายเข้ารหัสลับงานนำเสนอนี้ และจำเป็นต้องใช้รหัสผ่านเพื่อเปิด คลิกตกลง แล้ว คลิ กบันทึก

จำเป็นต้องใช้รหัสผ่านเพื่อปรับเปลี่ยนงานนำเสนอ

คุณสามารถเพิ่มรหัสผ่านเพื่อให้ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถปรับเปลี่ยนงานนำเสนอ ผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตสามารถยังคง เปิดงานนำเสนอ และบันทึก โดยใช้ชื่อไฟล์อื่น

 1. เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการเพิ่มรหัสผ่านเมื่อต้องการ

 2. บนแท็บรีวิว ภายใต้การป้องกัน คลิกรหัสผ่านใหม่

 3. ภายใต้รหัสผ่านเพื่อปรับเปลี่ยน เลือกกล่องกาเครื่องหมายกำหนดรหัสผ่านเพื่อปรับเปลี่ยนงานนำเสนอนี้

 4. ในกล่องรหัสผ่านใหม่ พิมพ์รหัสผ่าน

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการสร้างรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยาก ใช้อักขระอย่างน้อยเจ็ด และรวมถึงอักษรตัวพิมพ์ใหญ่และตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข และไม่ใช่ตัวอักษรอักขระเช่น!, และ% ใส่ชื่อบัญชีผู้ใช้ของคุณหรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ

 5. ในกล่องยืนยัน พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง แล้ว คลิ กตั้งค่ารหัสผ่าน

 6. คลิก ตกลง

 7. คลิกบันทึก ปุ่มบันทึก  

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเอารหัสผ่าน ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายกำหนดรหัสผ่านเพื่อปรับเปลี่ยนงานนำเสนอนี้ คลิกตกลง แล้ว คลิ กบันทึก

เปลี่ยนรหัสผ่านของงานนำเสนอ

ข้อควรระวัง: เมื่อคุณเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับงานนำเสนอ บันทึกรหัสผ่าน และเก็บไว้ในปลอดภัย เป็นที่น่าเสียดาย ถ้าคุณวางผิดตำแหน่ง หรือลืมรหัสผ่านสำหรับแอปพลิเคชัน Office ไม่มีวิธีสำหรับ Microsoft เพื่อกู้คืนนั้น ไมโครซอฟท์ไม่เก็บรหัสผ่านใหม่เหล่านี้ คุณจะสามารถ หรือเข้าถึงงานนำเสนอ

 1. เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับ

 2. บนแท็บรีวิว ภายใต้การป้องกัน คลิกรหัสผ่านใหม่

 3. ภายใต้รหัสผ่านเพื่อเปิด หรือรหัสผ่านเพื่อปรับเปลี่ยน คลิกเปลี่ยนรหัสผ่าน

 4. ในกล่องรหัสผ่านใหม่ พิมพ์รหัสผ่าน

 5. ในกล่องยืนยัน พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง แล้ว คลิ กเปลี่ยนรหัสผ่าน

 6. คลิก ตกลง

 7. คลิกบันทึก ปุ่มบันทึก  

ดูเพิ่มเติม

ช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ

เปิดไฟล์ที่มีสิทธิ์แบบจำกัด

จำกัดสิทธิ์การเข้าถึงเนื้อหาในไฟล์

เกี่ยวกับการจำกัดการเข้าถึงด้วยการจัดการสิทธิ์ในข้อมูล

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×