รหัสผ่านของฉันไม่ทำงาน

สาเหตุ: กดคีย์ CAPS LOCK อยู่

วิธีแก้ไข:    ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่ได้กดคีย์ CAPS LOCK อยู่

รหัสผ่านต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก ต้องพิมพ์ด้วยชุดรหัสเดียวกันซึ่งเป็นตัวพิมพ์ใหญ่และเล็กที่ได้ใช้ในการสร้างรหัสผ่าน

สาเหตุ: วางผิดตำแหน่ง หรือลืมรหัสผ่าน

วิธีแก้ไข:    ไม่สามารถตั้งค่ารหัสผ่านใหม่หรือกู้คืนได้ถ้าสูญหาย

น่าเสียดายที่คุณได้วางผิดตำแหน่งหรือลืมรหัสผ่านสำหรับแอปพลิเคชัน Office Microsoft ไม่สามารถกู้คืนได้ Microsoft ไม่เก็บรหัสผ่านเหล่านี้ มีวิธีแก้ปัญหาจากบริษัทอื่นในการเปิดไฟล์ที่ป้องกันด้วยรหัสผ่าน แต่โปรแกรมเหล่านี้ยังไม่ได้รับการอนุมัติหรือทดสอบโดยไมโครซอฟท์ ถ้าคุณเลือกที่จะใช้หนึ่งในวิธีเหล่านี้เพื่อกู้คืนรหัสผ่าน โปรดทราบว่าคุณจะต้องสำรองไฟล์ก่อน(และทำความเข้าใจว่า คุณอาจได้รับความเสี่ยงจากการกระทำดังกล่าว)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×