รหัสผู้โทรเข้าการตั้งค่าสำหรับผู้ใช้

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ระบบโทรศัพท์ใน Office 365 แสดงรหัสผู้โทรที่เริ่มต้นที่มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกกำหนดแล้วของผู้ใช้ คุณสามารถเปลี่ยนแปลง หรือบล็อกรหัสผู้โทรเข้า (หรือเรียกว่ารหัสบรรทัดเรียก) สำหรับผู้ใช้ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้รหัสผู้โทรเข้าในองค์กรของคุณ โดยการไปที่นี่ได้

เคล็ดลับ: คุณไม่สามารถบล็อกสายเรียกเข้าในขณะนี้ใน Skype สำหรับธุรกิจแบบออนไลน์

มีการตั้งค่าที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลง:

หมายเหตุ: นี้ไม่ได้อยู่ภายในองค์กรด้วย Lync หรือ Skype สำหรับเซิร์ฟเวอร์ธุรกิจ

 • เปลี่ยนรหัสผู้โทรเข้าของพวกเขาขาออก คุณสามารถแทนผู้ใช้ของรหัสผู้โทรเข้า ซึ่งก็คือหมายเลขโทรศัพท์ของพวกเขา ตามค่าเริ่มต้น ด้วยหมายเลขโทรศัพท์อื่น ตัวอย่าง คุณไม่สามารถเปลี่ยนรหัสผู้โทรเข้าของผู้ใช้จากหมายเลขโทรศัพท์ของพวกเขาเป็นหมายเลขโทรศัพท์หลักสำหรับธุรกิจของคุณ หรือเปลี่ยน ID บรรทัดการโทรถึงของผู้ใช้จากหมายเลขโทรศัพท์ของพวกเขาเป็นหมายเลขโทรศัพท์หลักสำหรับแผนกทางกฎหมาย คุณสามารถเปลี่ยนหมายเลขโทรถึงที่เป็นตัวเลขใด ๆ Online service (โทร หรือโทรฟรี) ได้

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการใช้พารามิเตอร์Serviceคุณต้องระบุตัวเลขบริการที่ถูกต้อง

 • บล็อกของพวกเขารหัสผู้โทรเข้าขาออก คุณสามารถบล็อกรหัสผู้โทรเข้าขาออกจากถูกส่งของผู้ใช้ PSTN โทร การทำเช่นนี้จะบล็อกหมายเลขโทรศัพท์ของพวกเขามีการแสดงบนโทรศัพท์ของบุคคลถูกเรียกว่า

 • บล็อกของพวกเขารหัสผู้โทรเข้ามา คุณสามารถบล็อกผู้ได้รับรหัสผู้โทรเข้าในทุกสาย pstn เป็นการโทร

สิ่งสำคัญ: โทรฉุกเฉินจะส่งหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้ (รหัสผู้โทรเข้า) เสมอ

ตามค่าเริ่มต้น การตั้งค่ารหัสผู้โทรเข้าเหล่านี้ทั้งหมดจะถูกปิดใช้งาน ซึ่งหมายความ ว่า Skype สำหรับหมายเลขโทรศัพท์ทางธุรกิจออนไลน์ของผู้ใช้สามารถเห็นเมื่อผู้ใช้ที่ทำให้การโทรไปยังโทรศัพท์ pstn เป็นการโทร

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเหล่านี้และวิธีที่คุณสามารถใช้ได้ ไปต่อไปนี้

กำหนดการตั้งค่านโยบายรหัสผู้โทรเข้าของคุณ

หมายเหตุ: สำหรับทั้งหมดของการตั้งค่ารหัสผู้โทรเข้าในSkype for Business Online คุณต้องใช้ Windows PowerShell และคุณไม่สามารถใช้Skype สำหรับธุรกิจศูนย์การจัดการ

 • ตรวจสอบว่าคุณกำลังใช้ Windows PowerShell เวอร์ชัน 3.0 หรือใหม่กว่า

  1. เมื่อต้องการตรวจสอบว่าคุณกำลังใช้เวอร์ชัน 3.0 หรือใหม่กว่า: เมนูเริ่ม > Windows PowerShell

  2. ตรวจสอบเวอร์ชัน โดยการพิมพ์ Get-Host ในหน้าต่าง Windows PowerShell

  3. ถ้าคุณไม่มีเวอร์ชัน 3.0 หรือใหม่กว่า คุณจำเป็นต้องดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดต Windows PowerShell ดู Windows Management Framework 4.0 เพื่อดาวน์โหลดและอัปเดต Windows PowerShell เวอร์ชัน 4.0 รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์เมื่อคุณได้รับพร้อมท์

  4. นอกจากนี้ คุณจะต้องติดตั้งมอดูล Windows PowerShell สำหรับ Skype for Business Online ที่ทำให้คุณสามารถสร้างเซสชัน Windows PowerShell ระยะไกลที่เชื่อมต่อกับ Skype for Business Online คุณสามารถดาวน์โหลดมอดูลนี้ซึ่งรองรับในคอมพิวเตอร์ 64 บิตเท่านั้น จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft ที่ มอดูล Windows PowerShell สำหรับ Skype for Business Online รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ถ้าคุณได้รับพร้อมท์

  ถ้าคุณจำเป็นต้องทราบเพิ่มเติม ให้ดู เชื่อมต่อกับบริการ Office 365 ทั้งหมดในหน้าต่าง Windows PowerShell เดียว

 • เริ่มเซสชัน Windows PowerShell

  1. จาก เมนูเริ่ม > Windows PowerShell

  2. ในหน้าต่าง Windows PowerShell ให้เชื่อมต่อกับองค์กร Office 365 ของคุณ โดยเรียกใช้:

   หมายเหตุ: เพียงแค่เรียกใช้คำสั่ง Import-Module ในครั้งแรกที่คุณใช้โมดูล Windows PowerShell ของ Skype for Business

   Import-Module "C:\Program Files\Common Files\Skype for Business Online\Modules\SkypeOnlineConnector\SkypeOnlineConnector.psd1"
   $credential = Get-Credential
   $session = New-CsOnlineSession -Credential $credential
   Import-PSSession $session

  ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเริ่ม Windows PowerShell ให้ดู เชื่อมต่อบริการ Office 365 ทั้งหมดในหน้าต่าง Windows PowerShell เดียว หรือ การเชื่อมต่อ Skype for Business Online โดยใช้ Window PowerShell

 • เมื่อต้องการดูการตั้งค่านโยบายรหัสผู้โทรที่ติดต่อทั้งหมดในองค์กรของคุณ เรียกใช้:

  • Get-CsCallingLineIdentity |fl

  ดูตัวอย่างและรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับรับ CsCallingLineIdentity

 • เมื่อต้องการสร้างนโยบายรหัสผู้โทรเข้าใหม่ซึ่งตั้งค่ารหัสผู้โทรเข้าการไม่ระบุชื่อ เรียกใช้:

  • New-CsCallingLineIdentity -Identity Anonymous -Description "Anonymous policy" -CallingIDSubstitute Anonymous -EnableUserOverride $false

  ดูตัวอย่างและรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับใหม่ CsCallingLineIdentity

 • เมื่อต้องการนำนโยบายใหม่ที่คุณสร้างขึ้นเพื่อหินอ่อน Amos เรียกใช้:

  • Grant-CsCallingLineIdentity -Identity "amos.marble@contoso.com" -PolicyName Anonymous

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับให้สิทธิ์ CsCallingLineIdentity cmdlet

ถ้าคุณได้สร้างนโยบาย คุณสามารถใช้ cmdletชุด CsCallingLineIdentityเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่มีอยู่ แล้ว ใช้ cmdletให้สิทธิ์ CsCallingLineIdentityเพื่อนำไปใช้ ตั้งค่าผู้ใช้ของคุณ

 • เมื่อต้องการบล็อกรหัสผู้โทรเข้ามา เรียกใช้:

  • Set-CsCallingLineIdentity -Identity "Block Incoming" -BlockIncomingPstnCallerID $true -EnableUserOverride $true

   ดูตัวอย่างและรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับชุด CsCallingLineIdentity

 • เมื่อต้องการใช้การตั้งค่านโยบายที่คุณสร้างให้กับผู้ใช้ในองค์กรของคุณ เรียกใช้:

  • Grant-CsCallingLineIdentity -Identity "amos.marble@contoso.com" -PolicyName "Block Incoming"

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับให้สิทธิ์ CsCallingLineIdentity cmdlet

นโยบายรหัสผู้โทรเข้าการเอาออก

เมื่อต้องการเอานโยบายจากองค์กรของคุณ เรียกใช้:

Remove-CsCallingLineIdentity –Identity "My Caller ID Policy"

เมื่อต้องการเอานโยบายจากผู้ใช้ เรียกใช้:

Grant-CsCallingLineIdentity –Identity "amos.marble@contoso.com" –PolicyName $null

ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows PowerShell ใช่หรือไม่

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โทรถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขฉุกเฉิน
การประชุมทางเสียงรอบระยะเวลาการโทรเรียกฟรี

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×