รหัสข้อผิดพลาด 30068 ขณะติดตั้ง Office

ถ้าคุณเห็นข้อผิดพลาดที่มี 30068 เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Office ให้ลองทำดังต่อไปนี้เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ เราได้แสดงรายการแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยที่สุดก่อน ดังนั้น ให้ลองตามลำดับ

เคล็ดลับ: โปรดแสดงข้อคิดเห็นและบอกให้เราทราบถ้าวิธีการแก้ไขเหล่านี้ช่วยเหลือคุณได้

1 - รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณ และติดตั้ง Office ใหม่

 1. รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณ

 2. ติดตั้ง Office ใหม่

  เมื่อต้องการติดตั้ง Office เวอร์ชันที่ใหม่กว่าอีกครั้ง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ใน ดาวน์โหลดและติดตั้ง หรือติดตั้ง Office ใหม่บนพีซีหรือ Mac ของคุณ

  เมื่อต้องการติดตั้ง Office 2013 ใหม่ให้ดู ดาวน์โหลดและติดตั้ง หรือติดตั้ง Office 2013 ใหม่บนพีซี

2 - ตรวจสอบว่าบริการถูกปิดใช้งาน

 1. กดปุ่ม เริ่มต้น ปุ่ม เริ่ม ของ Windows ใน Windows 8 และ Windows 10 + R เพื่อเปิด เรียกใช้

 2. ในหน้าต่างเรียกใช้ ให้พิมพ์ services.msc แล้วคลิก ตกลง

 3. ในหน้าต่างบริการ ให้เลื่อนเพื่อค้นหา บริการคลิก-ทู-รันของ Microsoft Office

 4. ตรวจสอบคอลัมน์สถานะ ถ้าสถานะระบุว่า ปิดใช้งาน ให้คลิกขวาแล้วเลือก คุณสมบัติ

  หมายเหตุ: ถ้าสถานะไม่ได้ระบุว่า ปิดใช้งาน ให้ไปยังส่วนถัดไป ถอนการติดตั้งและติดตั้ง Office ใหม่

 5. บนแท็บทั่วไป ในรายการดรอปดาวน์ชนิดเริ่มต้น ให้เลือก ทำด้วยตนเอง หรือ อัตโนมัติ คลิก นำไปใช้ แล้ว ตกลง

 6. ติดตั้ง Office โดยทำตามขั้นตอนใน ดาวน์โหลดและติดตั้งหรือติดตั้ง Office ใหม่บนพีซี

3 - ถอนการติดตั้ง แล้วติดตั้ง Office ใหม่

 1. คลิกปุ่มแก้ไขปัญหาง่ายๆ นี้เพื่อถอนการติดตั้ง Office

  ปุ่มดาวน์โหลดการแก้ไขอย่างง่ายที่บ่งชี้ว่ามีการแก้ไขอัตโนมัติพร้อมใช้งาน
 2. สำหรับขั้นตอนที่เหลือที่แสดงวิธีบันทึกและใช้การแก้ไขปัญหาอย่างง่าย ให้เลือกเบราว์เซอร์ของคุณจากรายการดรอปดาวน์ด้านล่าง:

  1. ที่ด้านล่างของหน้าต่างเบราว์เซอร์ เลือก เปิด เพื่อเปิดไฟล์ O15CTRRemove.diagcab

   เลือก เปิด เพื่อเปิดเครื่องมือแก้ไขอย่างง่าย O15CTRRemove.diagcab

   ถ้าไฟล์ไม่เปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ให้เลือก บันทึก > เปิดโฟลเดอร์ จากนั้นดับเบิลคลิกไฟล์ (ชื่อไฟล์ควรขั้นต้นด้วย “O15CTRRemove”) เพื่อเรียกใช้เครื่องมือการแก้ไขปัญหาได้ง่าย

  2. ตัวช่วยสร้างการถอนการติดตั้ง Microsoft Office จะเปิดใช้งาน เลือก ถัดไป แล้วทำตามพร้อมท์

  3. เมื่อคุณเห็นหน้าจอ การถอนการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ให้ทำตามพร้อมท์เพื่อรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผลใช้งาน เลือก ถัดไป

  4. รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณและลองติดตั้ง Office อีกครั้ง

  1. ในมุมซ้ายล่างสุด เลือกไฟล์ o15CTRRemove และจากดรอปดาวน์ เลือก แสดงในโฟลเดอร์

   จากดรอปดาวน์ เลือกการแสดงในโฟลเดอร์

   ดับเบิลคลิกดาวน์โหลด o15CTRRemove เพื่อเรียกใช้เครื่องมือแก้ไขปัญหาอย่างง่าย

  2. ตัวช่วยสร้างการถอนการติดตั้ง Microsoft Office จะเปิดใช้งาน เลือก ถัดไป แล้วทำตามพร้อมท์

  3. เมื่อคุณเห็นหน้าจอ การถอนการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ให้ทำตามพร้อมท์เพื่อรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผลใช้งาน เลือก ถัดไป

  4. รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณและลองติดตั้ง Office อีกครั้ง

  1. เลือก บันทึกไฟล์ และ ตกลง

   บันทึกไฟล์ O15CTRRemove.diagcab ไว้ใน Firefox

   ในหน้าต่างเบราว์เซอร์ด้านบนขวา ให้เลือก แสดงการดาวน์โหลดทั้งหมด ในไลบรารี ให้เลือก ดาวน์โหลด > O15CTRRemove.digicab แล้วเลือกไอคอนโฟลเดอร์ คลิกสองครั้งที่ O15CTRRemove.diagicab

  2. ตัวช่วยสร้างการถอนการติดตั้ง Microsoft Office จะเปิดใช้งาน เลือก ถัดไป แล้วทำตามพร้อมท์

  3. เมื่อคุณเห็นหน้าจอ การถอนการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ให้ทำตามพร้อมท์เพื่อรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผลใช้งาน เลือก ถัดไป

  4. รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณและลองติดตั้ง Office อีกครั้ง

ติดตั้ง Office

เมื่อต้องการติดตั้ง Office เวอร์ชันที่ใหม่กว่าอีกครั้ง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ใน ดาวน์โหลดและติดตั้ง หรือติดตั้ง Office ใหม่บนพีซีหรือ Mac ของคุณ

เมื่อต้องการติดตั้ง Office 2013 ใหม่ให้ดู ดาวน์โหลดและติดตั้ง หรือติดตั้ง Office 2013 ใหม่บนพีซี

โปรดบอกเราเกี่ยวกับข้อคิดเห็นของคุณ

เราให้ความสำคัญกับข้อคิดเห็นของคุณ โปรดบอกให้เราทราบว่าวิธีการแก้ไขใดที่ช่วยเหลือคุณได้โดยการแสดงข้อคิดเห็นทางด้านล่าง ถ้าไม่มีวิธีการแก้ไขใดช่วยเหลือได้เลย ให้บอกเราเช่นกัน เพื่อให้เราสามารถตรวจสอบปัญหานี้ต่อไปได้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×