รหัสข้อผิดพลาดของ Office Communicator 2007 : 102

รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์:

Office Communicator 2007

รุ่น:

2.0

แหล่งที่มา:

Office Communications Server

รหัส:

102

ข้อความ:

การค้นหา DNS ล้มเหลว

สิ่งสำคัญ: ขอบคุณสำหรับการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ การค้นหาของคุณช่วยให้เราสามารถระบุข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่จำเป็นต้องมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมได้ เพื่อช่วยให้เราสามารถพัฒนาปรับปรุงข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังกล่าวนี้ได้ในอนาคตข้างหน้า กรุณาใช้กลไกในการใช้ป้อนข้อมูลกลับเพื่อสะท้อนความคิดเห็น (feedback mechanism) ที่บริเวณด้านล่างของเพจนี้ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขภายใต้ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นนี้

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×