รหัสข้อผิดพลาดของ Office Communicator 2007: 1008

รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์:

Office Communicator 2007

รุ่น:

2.0

แหล่งข้อมูล:

Office Communications Server

รหัส:

1008

คำอธิบาย

ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อคุณไม่สามารถเริ่มเซสชันการสื่อสารกับผู้ติดต่อ หรือคุณไม่สามารถเชิญผู้ติดต่อให้เข้าร่วมการประชุม ส่วนต่อไปนี้จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมของโหมดการติดต่อสื่อสารต่างๆ ที่ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้น

ข้อความโต้ตอบแบบทันที

สาเหตุ:    Office Communicator 2007 ไม่รู้จักที่อยู่ของผู้ที่คุณพยายามจะติดต่อเพื่อเริ่มเซสชัน IM Office Communicator 2007 สนับสนุนข้อความโต้ตอบแบบทันทีที่มีผู้ใช้ซึ่งเข้าร่วม (เช่น เชื่อมต่อ) กับบริษัทของคุณ ผู้ใช้ซึ่งเป็นผู้ติดต่อ IM แบบสาธารณะ หรือผู้ใช้ซึ่งเป็นผู้ใช้ Office Communicator ภายในบริษัทของคุณอย่างใดอย่างหนึ่ง คุณไม่สามารถดำเนินการเซสชันข้อความโต้ตอบแบบทันทีกับผู้ใช้ที่ไม่ตรงตามเกณฑ์ดังกล่าว

การแก้ปัญหา:     คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มผู้ติดต่อ IM แบบกลุ่มองค์กรหรือแบบสาธารณะได้จากบทความ คำถามที่ถามบ่อย พึงระลึกว่าต้องตั้งค่าการเชื่อมต่อ IM แบบกลุ่มองค์กรและแบบสาธารณะในบริษัทของคุณก่อนที่คุณจะสามารถดำเนินเซสชัน IM กับผู้ติดต่อ IM แบบกลุ่มองค์กรหรือแบบสาธารณะ หากคุณไม่ทราบว่าผู้ติดต่อเข้าร่วมกับบริษัทของคุณหรือไม่ หรือคุณสามารถเปิดใช้การเชื่อมต่อ IM แบบสาธารณะได้หรือไม่ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณพร้อมแจ้งข้อมูลนี้ รหัสข้อผิดพลาด:1008

ผู้ดูแลระบบสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการเชื่อมต่อ IM แบบกลุ่มองค์กรและแบบสาธารณะได้จาก คำแนะนำในการปรับใช้ Microsoft Office Communications Server 2007 Edge Server และ คำแนะนำการดูแลจัดการ Microsoft Office Communications Server 2007

การโทร

สาเหตุ:    Office Communicator 2007 ไม่รู้จักที่อยู่ของผู้ที่คุณพยายามจะโทรหา การโทรที่ใช้ตัวเลือก โทรผ่าน Communicator ของ Office Communicator 2007 คือการโทร VoIP คุณสามารถใช้ VoIP โทรหาผู้ใช้ Office Communicator ในบริษัทของคุณและโทรหาผู้ใช้ Communicator ภายนอกที่เข้าร่วมกับบริษัทของคุณ คุณไม่สามารถใช้โทรผ่าน Communicator โทรหาผู้ติดต่อ IM แบบสาธารณะ หรือโทรหาผู้ที่อยู่นอกบริษัทของคุณ เช่น สมาชิกในครอบครัวที่ไม่ได้เข้าร่วมกับบริษัทของคุณ

การแก้ปัญหา:    คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มผู้ติดต่อภายนอกหรือผู้ใช้ภายนอกบริษัทของคุณได้จากบทความ คำถามที่ถามบ่อย หากคุณไม่ทราบว่าผู้ติดต่อเข้าร่วมกับบริษัทของคุณหรือไม่ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณพร้อมแจ้งข้อมูลนี้ รหัสข้อผิดพลาด: 1008

ระบบสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการเชื่อมต่อ IM แบบกลุ่มองค์กรและแบบสาธารณะได้จาก คำแนะนำในการปรับใช้ Microsoft Office Communications Server 2007 Edge Server และ คำแนะนำการดูแลจัดการ Microsoft Office Communications Server 2007

การเชิญประชุม

สาเหตุ:    Communicator ไม่รู้จักผู้ที่คุณพยายามจะเชิญเข้าร่วมประชุม โปรดดูส่วนต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่สามารถเชิญผู้ใช้เข้าร่วมการประชุม IM

สาเหตุ:    Office Communicator 2007 ไม่รู้จักที่อยู่ของผู้ที่คุณพยายามจะติดต่อเพื่อเชิญเข้าร่วมการประชุม IM Office Communicator 2007 สนับสนุนข้อความโต้ตอบแบบทันทีที่มีผู้ใช้ซึ่งเข้าร่วม (เช่น เชื่อมต่อ) กับบริษัทของคุณ ผู้ใช้ซึ่งเป็นผู้ติดต่อ IM แบบสาธารณะ หรือผู้ใช้ซึ่งเป็นผู้ใช้ Office Communicator ภายในบริษัทของคุณอย่างใดอย่างหนึ่ง คุณไม่สามารถดำเนินเซสชันข้อความโต้ตอบแบบทันทีกับผู้ใช้ที่ไม่ตรงตามเกณฑ์ดังกล่าว

การแก้ปัญหา:     คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มผู้ติดต่อ IM แบบกลุ่มองค์กรหรือแบบสาธารณะได้จากบทความ คำถามที่ถามบ่อย พึงระลึกว่าต้องตั้งค่าการเชื่อมต่อ IM แบบกลุ่มองค์กรและแบบสาธารณะในบริษัทของคุณก่อนที่คุณจะสามารถดำเนินเซสชัน IM กับผู้ติดต่อ IM แบบกลุ่มองค์กรหรือแบบสาธารณะ หากคุณไม่ทราบว่าผู้ติดต่อเข้าร่วมกับบริษัทของคุณหรือไม่ หรือคุณสามารถเปิดใช้การเชื่อมต่อ IM แบบสาธารณะได้หรือไม่ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณพร้อมแจ้งข้อมูลนี้ รหัสข้อผิดพลาด:1008

ผู้ระบบสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการเชื่อมต่อ IM แบบกลุ่มองค์กรและแบบสาธารณะได้จาก คำแนะนำในการปรับใช้ Microsoft Office Communications Server 2007 Edge Server และ คำแนะนำการดูแลจัดการ Microsoft Office Communications Server 2007

ไม่สามารถเชิญผู้ใช้เข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์

สาเหตุ:    Office Communicator 2007 ไม่รู้จักที่อยู่ของผู้ที่คุณพยายามจะเชิญให้เข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์ การโทรที่ใช้ตัวเลือก โทรผ่าน Communicator ของ Office Communicator 2007 คือการโทร VoIP คุณสามารถใช้ VoIP โทรหาผู้ใช้ Office Communicator ในบริษัทของคุณและโทรหาผู้ใช้ Communicator ภายนอกที่เข้าร่วมกับบริษัทของคุณ คุณไม่สามารถใช้โทรผ่าน Communicator โทรหาผู้ติดต่อ IM แบบสาธารณะ หรือโทรหาผู้ที่อยู่นอกบริษัทของคุณ เช่น สมาชิกในครอบครัวที่ไม่ได้เข้าร่วมกับบริษัทของคุณ

การแก้ปัญหา:     คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มผู้ติดต่อภายนอกหรือผู้ใช้ภายนอกบริษัทของคุณได้จากบทความ คำถามที่ถามบ่อย หากคุณไม่ทราบว่าผู้ติดต่อเข้าร่วมกับบริษัทของคุณหรือไม่ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณพร้อมแจ้งข้อมูลนี้ รหัสข้อผิดพลาด: 1008

ผู้ดูแลลระบบสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการเชื่อมต่อ IM แบบกลุ่มองค์กรและแบบสาธารณะได้จาก คำแนะนำในการปรับใช้ Microsoft Office Communications Server 2007 Edge Server และ คำแนะนำการดูแลจัดการ Microsoft Office Communications Server 2007

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×