รวมไฟล์ในโฟลเดอร์ที่ มีการรวมไบนารี (Power Query)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใช้ต้นของ Excel และแปลงประสบการณ์การใช้งาน (Power Query) เพื่อรวมไฟล์หลายไฟล์ ซึ่งมีแบบแผนเดียวกัน จากโฟลเดอร์เดียวลงในตารางเดียว ตัวอย่างนี้จะรวมเวิร์กบุ๊กงบประมาณสำหรับแผนกหลาย ซึ่งเป็นคอลัมน์เดียวกัน แต่จำนวนแถวและค่าที่แตกต่างระหว่างเวิร์กบุ๊ก

เมื่อต้องการเริ่มกระบวนการรวมหลาย ๆ ไฟล์ ก่อนมั่นใจได้ว่า ไฟล์ทั้งหมดที่คุณต้องการรวมอยู่ในโฟลเดอร์ไฟล์เดียวกัน

หมายเหตุ: Excel ข้อความ CSV, JSON, XML และเข้าถึงไฟล์ที่ได้รับการสนับสนุน

 1. คลิกบนแท็บข้อมูล แล้วรับข้อมูล >จากแฟ้ม >จากโฟลเดอร์ ถ้าคุณไม่เห็นปุ่มรับข้อมูล แล้วคลิกแบบสอบถามใหม่ >จากแฟ้ม >จากโฟลเดอร์

  รวมไบนารีจากแฟ้ม > ตัวเลือกจากโฟลเดอร์

 2. คลิกปุ่มเรียกดู เพื่อค้นหาโฟลเดอร์ของคุณ

  รายการของไฟล์ในโฟลเดอร์ที่จะปรากฏขึ้น ในกรณีนี้ เราได้โหลดเวิร์กบุ๊ก Excel 4 เมื่อคุณได้รับการตรวจสอบว่า จะแสดงไฟล์ทั้งหมดที่คุณต้อง เลือกตัวเลือกรวมและโหลด

  รวมไบนารีรวม & ตัวเลือกโหลด
 3. แต่ละไฟล์จะได้รับการวิเคราะห์ และรูปแบบไฟล์ที่ถูกต้องได้จะถูก กำหนด เช่นข้อความExcelหรือJSON ในกรณีนี้ จะแสดงรายการของแผ่นงานจากเวิร์กบุ๊ก Excel แรก เลือกแผ่นงานคุณต้องการใช้ จากนั้นคลิกตกลง ไบนารีรวมการแปลงจะกระบวนการ นั้นโดยอัตโนมัติสร้างแบบสอบถามเพื่อรวมข้อมูลจากแต่ละไฟล์ และแสดงผลลัพธ์ในแผ่นงานเดียว

  รวมไบนารีโต้ตอบแสดงเวิร์กชีต Excel ที่พร้อมใช้งานเพื่อเลือกรวมหลักเป้าหมาย
 4. ถ้าข้อมูลต้นฉบับแฟ้มเปลี่ยน คุณสามารถเสมอรีเฟรชข้อมูลนำเข้า คลิกที่ใดก็ได้ภายในช่วงข้อมูล จาก นั้นไปที่เครื่องมือแบบสอบถาม >รีเฟรช นอกจากนี้ คุณสามารถได้อย่างง่ายดายนำไปใช้การแปลงข้อมูลเพิ่มเติมหรือขั้นตอนการแยกข้อมูล ด้วยการปรับเปลี่ยนคิวรี exemplar ที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน หรือสร้างขั้นตอนแบบสอบถาม ฟังก์ชันเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงใด ๆ กับคิวรี exemplar ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติในแบบสอบถามฟังก์ชันที่ลิงก์

เมื่อต้องการเริ่มกระบวนการรวมหลาย ๆ ไฟล์ แรกมั่นใจได้ว่า ไฟล์ทั้งหมดที่คุณต้องการรวมอยู่ในโฟลเดอร์ไฟล์เดียวกัน

หมายเหตุ: Excel ข้อความ CSV, JSON, XML และเข้าถึงไฟล์ที่ได้รับการสนับสนุน

 1. คลิกที่แท็บPower Query แล้วจากแฟ้ม >จากโฟลเดอร์

  Power Query > จากแฟ้ม > ตัวเลือกจากโฟลเดอร์
 2. คลิกปุ่มเรียกดู เพื่อค้นหาโฟลเดอร์ของคุณ

  รายการของไฟล์ในโฟลเดอร์ที่จะปรากฏขึ้น เลือกตัวเลือกแก้ไข เพื่อเปิดตัวแก้ไขแบบสอบถาม ในกรณีนี้ เราได้โหลดเวิร์กบุ๊ก Excel 4

  รวมไฟล์ไบนารีโต้ตอบกับแฟ้มที่จะถูกรวมเข้าด้วยกัน
 3. เมื่อคุณได้รับการตรวจสอบว่า จะแสดงไฟล์ทั้งหมดที่คุณต้อง คลิกปุ่มไบนารีที่รวม จากคอลัมน์เนื้อหา

  กดปุ่มไบนารีที่รวม จากคิวรีเนื้อหาคอลัมน์ หรือ จากส่วนรวมใน Ribbon ของ Power Query
 4. แต่ละไฟล์จะได้รับการวิเคราะห์ และรูปแบบไฟล์ที่ถูกต้องได้จะถูก กำหนด เช่นข้อความExcelหรือJSON ในกรณีนี้ รายการของแผ่นงานจากเวิร์กบุ๊ก Excel แรกจะปรากฏขึ้น เลือกแผ่นงานคุณต้องการใช้ จากนั้นคลิกตกลง

  รวมไบนารีโต้ตอบแสดงเวิร์กชีต Excel ที่พร้อมใช้งานเพื่อเลือกรวมหลักเป้าหมาย
 5. ไบนารีรวมการแปลงจะกระบวนการ แล้วสร้างแบบสอบถามเพื่อรวมข้อมูลจากแต่ละไฟล์ และแสดงตัวอย่างโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณพอใจกับผลลัพธ์ แล้วคลิกปิด และโหลด

  รวมโต้ตอบแสดงตัวอย่างไบนารี กดปิด และโหลดเพื่อยอมรับผลลัพธ์ และนำเข้าข้อมูลนั้นไปยัง Excel

  กระบวนการไบนารีรวมแล้วจะรวมเวิร์กชีตอยู่ในรายการลงในเวิร์กชีตเดียว

 6. ถ้าข้อมูลต้นฉบับแฟ้มเปลี่ยน คุณสามารถเสมอรีเฟรชข้อมูลนำเข้า คลิกที่ใดก็ได้ภายในช่วงข้อมูล จาก นั้นไปที่เครื่องมือแบบสอบถาม >รีเฟรช นอกจากนี้ คุณสามารถได้อย่างง่ายดายนำการแปลงข้อมูลเพิ่มเติมหรือขั้นตอนการแยกข้อมูล ด้วยการปรับเปลี่ยนคิวรี exemplar ที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน หรือสร้างขั้นตอนแบบสอบถาม ฟังก์ชันเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงใด ๆ กับคิวรี exemplar ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติในแบบสอบถามฟังก์ชันเชื่อมโยง

ปัญหาที่ทราบแล้ว

เมื่อโหลดไบนารีรวมตามกระบวนงานไปยัง Excel คุณอาจเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

รวมข้อความแสดงข้อผิดพลาดไบนารี นี่คือบกพร่องรู้จักที่ถูกส่ง

ถ้าคุณยกเลิกข้อผิดพลาด โดยการคลิกตกลง กระบวนรวมไบนารี จะทำให้เสร็จสมบูรณ์ และโหลดข้อมูลของคุณแม้ มีข้อผิดพลาดอย่างถูกต้อง เรากำลังทำงานเมื่อต้องการแก้ไขข้อผิดพลาด

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

รับ และแปลงใน Excel 2016

นำเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×