รวมตัวเลขด้วยการสร้างสูตร

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ให้ Excel Online เป็นเครื่องคิดเลขของคุณโดยใช้ สูตรอย่างง่าย นี่คือวิธีการใช้ข้อมูลตัวอย่างของเรา

ตัวเลขในเซลล์ A1 และ B1

  1. เลือกเซลล์ว่างหนึ่งเซลล์ (เช่น C1) แล้วพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=)

  2. พิมพ์หมายเลขแรกของคุณตาม ด้วยเครื่องหมายบวก (+) เครื่องหมายระหว่างแต่ละตัวเลขที่คุณต้องการหาผลรวม (เช่น= 54 + 89)

  3. กด Enter เพื่อให้ผลลัพธ์ของสูตรซึ่งก็คือ 143 แสดงใน C1

คุณยังสามารถสร้างสูตรเดียวกัน โดยใช้การอ้างอิงเซลล์แทนที่จะใช้ตัวเลขเช่น= A1 + B1เพื่อให้ผลลัพธ์เดียวกันของ143 หรือคุณสามารถรวมตัวเลขเช่น= A1 + B1 + 20เพื่อแสดงผลลัพธ์ของ163และการอ้างอิงเซลล์

เคล็ดลับ: เมื่อคุณมีตัวเลขจำนวนมากที่ต้องการหาผลรวมในคอลัมน์หรือแถว ให้ลองใช้ ผลรวมอัตโนมัติ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×