รวมค่าต่างๆ ใน PivotTable

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อต้องการรวมค่า (ผลรวม) ใน PivotTable คุณสามารถใช้ฟังก์ชันสรุป เช่น Sum, Count และ Average ได้

ฟังก์ชัน Sum จะถูกใช้ตามค่าเริ่มต้นสำหรับเขตข้อมูลค่าที่เป็นตัวเลขที่คุณวางใน PivotTable ของคุณ แต่ต่อไปนี้คือวิธีการเลือกฟังก์ชันสรุปอื่นๆ

 1. ใน PivotTable ให้คลิกขวาที่เขตข้อมูลค่าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง จากนั้นคลิก สรุปค่าโดย

  เขตข้อมูลค่าที่เป็นตัวเลขใน PivotTable จะใช้ Sum ตามค่าเริ่มต้น

 2. คลิกฟังก์ชันสรุปที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: ฟังก์ชันสรุปจะไม่พร้อมใช้งานใน PivotTable ที่ยึดตามข้อมูลต้นฉบับ Online Analytical Processing (OLAP)

  ใช้ฟังก์ชันสรุปนี้

  เมื่อต้องการคำนวณ :

  Sum

  ผลรวมของค่า ซึ่งจะถูกใช้ตามค่าเริ่มต้นสำหรับเขตข้อมูลค่าที่มีค่าที่เป็นตัวเลข ถ้าเขตข้อมูลของคุณมีค่าว่างหรือค่าที่ไม่ใช่ตัวเลข (ข้อความ วันที่ หรือบูลีน) เมื่อคุณวางลงในพื้นที่ค่าของรายการเขตข้อมูล PivotTable จะใช้ฟังก์ชัน Count สำหรับเขตข้อมูลนั้น

  หลังจากที่คุณวางเขตข้อมูลในพื้นที่ค่าแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนฟังก์ชันสรุปเป็น Sum ได้ และค่าว่างหรือค่าที่ไม่ใช่ตัวเลขใดๆ จะถูกเปลี่ยนเป็น 0 ใน PivotTable เพื่อให้สามารถหาผลรวมได้

  Count

  จำนวนของค่าที่ไม่ว่างเปล่า ฟังก์ชันสรุป Count ทำงานเหมือนกันกับ ฟังก์ชัน COUNTA Count ถูกใช้ตามค่าเริ่มต้นสำหรับเขตข้อมูลค่าที่มีค่าที่ไม่ใช่ตัวเลขหรือว่าง

  ค่าเฉลี่ย

  ค่าเฉลี่ยของค่า

  สูงสุด

  ค่ามากที่สุด

  ต่ำสุด

  ค่าน้อยที่สุด

  ผลิตภัณฑ์

  ผลคูณของค่า

  StDev

  ค่าประมาณของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร โดยที่ตัวอย่างคือชุดย่อยของทั้งประชากร

  StDevp

  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร โดยที่ประชากรคือข้อมูลทั้งหมดที่นำมาสรุป

  Var

  ค่าประมาณของค่าความแปรปรวนของประชากร โดยที่ตัวอย่างคือชุดย่อยของทั้งประชากร

  Varp

  ค่าความแปรปรวนของประชากร โดยที่ประชากรคือข้อมูลทั้งหมดที่นำมาสรุป

  Distinct Count

  จำนวนของค่าที่ไม่ซ้ำกัน ฟังก์ชันสรุปนี้จะใช้งานได้เฉพาะเมื่อคุณใช้ตัวแบบข้อมูลใน Excel เท่านั้น

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community, ขอความช่วยเหลือใน Answers community, หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voice ได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

สร้าง PivotTable เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในเวิร์กชีต

สร้าง PivotTable เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลภายนอก

สร้าง PivotTable เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในหลายตาราง

แสดง หรือซ่อนผลรวมย่อย และผลรวมใน PivotTable

คำนวณเปอร์เซ็นต์สำหรับผลรวมย่อยใน PivotTable

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×