รวมค่าต่างๆ ใน PivotTable

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการสรุปค่าใน PivotTable ใน Excel Online คุณสามารถใช้ฟังก์ชันสรุป เช่น Sum, Count และ Average ได้ ฟังก์ชัน Sum จะถูกใช้ตามค่าเริ่มต้นสำหรับค่าที่เป็นตัวเลขในเขตข้อมูลค่า แต่ต่อไปนี้คือวิธีการเลือกฟังก์ชันสรุปอื่นๆ

  1. คลิกขวาที่ตำแหน่งใดก็ได้บน PivotTable แล้วคลิก แสดงรายการเขตข้อมูล

  2. ในรายการ เขตข้อมูล PivotTable ภายใต้ ค่า ให้คลิกลูกศรถัดจากเขตข้อมูลค่า

  3. คลิก การตั้งค่าเขตข้อมูลค่า

  4. เลือกฟังก์ชันสรุปที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

หมายเหตุ: ฟังก์ชันสรุปจะไม่พร้อมใช้งานใน PivotTable ที่ยึดตามข้อมูลต้นฉบับ Online Analytical Processing (OLAP)

ฟังก์ชันสรุป

ใช้ฟังก์ชันสรุปนี้

เพื่อคำนวณ

Sum

ผลรวมของค่า ซึ่งจะถูกใช้ตามค่าเริ่มต้นสำหรับเขตข้อมูลค่าที่มีค่าที่เป็นตัวเลข

Count

จำนวนของค่าที่ไม่ว่างเปล่า ฟังก์ชันสรุป Count ทำงานเหมือนกันกับ ฟังก์ชัน COUNTA Count ถูกใช้ตามค่าเริ่มต้นสำหรับเขตข้อมูลค่าที่มีค่าที่ไม่ใช่ตัวเลขหรือว่าง

Average

ค่าเฉลี่ยของค่า

Max

ค่ามากที่สุด

Min

ค่าน้อยที่สุด

Product

ผลคูณของค่า

Count Numbers

จำนวนของค่าที่มีตัวเลข (ต่างจาก Count ซึ่งจะรวมค่าที่ไม่ว่างเปล่าด้วย)

StDev

ค่าประมาณของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร โดยที่ตัวอย่างคือชุดย่อยของทั้งประชากร

StDevp

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร โดยที่ประชากรคือข้อมูลทั้งหมดที่นำมาสรุป

Var

ค่าประมาณของค่าความแปรปรวนของประชากร โดยที่ตัวอย่างคือชุดย่อยของทั้งประชากร

Varp

ค่าความแปรปรวนของประชากร โดยที่ประชากรคือข้อมูลทั้งหมดที่นำมาสรุป

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×