รวมค่าต่างๆ ใน PivotTable

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อต้องการรวมค่า (ผลรวม) ใน PivotTable คุณสามารถใช้ฟังก์ชันสรุป เช่น Sum, Count และ Average ได้

ฟังก์ชัน Sum จะถูกใช้ตามค่าเริ่มต้นสำหรับเขตข้อมูลค่าที่เป็นตัวเลขที่คุณวางใน PivotTable ของคุณ แต่ต่อไปนี้คือวิธีการเลือกฟังก์ชันสรุปอื่นๆ

  1. ใน PivotTable ให้คลิกขวาที่เขตข้อมูลค่าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง จากนั้นคลิก สรุปค่าโดย

เขตข้อมูลค่าที่เป็นตัวเลขใน PivotTable จะใช้ Sum ตามค่าเริ่มต้น

  1. คลิกฟังก์ชันสรุปที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: ฟังก์ชันสรุปจะไม่พร้อมใช้งานใน PivotTable ที่ยึดตามข้อมูลต้นฉบับ Online Analytical Processing (OLAP)

ฟังก์ชันสรุป

ใช้ f สรุปนี้ unction :

เมื่อต้องการคำนวณ :

Sum

ผลรวมของค่า ซึ่งจะถูกใช้ตามค่าเริ่มต้นสำหรับเขตข้อมูลค่าที่มีค่าที่เป็นตัวเลข ถ้าเขตข้อมูลของคุณมีค่าว่างหรือค่าที่ไม่ใช่ตัวเลข (ข้อความ วันที่ หรือบูลีน) เมื่อคุณวางลงในพื้นที่ค่าของรายการเขตข้อมูล PivotTable จะใช้ฟังก์ชัน Count สำหรับเขตข้อมูลนั้น

หลังจากที่คุณวางเขตข้อมูลในพื้นที่ค่าแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนฟังก์ชันสรุปเป็น Sum ได้ และค่าว่างหรือค่าที่ไม่ใช่ตัวเลขใดๆ จะถูกเปลี่ยนเป็น 0 ใน PivotTable เพื่อให้สามารถหาผลรวมได้

นับจำนวน

จำนวนของค่ายังมีข้อมูลอยู่ ฟังก์ชันสรุป Count ทำงานเหมือนกับการใช้ฟังก์ชัน COUNTA นับจำนวนไว้ตามค่าเริ่มต้นสำหรับเขตข้อมูลค่าที่มีค่าที่ไม่ใช่ตัวเลขหรือค่าว่าง

ค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ยของค่า

สูงสุด

ค่ามากที่สุด

ต่ำสุด

ค่าน้อยที่สุด

ผลิตภัณฑ์

ผลคูณของค่า

StDev

ค่าประมาณของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร โดยที่ตัวอย่างคือชุดย่อยของทั้งประชากร

StDevp

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร โดยที่ประชากรคือข้อมูลทั้งหมดที่นำมาสรุป

Var

ค่าประมาณของค่าความแปรปรวนของประชากร โดยที่ตัวอย่างคือชุดย่อยของทั้งประชากร

Varp

ค่าความแปรปรวนของประชากร โดยที่ประชากรคือข้อมูลทั้งหมดที่นำมาสรุป

Distinct Count

จำนวนของค่าที่ไม่ซ้ำกัน ฟังก์ชันสรุปนี้เท่านั้นทำงานเมื่อคุณใช้ตัวแบบข้อมูลใน Excel

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PivotTable

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×