รวมค่าต่างๆ ใน PivotTable

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการรวมค่า (ผลรวม) ใน PivotTable คุณสามารถใช้ฟังก์ชันสรุป เช่น Sum, Count และ Average ได้

ฟังก์ชัน Sum จะถูกใช้ตามค่าเริ่มต้นสำหรับเขตข้อมูลค่าที่เป็นตัวเลขที่คุณวางใน PivotTable ของคุณ แต่ต่อไปนี้คือวิธีการเลือกฟังก์ชันสรุปอื่นๆ

  1. ใน PivotTable ให้คลิกขวาที่เขตข้อมูลค่าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง จากนั้นคลิก สรุปค่าโดย

เขตข้อมูลค่าที่เป็นตัวเลขใน PivotTable จะใช้ Sum ตามค่าเริ่มต้น

  1. คลิกฟังก์ชันสรุปที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: ฟังก์ชันสรุปจะไม่พร้อมใช้งานใน PivotTable ที่ยึดตามข้อมูลต้นฉบับ Online Analytical Processing (OLAP)

ฟังก์ชันสรุป

ใช้ f สรุปนี้ unction :

เมื่อต้องการคำนวณ :

Sum

ผลรวมของค่า ซึ่งจะถูกใช้ตามค่าเริ่มต้นสำหรับเขตข้อมูลค่าที่มีค่าที่เป็นตัวเลข ถ้าเขตข้อมูลของคุณมีค่าว่างหรือค่าที่ไม่ใช่ตัวเลข (ข้อความ วันที่ หรือบูลีน) เมื่อคุณวางลงในพื้นที่ค่าของรายการเขตข้อมูล PivotTable จะใช้ฟังก์ชัน Count สำหรับเขตข้อมูลนั้น

หลังจากที่คุณวางเขตข้อมูลในพื้นที่ค่าแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนฟังก์ชันสรุปเป็น Sum ได้ และค่าว่างหรือค่าที่ไม่ใช่ตัวเลขใดๆ จะถูกเปลี่ยนเป็น 0 ใน PivotTable เพื่อให้สามารถหาผลรวมได้

นับจำนวน

จำนวนของค่าที่ไม่ว่างเปล่า ฟังก์ชันสรุป Count ทำงานเหมือนกันกับ ฟังก์ชัน COUNTA Count ถูกใช้ตามค่าเริ่มต้นสำหรับเขตข้อมูลค่าที่มีค่าที่ไม่ใช่ตัวเลขหรือว่าง

Average

ค่าเฉลี่ยของค่า

Max

ค่ามากที่สุด

Min

ค่าน้อยที่สุด

Product

ผลคูณของค่า

StDev

ค่าประมาณของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร โดยที่ตัวอย่างคือชุดย่อยของทั้งประชากร

StDevp

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร โดยที่ประชากรคือข้อมูลทั้งหมดที่นำมาสรุป

Var

ค่าประมาณของค่าความแปรปรวนของประชากร โดยที่ตัวอย่างคือชุดย่อยของทั้งประชากร

Varp

ค่าความแปรปรวนของประชากร โดยที่ประชากรคือข้อมูลทั้งหมดที่นำมาสรุป

Distinct Count

จำนวนของค่าที่ไม่ซ้ำกัน ฟังก์ชันสรุปนี้จะใช้งานได้เฉพาะเมื่อคุณใช้ตัวแบบข้อมูลใน Excel เท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PivotTable

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×