รวมค่าข้อความโดยใช้นิพจน์

เมื่อคุณต้องการรวมค่าในเขตข้อมูลข้อความอย่างน้อยสองเขตข้อมูลใน Access คุณสามารถสร้างนิพจน์ที่ใช้ตัวดำเนินการเครื่องหมายและ (&) ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีแบบฟอร์มที่ชื่อว่า พนักงาน คุณใส่ชื่อและนามสกุลของพนักงานแต่ละคนในเขตข้อมูลที่แยกกัน แต่คุณต้องการแสดงชื่อเต็มของพนักงานในส่วนหัวของแบบฟอร์ม

เมื่อต้องการแสดงชื่อเต็ม คุณสามารถใช้นิพจน์นี้:

=[ชื่อ] & " " & [นามสกุล]

นิพจน์จะใช้ตัวดำเนินการ & เพื่อรวมค่าในเขตข้อมูล ชื่อ และ นามสกุล นิพจน์ยังใช้เครื่องหมายอัญประกาศคู่ (") ที่คั่นด้วยอักขระช่องว่างเพื่อแทรกช่องว่างระหว่างชื่อและนามสกุล เมื่อคุณต้องการแทรกบางอย่างระหว่างสองเขตข้อมูล เช่น ช่องว่าง เครื่องหมายวรรคตอน หรือข้อความ คุณต้องใส่ค่าเพิ่มเติมนั้นในเครื่องหมายอัญประกาศ

ตัวอย่างอื่นคือ คุณสามารถใช้นิพจน์ต่อไปนี้เพื่อแสดงนามสกุลและชื่อ โดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคและช่องว่าง:

=[นามสกุล] & ", " & [ชื่อ]

ในกรณีนี้ นิพจน์จะแทรกเครื่องหมายจุลภาคและช่องว่างภายในเครื่องหมายอัญประกาศระหว่างเขตข้อมูล นามสกุล และ ชื่อ

ขั้นตอนในกระบวนการต่อไปนี้จะถือว่าคุณมีแบบฟอร์มที่ยึดตามตารางที่มีเขตข้อมูลชื่อว่า ชื่อ และd นามสกุล มิฉะนั้น คุณสามารถเปลี่ยนแปลงนิพจน์ในขั้นตอนที่ 6 ให้เหมาะสมกับข้อมูลของคุณ

เพิ่มกล่องข้อความที่มีนิพจน์สำหรับชื่อเต็ม

  1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่ฟอร์มหรือรายงานที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก มุมมองออกแบบ บนเมนูทางลัด

  2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก กล่องข้อความ

  3. ลากตัวชี้บนแบบฟอร์มหรือรายงานเพื่อสร้างกล่องข้อความ

  4. คลิกขวาที่กล่องข้อความ แล้วคลิก คุณสมบัติ บนเมนูทางลัด

  5. ในแผ่นคุณสมบัติ ให้คลิกแท็บ ข้อมูล

  6. เปลี่ยนค่าในกล่องคุณสมบัติ แหล่งควบคุม เป็น =[ชื่อ] & " " & [นามสกุล]

  7. ปิดแผ่นคุณสมบัติ แล้วบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ในบางครั้ง หนึ่งในเขตข้อมูลที่คุณต้องการรวมอาจไม่มีค่า การขาดข้อมูลนี้เรียกว่าค่า Null เมื่อคุณใช้ตัวดำเนินการ & บนเขตข้อมูลที่ไม่มีค่า Access จะส่งกลับ สตริงความยาวเป็นศูนย์ สำหรับเขตข้อมูลนั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าระเบียนของพนักงานมีเพียงนามสกุล นิพจน์ในตัวอย่างก่อนหน้าจะส่งกลับสตริงความยาวเป็นศูนย์สำหรับเขตข้อมูล ชื่อ อักขระช่องว่าง และค่าในเขตข้อมูล นามสกุล

ตังอย่างผลลัพธ์ของนิพจน์เมื่อไม่มีชื่อ

1. เนื่องจากไม่มีข้อมูลในเขตข้อมูล ชื่อ "Martinez" จะถูกนำหน้าด้วยสตริงความยาวเป็นศูนย์และช่องว่าง

เมื่อคุณรวมค่าจากหลายเขตข้อมูลลงในสตริงใหม่ คุณอาจต้องการใส่ค่าในสตริงใหม่ (เช่น เครื่องหมายจุลภาค) เฉพาะเมื่อมีข้อมูลอยู่ในเขตข้อมูลเฉพาะ เมื่อต้องการใส่ค่าตามเงื่อนไข คุณสามารถใช้ตัวดำเนินการ + แทนตัวดำเนินการ & เพื่อรวมเขตข้อมูลของคุณ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีตารางที่ชื่อว่า ลูกค้า และตารางนั้นมีเขตข้อมูลที่ชื่อว่า เมือง รัฐ และรหัสไปรษณีย์ คุณต้องการรวมค่าในเขตข้อมูลเหล่านั้นสำหรับรายงาน แต่บางระเบียนอาจไม่มีค่าในเขตข้อมูล รัฐ ในกรณีดังกล่าว ูลคุณจะพบกับเครื่องจุลภาคที่ไม่ต้องการก่อนค่ารหัสไปรษณีย์ ถ้าคุณใช้ตัวดำเนินการ & เพื่อรวมเขตข้อมูล

เมื่อต้องการลบเครื่องหมายจุลภาคที่ไม่ต้องการออก คุณสามารถใช้ตัวดำเนินการเครื่องหมายบวก (+) แทน ตามที่แสดงในนิพจน์ตัวอย่างต่อไปนี้:

=([เมือง] & (", " + [รัฐ]) & " " & [รหัสไปรษณีย์])

ตัวดำเนินการ + จะรวมข้อความด้วยวิธีเดียวกับตัวดำเนินการ & อย่างไรก็ตาม ตัวดำเนินการ + ยังสนับสนุนสิ่งที่เรียกว่า การเผยแพร่ Null การเผยแพร่ Null หมายถึง ถ้าองค์ประกอบของนิพจน์มีค่า Null ผลลัพธ์ของทั้งนิพจน์จะมีค่าเป็น Null ด้วยเช่นกัน ในตัวอย่างก่อนหน้า ให้ดูส่วนของนิพจน์ (", " + [รัฐ]) เนื่องจากมีการใช้ตัวดำเนินการ + นิพจน์ที่ถูกประเมินภายในวงเล็บด้านในจะมีเครื่องหมายจุลภาคถ้ามีค่าอยู่ในเขตข้อมูล รัฐ เท่านั้น ถ้าไม่มีค่าอยู่ในเขตข้อมูล รัฐ การเผยแพร่ Null จะทำงาน และนิพจน์ภายในวงเล็บด้านในจะประเมินเป็นค่า Null และ “ซ่อน” เครื่องหมายจุลภาค

ตัวอย่างผลลัพธ์ของนิพจน์เมื่อไม่มีการระบุรัฐ

1. ระเบียนที่มีค่าสำหรับรัฐจะถูกแสดงด้วยเครื่องหมายจุลภาค ช่องว่าง และอักษรย่อของรัฐ

2. ไม่มีรัฐที่ระบุสำหรับระเบียนที่มีค่า Houston ในเขตข้อมูล เมือง ดังนั้น ผลลัพธ์ของนิพจน์จะถูกแสดงโดยไม่มีเครื่องหมายจุลภาค ช่องว่าง หรืออักษรย่อของรัฐ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×