รวมข้อมูลในหลายเวิร์กชีต

เมื่อต้องการสรุป และรายงานผลลัพธ์จากเวิร์กชีตที่แยกต่างหาก คุณสามารถรวมข้อมูลจากแต่ละเวิร์กชีตลงในเวิร์กชีตหลัก เวิร์กชีตสามารถอยู่ในเวิร์กบุ๊กเดียวกันกับเวิร์กชีตหลัก หรือในเวิร์กบุ๊กอื่น เมื่อคุณรวมข้อมูล คุณกำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อให้คุณสามารถอัปเดตและรวบรวมได้ง่ายขึ้นตามต้องการ

ตัวอย่าง ถ้าคุณมีเวิร์กชีตค่าใช้จ่ายสำหรับสำนักงานส่วนภูมิภาคของคุณ คุณอาจใช้การรวมข้อมูลเพื่อรวมตัวเลขเหล่านี้ลงในเวิร์กชีตค่าใช้จ่ายขององค์กรหลัก เวิร์กชีตหลักอาจประกอบด้วยผลรวมยอดขายและค่าเฉลี่ย ระดับสินค้าคงคลังปัจจุบัน และผลิตภัณฑ์ที่ขายได้สูงสุดสำหรับทั้งองค์กร

เคล็ดลับ: ถ้าคุณรวมข้อมูลบ่อยครั้ง อาจช่วยให้เวิร์กชีตของคุณยึดตามเทมเพลตเวิร์กชีตที่ใช้เค้าโครงสอดคล้องกัน เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทมเพลต ให้ดู: สร้างเทมเพลต นี่เป็นเวลาที่เหมาะสำหรับการตั้งค่าเทมเพลตของคุณด้วย ตาราง Excel

มีสองวิธีในการรวบรวมข้อมูล: ตามประเภท หรือ ตามตำแหน่ง

การรวมข้อมูลตามตำแหน่ง: เมื่อข้อมูลในพื้นที่แหล่งข้อมูลถูกจัดเรียงในลำดับเดียวกัน และใช้ป้ายชื่อเดียวกัน ใช้วิธีนี้เพื่อรวมข้อมูลจากชุดข้อมูลของเวิร์กชีต เช่น เวิร์กชีตงบประมาณแผนกที่ถูกสร้างขึ้นจากเทมเพลตเดียวกัน

การรวมข้อมูลตามประเภท: เมื่อข้อมูลในพื้นที่แหล่งข้อมูลไม่ได้ถูกจัดเรียงในลำดับเดียวกัน แต่ใช้ป้ายชื่อเดียวกัน ใช้วิธีนี้เพื่อรวมข้อมูลจากชุดข้อมูลของเวิร์กชีตที่มีเค้าโครงแตกต่างกัน แต่มีป้ายชื่อข้อมูลเดียวกัน

 • การรวมข้อมูลตามประเภทจะคล้ายกับการสร้าง PivotTable อย่างไรก็ตาม ด้วย PivotTable คุณสามารถจัดระเบียบประเภทใหม่ได้อย่างง่ายดาย ถ้าคุณต้องการการรวมข้อมูลตามประเภทที่ยืดหยุ่นมากขึ้น ให้พิจารณา การสร้าง PivotTable แทน

หมายเหตุ: ตัวอย่างในบทความนี้ถูกสร้างด้วย Excel 2016 ดังนั้นมุมมองของคุณอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเวอร์ชันที่คุณกำลังใช้อยู่ อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนจะเหมือนกัน

ขั้นตอนการรวมข้อมูล

 1. ถ้าคุณยังไม่ได้รวมข้อมูล ในแต่ละเวิร์กชีตที่มีข้อมูลที่คุณต้องการรวมข้อมูล ให้ตั้งค่าข้อมูลของคุณโดยทำดังต่อไปนี้:

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละช่วงข้อมูลแต่ละช่วงอยู่ในรูปแบบรายการ เพื่อให้แต่ละคอลัมน์มีป้ายชื่อในแถวแรกและข้อมูลที่คล้ายกัน และไม่มีแถวหรือคอลัมน์ว่างอยู่ในรายการ

  • วางแต่ละช่วงบนเวิร์กชีตแยกต่างหาก แต่ไม่ต้องใส่ข้อมูลใดๆ ในเวิร์กชีตหลักที่คุณวางแผนที่จะวางการรวมข้อมูล Excel จะเติมข้อมูลนี้ให้คุณ

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แต่ละช่วงมีเค้าโครงเหมือนกัน

 2. ในเวิร์กชีตหลัก ให้คลิกเซลล์ด้านซ้ายบนของพื้นที่ที่คุณต้องการให้ข้อมูลที่ถูกรวมปรากฏ

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการเขียนทับข้อมูลที่มีอยู่ในเวิร์กชีตปลายทางด้วยข้อมูลที่คุณกำลังรวมอยู่ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเว้นเซลล์ทางขวาและด้านล่างของเซลล์นี้ไว้มากพอสำหรับข้อมูลที่รวม

 3. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เครื่องมือข้อมูล ให้คลิก รวม

  กลุ่มเครื่องมือข้อมูลบนแท็บข้อมูล

 4. ในกล่อง ฟังก์ชัน ให้คลิก ฟังก์ชันสรุป ที่คุณต้องการให้ Excel ใช้เพื่อรวมข้อมูล ฟังก์ชันเริ่มต้นคือ SUM

  ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างที่มีการเลือกช่วงเวิร์กชีตสามช่วง

  กล่องโต้ตอบ การรวมข้อมูล

 5. เลือกข้อมูลของคุณ

  • ถ้าเวิร์กชีตที่มีข้อมูลที่คุณต้องการรวมข้อมูลอยู่ในเวิร์กบุ๊กอื่น ก่อนอื่นให้คลิก เรียกดู เพื่อระบุตำแหน่งเวิร์กบุ๊กนั้น แล้วคลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ เรียกดู Excel จะใส่เส้นทางไฟล์ในกล่อง การอ้างอิง ตามด้วยเครื่องหมายอัศเจรีย์ และคุณจะสามารถเลือกข้อมูลของคุณต่อ

  ถัดไป ในกล่อง การอ้างอิง ให้คลิกปุ่ม ยุบกล่องโต้ตอบ เพื่อเลือกข้อมูลในเวิร์กชีต

  ยุบกล่องโต้ตอบ การรวมข้อมูล

  คลิกเวิร์กชีตที่มีข้อมูลที่คุณต้องการรวมข้อมูล เลือกข้อมูล แล้วคลิกปุ่ม ขยายกล่องโต้ตอบ ทางด้านขวาเพื่อกลับไปยังกล่องโต้ตอบ รวมข้อมูล

 6. ในกล่องโต้ตอบ รวมข้อมูล ให้คลิก เพิ่ม แล้วทำซ้ำเพื่อเพิ่มช่วงทั้งหมดที่คุณต้องการ

 7. การอัปเดตอัตโนมัติเปรียบเทียบกับ การอัปเดตด้วยตนเอง: ถ้าคุณต้องการให้ Excel อัปเดตตารางการรวมข้อมูลของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อแหล่งข้อมูลเปลี่ยนแปลง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สร้างลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูล ถ้าไม่ได้เลือก คุณสามารถอัปเดตการรวมข้อมูลด้วยตนเอง

  หมายเหตุ: 

  • คุณไม่สามารถสร้างลิงก์เมื่อพื้นที่ต้นทางหรือปลายทางอยู่บนแผ่นงานเดียวกัน

  • ถ้าคุณต้องเปลี่ยนช่วงเมื่อคุณได้เพิ่มช่วงเหล่านั้น คุณสามารถคลิกแต่ละช่วงในกล่องโต้ตอบ รวมข้อมูล และอัปเดตเมื่อช่วงเหล่านั้นแสดงขึ้นในกล่อง การอ้างอิง จากนั้นคลิก เพิ่ม ซึ่งจะสร้างการอ้างอิงช่วงใหม่ ดังนั้นคุณจะต้องลบการอ้างอิงก่อนหน้าก่อนที่คุณจะรวมข้อมูลอีกครั้ง เพียงเลือกการอ้างอิงเก่า แล้วกด ลบ

 8. กด ตกลง และ Excel จะสร้างการรวมข้อมูลสำหรับคุณ ซึ่งจะไม่จัดรูปแบบ ดังนั้นจะขึ้นอยู่กับคุณในการจัดรูปแบบ แต่คุณต้องทำเพียงครั้งเดียวเว้นแต่คุณจะเรียกใช้การรวมข้อมูลใหม่

  • ป้ายชื่อใดที่ไม่ตรงกับป้ายชื่อในพื้นที่แหล่งข้อมูลอื่นจะทำให้เกิดแถวหรือคอลัมน์ที่แยกกันในการรวมข้อมูล

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ประเภทใดที่คุณไม่ต้องการรวม มีป้ายชื่อที่ไม่ซ้ำกันซึ่งปรากฏในช่วงแหล่งข้อมูลเพียงช่วงเดียว

ใช้สูตรเพื่อรวมข้อมูล

 • ถ้าข้อมูลที่ต้องการรวมอยู่คนละเซลล์บนเวิร์กชีตคนละแผ่น

  ใส่สูตรที่มีการอ้างอิงเซลล์ไปยังเวิร์กชีตอื่น หนึ่งสูตรสำหรับเวิร์กชีตที่แยกกันแต่ละแผ่น ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการรวมข้อมูลจากเวิร์กชีตที่ชื่อฝ่ายขาย (ในเซลล์ B4) ฝ่ายบุคคล (ในเซลล์ F5) และฝ่ายการตลาด (ในเซลล์ B9) ลงในเซลล์ A2 ของเวิร์กชีตหลัก คุณจะต้องใส่สูตรดังนี้:

  การอ้างอิงสูตรหลายแผ่นงานของ Excel

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการใส่การอ้างอิงเซลล์ เช่น ฝ่ายขาย!B4 ลงในสูตรโดยไม่ต้องพิมพ์ ให้พิมพ์สูตรจนถึงจุดที่คุณต้องการการอ้างอิง คลิกที่แท็บเวิร์กชีต แล้วคลิกเซลล์ Excel จะเติมข้อมูลลงในชื่อแผ่นงานและที่อยู่เซลล์ให้คุณ เพียงทราบว่า สูตรแบบนี้อาจผิดพลาดได้ง่าย เนื่องจากเป็นการง่ายมากที่จะเลือกเซลล์ที่ไม่ถูกต้องโดยไม่ตั้งใจ นอกจากนี้ยังอาจเป็นเรื่องยากที่จะสังเกตเห็นความผิดพลาดเมื่อใส่สูตรแล้ว

 • ถ้าข้อมูลที่ต้องการรวมอยู่คนละเซลล์บนเวิร์กชีตคนละแผ่น....

  ใส่สูตรที่มีการอ้างอิงสามมิติที่ใช้การอ้างอิงไปยังช่วงของชื่อของเวิร์กชีต ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการรวมข้อมูลในเซลล์ A2 จาก ฝ่ายขาย ไปจนถึง ฝ่ายการตลาด ลงในเซลล์ E5 ของเวิร์กชีตหลัก คุณจะต้องใส่สูตรดังนี้:

  สูตรการอ้างอิงแผ่นงานสามมิติของ Excel

คุณทราบหรือไม่

ถ้าคุณไม่มีการสมัครใช้งาน Office 365 หรือ Office เวอร์ชันล่าสุด คุณสามารถทดลองใช้ได้ทันที:

ทดลองใช้ Office 365 หรือ Excel เวอร์ชันล่าสุด

คุณมีคำถามที่เฉพาะเกี่ยวกับการทำงานหรือไม่

โพสต์คำถามในฟอรั่มชุมชน Excel

ช่วยเราปรับปรุง Excel

คุณมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถปรับปรุง Excel เวอร์ชันถัดไปหรือไม่ ถ้ามี โปรดดูหัวข้อต่างๆ ที่ Excel User Voice

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของสูตรใน Excel

วิธีหลีกเลี่ยงสูตรที่ใช้ไม่ได้

ค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาดในสูตร

แป้นพิมพ์ลัด Excel และแป้นฟังก์ชัน

ฟังก์ชัน Excel (ตามลำดับตัวอักษร)

ฟังก์ชัน Excel (เรียงลำดับตามประเภท)

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×