รวมข้อมูลหลายแหล่งข้อมูลใน PivotTable

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถสร้าง PivotTable โดยใช้ข้อมูลในช่วงที่แตกต่างกัน ช่วงเหล่านี้ก็ได้บนแผ่นงานเดียว บนแผ่นงานที่แยกต่างหาก หรือแม้แต่ ในสมุดงานที่แยกต่างหาก เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณต้องใช้ตัวช่วยสร้าง PivotTable แล้วเลือกตัวเลือกหลายช่วง แม้ว่าตัวช่วยสร้างนี้ถูกเอาออกจากส่วนติดต่อผู้ใช้สำหรับ Microsoft Excel for Mac 2011 คุณสามารถยังคงเข้าถึงได้ โดยใช้แป้นพิมพ์ลัดออก

  1. เมื่อต้องการเปิดตัวช่วยสร้าง PivotTable กดสั่ง + ALT + P ได้อีกด้วย

  2. ในขั้นตอนที่ 1 ของตัวช่วยสร้าง คลิกช่วงหลาย แล้ว คลิ กถัดไป

  3. ในขั้นตอนที่ 2a ของตัวช่วยสร้าง เลือกหมายเลขหน้าเขตข้อมูลที่คุณต้องการ

    โดยใช้เขตข้อมูลหน้า คุณสามารถจัดกลุ่มช่วงของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หรือคุณสามารถทำให้หน้าที่แสดงการรวมข้อมูลของช่วงทั้งหมด ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังรวมข้อมูลยอดขายจากแผ่นงานอื่นสี่ คุณอาจต้องการสร้างเขตข้อมูลหน้าไปยังข้อมูล 2010 consoldiate จากแผ่นงานแตกต่างกัน และเขตข้อมูล page อื่นเพื่อรวมข้อมูล 2011

  4. ขณะนี้ ตามส่วนเหลือของขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง

ดูเพิ่มเติม

สร้าง PivotTable เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในเวิร์กชีต

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×