รวมข้อมูลหลายแหล่งข้อมูลใน PivotTable

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถสร้าง PivotTable โดยใช้ข้อมูลในช่วงที่แตกต่างกัน ช่วงเหล่านี้ก็ได้บนแผ่นงานเดียว บนแผ่นงานที่แยกต่างหาก หรือแม้แต่ ในสมุดงานที่แยกต่างหาก เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณต้องใช้ตัวช่วยสร้าง PivotTable แล้วเลือกตัวเลือกหลายช่วง แม้ว่าตัวช่วยสร้างนี้ถูกเอาออกจากส่วนติดต่อผู้ใช้สำหรับ Microsoft Excel for Mac 2011 คุณสามารถยังคงเข้าถึงได้ โดยใช้แป้นพิมพ์ลัดออก

  1. เมื่อต้องการเปิดตัวช่วยสร้าง PivotTable กดสั่ง + ALT + P ได้อีกด้วย

  2. ในขั้นตอนที่ 1 ของตัวช่วยสร้าง คลิกช่วงหลาย แล้ว คลิ กถัดไป

  3. ในขั้นตอนที่ 2a ของตัวช่วยสร้าง เลือกหมายเลขหน้าเขตข้อมูลที่คุณต้องการ

    โดยใช้เขตข้อมูลหน้า คุณสามารถจัดกลุ่มช่วงของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หรือคุณสามารถทำให้หน้าที่แสดงการรวมข้อมูลของช่วงทั้งหมด ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังรวมข้อมูลยอดขายจากแผ่นงานอื่นสี่ คุณอาจต้องการสร้างเขตข้อมูลหน้าไปยังข้อมูล 2010 consoldiate จากแผ่นงานแตกต่างกัน และเขตข้อมูล page อื่นเพื่อรวมข้อมูล 2011

  4. ขณะนี้ ตามส่วนเหลือของขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง

ดูเพิ่มเติม

สร้าง PivotTable เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในเวิร์กชีต

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×