รวมข้อมูลจากหลายแผ่นงาน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณได้รับข้อมูลในหลายแผ่นงานหรือเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการสรุป คำสั่งรวมสามารถช่วยให้คุณดึงข้อมูลร่วมกันบนแผ่นงานเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีแผ่นงานของตัวเลขค่าใช้จ่ายจากแต่ละรายการของสำนักงานของคุณภูมิภาค คุณอาจใช้การรวมข้อมูลเพื่อสะสมเลขเหล่านี้ลงในแผ่นงานค่าใช้จ่ายขององค์กร แผ่นงานที่อาจประกอบด้วยผลรวมของยอดขาย และค่าเฉลี่ย ระดับสต็อกปัจจุบัน และผลิตภัณฑ์ที่ขายสูงสุดสำหรับองค์กรทั้งหมด

เมื่อต้องการตัดสินใจว่า ชนิดใดรวมเมื่อต้องการใช้ ดูแผ่นงานที่คุณรวม ถ้าแผ่นงานมีข้อมูลอยู่ในตำแหน่งที่สอดคล้องกัน แม้ว่าป้ายชื่อแถวและคอลัมน์ของพวกเขาจะไม่เหมือนกันหรือไม่ รวมข้อมูลตามตำแหน่ง ถ้าแผ่นงานใช้ในแถวเดียวกันและป้ายชื่อคอลัมน์สำหรับประเภทของพวกเขา แม้ว่าข้อมูลไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่สอดคล้องกัน รวมตามประเภท

รวมตามตำแหน่ง

สำหรับการรวมข้อมูลตามตำแหน่งในการทำงาน ช่วงของข้อมูลบนแผ่นงานแต่ละต้นฉบับต้องอยู่ในรูปแบบรายการ โดยไม่มีแถวว่างหรือคอลัมน์ว่างในรายการ

 1. เปิดแต่ละแผ่นงานแหล่งข้อมูล และดูให้แน่ใจว่า ข้อมูลของคุณอยู่ในตำแหน่งเดียวกันบนแผ่นงานแต่ละรายการ

 2. ในแผ่นงานของคุณปลายทาง คลิกเซลล์มุมบนซ้ายของพื้นที่ที่คุณต้องการให้ข้อมูลที่รวมจะปรากฏขึ้น

  หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณออกจากเซลล์พอทางด้านขวาและ underneath สำหรับข้อมูลของคุณรวมข้อมูล

 3. บนแท็บข้อมูล ในกลุ่มเครื่องมือข้อมูล คลิกรวม

  ปุ่ม Consolidated บนแท็บข้อมูล

 4. ในกล่องฟังก์ชัน คลิกฟังก์ชันที่คุณต้องการให้ Excel ใช้ในการรวมข้อมูล

 5. ในแต่ละแผ่นงานแหล่งข้อมูล เลือกข้อมูลของคุณ

  เส้นทางไฟล์จะถูกใส่ในการอ้างอิงทั้งหมด

 6. เมื่อคุณได้เพิ่มข้อมูลจากแต่ละแผ่นงานแหล่งข้อมูลและเวิร์กบุ๊ก คลิกตกลง

รวมตามประเภท

สำหรับการรวมข้อมูลตามประเภทเพื่อทำงาน ช่วงของข้อมูลบนแผ่นงานแต่ละรายการแหล่งข้อมูลต้องอยู่ในรูปแบบรายการ โดยไม่มีแถวที่ว่างหรือคอลัมน์ว่างในรายการ ยัง ประเภทต้องมีอย่างสอดคล้องกันป้ายชื่อ ตัวอย่างเช่น ถ้าคอลัมน์หนึ่งที่มีป้ายชื่อเฉลี่ยและอีกเป็นป้ายชื่อค่าเฉลี่ยคำสั่งรวมจะไม่รวมทั้งสองคอลัมน์ร่วมกันได้อีกด้วย

 1. เปิดแต่ละแผ่นงานแหล่งข้อมูล

 2. ในแผ่นงานของคุณปลายทาง คลิกเซลล์มุมบนซ้ายของพื้นที่ที่คุณต้องการให้ข้อมูลที่รวมจะปรากฏขึ้น

  หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณออกจากเซลล์พอทางด้านขวาและ underneath สำหรับข้อมูลของคุณรวมข้อมูล

 3. บนแท็บข้อมูล ในกลุ่มเครื่องมือข้อมูล คลิกรวม

  ปุ่ม Consolidated บนแท็บข้อมูล

 4. ในกล่องฟังก์ชัน คลิกฟังก์ชันที่คุณต้องการให้ Excel ใช้ในการรวมข้อมูล

 5. เมื่อต้องการระบุตำแหน่งที่ป้ายชื่อจะถูกวางในช่วงแหล่งข้อมูล ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายภายใต้ใช้ป้ายชื่อ:แถวบนสุด ในคอลัมน์ด้านซ้าย หรือทั้งสองอย่าง

 6. ในแต่ละแผ่นงานแหล่งข้อมูล เลือกข้อมูลของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการรวมแถวบนสุดหรือข้อมูลในคอลัมน์ด้านซ้ายที่คุณเลือกไว้ก่อนหน้านี้

  เส้นทางไฟล์จะถูกใส่ในการอ้างอิงทั้งหมด

 7. เมื่อคุณได้เพิ่มข้อมูลจากแต่ละแผ่นงานแหล่งข้อมูลและเวิร์กบุ๊ก คลิกOK

  หมายเหตุ: ป้ายชื่อใด ๆ ที่ไม่ตรงกับป้ายชื่อในพื้นที่แหล่งข้อมูลอื่นทำให้คอลัมน์หรือแถวที่แยกต่างหากในการรวม

รวมตามตำแหน่ง

สำหรับการรวมข้อมูลตามตำแหน่งในการทำงาน ช่วงของข้อมูลบนแผ่นงานแต่ละต้นฉบับต้องอยู่ในรูปแบบรายการ โดยไม่มีแถวว่างหรือคอลัมน์ว่างในรายการ

 1. เปิดแต่ละแผ่นงานแหล่งข้อมูล และดูให้แน่ใจว่า ข้อมูลของคุณอยู่ในตำแหน่งเดียวกันบนแผ่นงานแต่ละรายการ

 2. ในแผ่นงานของคุณปลายทาง คลิกเซลล์มุมบนซ้ายของพื้นที่ที่คุณต้องการให้ข้อมูลที่รวมจะปรากฏขึ้น

  หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณออกจากเซลล์เพียงพอสำหรับทางด้านขวาและ underneath สำหรับข้อมูลของคุณรวมข้อมูล

 3. บนแท็บข้อมูล ภายใต้เครื่องมือ คลิกรวม

  แท็บ ข้อมูล กลุ่ม เครื่องมือ

 4. ในกล่องฟังก์ชัน คลิกฟังก์ชันที่คุณต้อง Excel ใช้ในการรวมข้อมูล

 5. ในแต่ละแผ่นงานแหล่งข้อมูล เลือกข้อมูลของคุณ แล้ว คลิ กเพิ่ม

  เส้นทางไฟล์จะถูกใส่ในการอ้างอิงทั้งหมด

 6. เมื่อคุณได้เพิ่มข้อมูลจากแต่ละแผ่นงานแหล่งข้อมูลและเวิร์กบุ๊ก คลิกตกลง

รวมตามประเภท

สำหรับการรวมข้อมูลตามประเภทเพื่อทำงาน ช่วงของข้อมูลบนแผ่นงานแต่ละต้นฉบับต้องอยู่ในรูปแบบรายการ โดยไม่มีแถวว่างหรือคอลัมน์ว่างในรายการ ยัง ประเภทต้องมีอย่างสอดคล้องกันป้ายชื่อ ตัวอย่างเช่น ถ้าหนึ่งคอลัมน์ที่มีป้ายชื่อเฉลี่ยและอีกเป็นป้ายชื่อค่าเฉลี่ยคำสั่งรวมจะไม่รวมสองคอลัมน์ร่วมกันได้อีกด้วย

 1. เปิดแต่ละแผ่นงานแหล่งข้อมูล

 2. ในแผ่นงานของคุณปลายทาง คลิกเซลล์มุมบนซ้ายของพื้นที่ที่คุณต้องการวางข้อมูลรวม

  หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณออกจากเซลล์เพียงพอสำหรับทางด้านขวาและ underneath สำหรับข้อมูลของคุณรวมข้อมูล

 3. บนแท็บข้อมูล ภายใต้เครื่องมือ คลิกรวม

  แท็บ ข้อมูล กลุ่ม เครื่องมือ

 4. ในกล่องฟังก์ชัน คลิกฟังก์ชันที่คุณต้องการให้ Excel ใช้ในการรวมข้อมูล

 5. เมื่อต้องการระบุป้ายชื่อที่อยู่ในช่วงแหล่งข้อมูล ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายภายใต้ใช้ป้ายชื่อใน:แถวบนสุด ในคอลัมน์ด้านซ้าย หรือทั้งสอง

 6. ในแต่ละแผ่นงานแหล่งข้อมูล เลือกข้อมูลของคุณ ให้แน่ใจว่าการรวมแถวด้านบนหรือด้านซ้ายของคอลัมน์ข้อมูลที่คุณเลือกไว้ก่อนหน้านี้ แล้ว คลิ กเพิ่ม

  เส้นทางไฟล์จะถูกใส่ในการอ้างอิงทั้งหมด

 7. เมื่อคุณได้เพิ่มข้อมูลจากแต่ละแผ่นงานแหล่งข้อมูลและเวิร์กบุ๊ก คลิกตกลง

  หมายเหตุ: ป้ายชื่อใด ๆ ที่ไม่ตรงกับป้ายชื่อในพื้นที่แหล่งข้อมูลอื่น ๆ ทำให้คอลัมน์หรือแถวที่แยกต่างหากในการรวม

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×