ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

รวมข้อมูลจากคอลัมน์ (Power Query)

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หมายเหตุ: Power Queryจะเรียกว่าได้รับ และแปลงExcel 2016 ข้อมูลต่อไปนี้นำไปใช้กับทั้งสองอย่าง เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดูต้น และแปลงใน Excel 2016

Power Queryคิดเห็นจะส่งเสริมข่าวกรองทางธุรกิจแบบบริการตนเอง (BI) สำหรับ Excel มีประสบการณ์ใช้งานงานง่ายสำหรับการค้นหา รวม และการปรับข้อมูลข้ามแหล่งข้อมูลที่หลากหลายซึ่งรวมถึงเชิงสัมพันธ์ จัดโครงสร้าง/กึ่งกำหนดโครงสร้าง OData, Web Hadoop และอื่น ๆ

ใช้ตัวแก้ไขแบบสอบถามคุณสามารถรวมคอลัมน์อย่าง น้อยหนึ่งของตารางที่ลิงก์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถรวมผลรวมของรายละเอียดใบสั่งซื้อสำหรับแต่ละใบสั่งซื้อ

ตัวแก้ไไขคิวรี ใน Power Query

รวมคอลัมน์

ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ในตัวแก้ไขแบบสอบถามเลือกไอคอนขยาย ( ไอคอนขยายคอลัมน์ ) ในส่วนหัวของคอลัมน์ที่ประกอบด้วยการเชื่อมโยงตาราง ที่เกี่ยวข้อง

  ไอคอนขยาย

 2. ในตาราง เชื่อมโยงดรอปดาวน์คอลัมน์:

  1. คลิกตัวเลือกการรวม

  2. โฮเวอร์เหนือรายการฟังก์ชันการรวม เช่นจำนวนรวมของ UnitPrice

  3. จากดรอปดาวน์ของฟังก์ชันการรวม ให้เลือกฟังก์ชันการรวมอย่างน้อยหนึ่งรายการ ตัวอย่างเช่น ผลรวม และ ค่าเฉลี่ย

 3. คลิก ตกลง

  การรวม 1

ซึ่งจะเพิ่มคอลัมน์ใหม่รวมเข้ากับตาราง ชื่อคอลัมน์ใหม่จะเป็นของฟอร์ม< AggregateFunctionName >< ColumnName >

ตัวอย่างเช่นSum Order_Details.UnitPrice และของ Order_Details.UnitPrice ค่าเฉลี่ย

Aggregate.2

ตัวอย่างการเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

ในตัวอย่างนี้เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว คุณจะรวมคอลัมน์Order_Detailsจากตารางใบสั่งซื้อของ Northwind

หมายเหตุ: เริ่มต้นนี้อย่างรวดเร็วใช้ Northwind Open Data Protocol (OData) ตัวดึงข้อมูล ตัวดึงข้อมูล ODataคือวิธี uniform ในการแสดงข้อมูลบนเว็บ เหมือนกับเว็บเพจ คุณเข้าถึงตัวดึงข้อมูล ด้วย url OData


ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. บนแท็บ Ribbon ของ POWER QUERY ให้คลิก จากแหล่งข้อมูลอื่น > จากตัวดึงข้อมูล OData

  แหล่งข้อมูล Power Query
 2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวดึงข้อมูล OData ให้ใส่ URL ของตัวดึงข้อมูล OData ของ Northwind

  http://services.odata.org/northwind/northwind.svc
 3. คลิก ตกลง

 4. ในบานหน้าต่าง ตัวนำทาง ให้ดับเบิลคลิกที่ตาราง การสั่งซื้อ หรือคลิก การสั่งซื้อ และคลิก แก้ไขแบบสอบถาม

 5. ในกล่องโต้ตอบแก้ไขแบบสอบถาม เลื่อนไปทางขวา และคลิกที่ไอคอนขยาย ( ขยาย ) อยู่ถัดจากคอลัมน์Order_Details

 6. ในดรอปดาวน์ของขยายคอลัมน์ ให้ทำดังนี้

  1. คลิก รวม

  2. โฮเวอร์เหนือ ผลรวมของ UnitPrice และคลิกดรอปดาวน์ของฟังก์ชันการรวม

  3. เลือก ผลรวม และ ค่าเฉลี่ย ผลรวมของป้าย UnitPrice เปลี่ยนเป็น การรวมของ UnitPrice

 7. คลิก ตกลง

Power Query ขยายคอลัมน์Order_Details แทนคอลัมน์ ด้วยผลรวมของ UnitPrice และค่าเฉลี่ยของ UnitPrice

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×