รวมข้อมูลจากคอลัมน์ (Power Query)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: Power Query เรียกว่า รับและแปลง ใน Excel 2016 ข้อมูลที่มีอยู่ต่อไปนี้นำไปใช้กับทั้งสองรายการ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดู รับและแปลงใน Excel 2016

ด้วย Power Query คุณสามารถรวมคอลัมน์ของตารางที่เชื่อมโยง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถรวมผลรวมของรายละเอียดใบสั่งซื้อสำหรับแต่ละใบสั่งซื้อ คุณจะใช้ตัวแก้ไขแบบสอบถาม

ตัวแก้ไไขคิวรี ใน Power Query

รวมคอลัมน์

 1. ในตัวแก้ไขแบบสอบถามเลือกไอคอนขยาย ( ไอคอนขยายคอลัมน์ ) ในส่วนหัวของคอลัมน์ที่ประกอบด้วยการเชื่อมโยงตาราง ที่เกี่ยวข้อง

  เริ่มต้นใช้งาน

 2. ในดรอปดาวน์คอลัมน์ของลิงก์ ตาราง ให้ทำดังนี้

  1. คลิก รวม

  2. โฮเวอร์เหนือรายการฟังก์ชันการรวม เช่น จำนวนรวมของ UnitPrice

  3. จากดรอปดาวน์ของฟังก์ชันการรวม ให้เลือกฟังก์ชันการรวมอย่างน้อยหนึ่งรายการ ตัวอย่างเช่น ผลรวม และ ค่าเฉลี่ย

 3. คลิก ตกลง

  การรวม 1

ถึงตอนนี้ตารางจะมีคอลัมน์การรวมใหม่ ชื่อคอลัมน์ใหม่จะอยู่ในรูปแบบ <ชื่อฟังก์ชันการรวม> ของ <ชื่อคอลัมน์> ตัวอย่างเช่น ผลรวมของ Order_Details.UnitPrice และ ค่าเฉลี่ยของ Order_Details.UnitPrice

การรวม 2

เริ่มต้นใช้งานด่วน

ใน เริ่มต้นใช้งานด่วน ให้คุณรวมคอลัมน์ Order_Details จากตารางการสั่งซื้อของ Northwind

หมายเหตุ: เริ่มต้นใช้งานด่วนนี้จะใช้ตัวดึงข้อมูล Open Data Protocol (OData) ของ Northwind ตัวดึงข้อมูล OData เป็นวิธีแบบเดียวกันในการแสดงข้อมูลบนเว็บ เหมือนกันกับเว็บเพจ คุณเข้าถึงตัวดึงข้อมูล OData ได้ด้วย URL

 1. บนแท็บ Ribbon ของ POWER QUERY ให้คลิก จากแหล่งข้อมูลอื่น > จากตัวดึงข้อมูล OData

  แหล่งข้อมูล Power Query
 2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวดึงข้อมูล OData ให้ใส่ URL ของตัวดึงข้อมูล OData ของ Northwind

  http://services.odata.org/northwind/northwind.svc/
 3. คลิก ตกลง

 4. ในบานหน้าต่าง ตัวนำทาง ให้ดับเบิลคลิกที่ตาราง การสั่งซื้อ หรือคลิก การสั่งซื้อ และคลิก แก้ไขแบบสอบถาม

 5. ในกล่องโต้ตอบแก้ไขแบบสอบถาม เลื่อนไปทางขวา และคลิกที่ไอคอนขยาย ( ขยาย ) อยู่ถัดจากคอลัมน์Order_Details

 6. ในดรอปดาวน์ของขยายคอลัมน์ ให้ทำดังนี้

  1. คลิก รวม

  2. โฮเวอร์เหนือ ผลรวมของ UnitPrice และคลิกดรอปดาวน์ของฟังก์ชันการรวม

  3. เลือก ผลรวม และ ค่าเฉลี่ย ผลรวมของป้าย UnitPrice เปลี่ยนเป็น การรวมของ UnitPrice

 7. คลิก ตกลง

Power Query ขยายคอลัมน์ Order_Details โดยแทนที่คอลัมน์ด้วย ผลรวมของ UnitPrice และ ค่าเฉลี่ยของ UnitPrice

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×