รวมข้อความในสูตร

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เรามักจะได้ยินว่าคุณต้องการให้ข้อมูลเข้าใจได้ง่ายขึ้นโดยการรวมข้อความไว้ในสูตรของคุณด้วย ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการเพิ่มข้อความเข้าไปเพื่อระบุจำนวนที่พนักงานขายได้ คุณสามารถทำได้ด้วยการรวมข้อความในสูตรของคุณที่ถูกล้อมรอบด้วยเครื่องหมายอัญประกาศ (") อักขระทั้งหมด (รวมถึงตัวเลข ช่องว่าง และเครื่องหมายวรรคตอน) ระหว่างเครื่องหมายอัญประกาศจะแสดงเป็นข้อความในผลลัพธ์ของสูตร

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของสูตรอย่างง่ายที่ประกอบด้วยข้อความ

= A2 & "ขาย" & B2 & "หน่วยงาน"

ถ้าเซลล์ในคอลัมน์ A เป็นชื่อ และเซลล์ในคอลัมน์ B เป็นตัวเลขยอดขาย ผลลัพธ์จะเป็นดังนี้ พัชระขายได้ 234 หน่วย

สูตรดังกล่าวใช้เครื่องหมายและ (&) เพื่อรวมค่าในคอลัมน์ A และ B กับข้อความ โปรดสังเกตว่าเครื่องหมายอัญประกาศไม่ได้ล้อมรอบการอ้างอิงเซลล์เช่น A2 และ B2 เครื่องหมายอัญประกาศใช้ล้อมรอบข้อความที่มาก่อนและหลังการอ้างอิงเซลล์ใดๆ ในสูตรเท่านั้น

รวมข้อความในสูตรที่ใช้ฟังก์ชัน

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชัน TEXT และ TODAY เพื่อสร้างวลี เช่น วันนี้เป็น วันศุกร์, มกราคม 20

="วันนี้คือ " & TEXT(TODAY(),"dddd, mmmm dd")

ฟังก์ชัน TODAY คำนวณวันที่ปัจจุบันและ ฟังก์ชัน TEXT จะนำรูปแบบวันที่ dddd, mmmm dd ไปใช้เพื่อแสดงวันที่นั้นเป็น วันศุกร์, มกราคม 20 ในสตริงข้อความที่เป็นผลลัพธ์

สังเกตวิธีที่รูปแบบวันที่ ddd, mmmm dd อยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศ และใช้เครื่องหมายจุลภาคและช่องว่าง โดยปกติแล้ว สูตรใช้เครื่องหมายจุลภาคเป็นตัวคั่นอาร์กิวเมนต์ นั่นคือส่วนของข้อมูล ที่สูตรจำเป็นต้องเรียกใช้ แต่เมื่อคุณใช้เครื่องหมายจุลภาคเป็นข้อความ คุณสามารถใช้ได้เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการ

สุดท้ายนี้ สูตรจะใช้ & เพื่อรวมคำว่า วันนี้เป็น ตามด้วยช่องว่างกับวันที่ที่จัดรูปแบบ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×