รวมข้อความในสูตร

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เราได้ยินมาว่า คุณต้องการทำให้ข้อมูลของคุณเข้าใจได้ง่ายขึ้นโดยการใส่ข้อความไว้ในสูตรของคุณ เช่น "ขายไป 2,347 หน่วย" เมื่อต้องการใส่ข้อความไว้ในฟังก์ชันและสูตรของคุณ ให้ใส่ข้อความไว้ภายในเครื่องหมายอัญประกาศ("") เครื่องหมายอัญประกาศเป็นการบอก Excel ให้จัดการกับข้อความ และคำว่า ข้อความ นี้ เราหมายถึงอักขระใดๆ รวมถึง ตัวเลข ช่องว่าง และเครื่องหมายวรรคตอน ต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง

= A2 & "ขายได้" & B2 & "หน่วย"

สำหรับตัวอย่างนี้ ให้สมมติว่าเซลล์ในคอลัมน์ A เป็นชื่อ และเซลล์ในคอลัมน์ B เป็นตัวเลขยอดขาย ผลลัพธ์จะเป็นดังนี้ Buchanan ขายได้ 234 หน่วย

สูตรดังกล่าวใช้เครื่องหมายแอมเพอร์แซนด์ (&) เพื่อรวมค่าในคอลัมน์ A และ B กับข้อความ นอกจากนี้ ให้สังเกตว่าเซลล์ B2 ไม่ได้อยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศ เครื่องหมายอัญประกาศจะล้อมรอบข้อความที่อยู่ก่อนและหลังเซลล์นั้น

ต่อไปนี้เป็นอีกตัวอย่างของงานทั่วไป คือการเพิ่มวันที่ลงในแผ่นงาน ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชัน TEXT และTODAY เพื่อสร้างวลีอย่างเช่น "วันนี้เป็น วันศุกร์, มกราคม 20"

= "วันนี้คือ" & TEXT (TODAY (), " dddd, mmmm dd. ")

ทีนี้เราจะมาดูการทำงานด้านในของวิธีนี้ว่าเป็นอย่างไร ฟังก์ชัน TODAY จะคำนวณวันที่ของวันนี้ แต่จะแสดงเป็นตัวเลข เช่น 40679 จากนั้น ฟังก์ชัน TEXT จะแปลงตัวเลขเป็นวันที่ที่อ่านได้ด้วยการเปลี่ยนตัวเลขเป็นข้อความก่อน จากนั้นใช้ "dddd, mmmm dd" เพื่อควบคุมวิธีที่วันที่จะแสดงออกมา คือ "วันศุกร์, มกราคม 20"

ตรวจดูให้แน่ใจว่ารูปแบบวันที่ "ddd , mmmm dd" อยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศคู่ และสังเกตวิธีที่การจัดรูปแบบใช้เครื่องหมายจุลภาคและช่องว่าง โดยปกติแล้ว สูตรใช้เครื่องหมายจุลภาคเป็นตัวคั่นอาร์กิวเมนต์ นั่นคือชิ้นของข้อมูล ที่สูตรจำเป็นต้องเรียกใช้ แต่เมื่อคุณใช้เครื่องหมายจุลภาคเป็นข้อความ คุณสามารถใช้ได้เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการ

สุดท้าย สูตรจะใช้ & เพื่อรวมวันที่ที่จัดรูปแบบแล้วกับคำว่า "วันนี้เป็น " และใช่แล้ว ใส่ช่องว่างข้างหลัง "เป็น" ด้วย

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×