ย้าย หรือเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ใน Outlook for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หลังจากที่คุณสร้างโฟลเดอร์หรือโฟลเดอร์ย่อยใน บานหน้าต่างนำทาง คุณสามารถเปลี่ยนชื่อของโฟลเดอร์ หรือย้ายโฟลเดอร์ไปยังตำแหน่งอื่นในรายการโฟลเดอร์ได้

สิ่งสำคัญ: คุณไม่สามารถย้ายหรือเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์เริ่มต้น เช่น กล่องจดหมายเข้า รายการที่ถูกลบ หรือปฏิทินได้

เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์

 1. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย คลิกขวาที่โฟลเดอร์ แล้ว คลิ กเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์

 2. พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ใหม่ และกดส่งกลับ

  หมายเหตุ: หลังจากที่คุณเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ Outlook อัปเดชื่อโฟลเดอร์ในกฎใด ๆ ที่คุณสร้างขึ้น

ย้ายโฟลเดอร์

 • คลิกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการย้าย และลากไปยังตำแหน่งใหม่ในบานหน้าต่างนำทาง

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อคุณลากโฟลเดอร์จากบัญชีผู้ใช้อีเมหนึ่งไปยังอีก Outlook คัดลอกโฟลเดอร์ไปยังบัญชีอื่น ออกจากโฟลเดอร์เดิมในสถานที่

  • หลังจากที่คุณย้ายโฟลเดอร์ภายในบัญชีผู้ใช้อีเมล Outlook อัปเดแหน่งโฟลเดอร์ในกฎใด ๆ ที่คุณสร้างขึ้น

  • เมื่อต้องการสร้างโฟลเดอร์ใหม่ในรายการโฟลเดอร์ ควบคุม และคลิกโฟลเดอร์ที่มีอยู่ในรายการโฟลเดอร์ ค้างไว้แล้ว คลิกโฟลเดอร์ใหม่

เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์

 1. กด CONTROL ค้างไว้ แล้วคลิกที่โฟลเดอร์ จากนั้นคลิก เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์

 2. พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ใหม่ แล้วกด RETURN

  หมายเหตุ: หลังจากที่คุณเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ Outlook จะอัปเดตชื่อตามกฎใดๆ ที่คุณได้สร้างเอาไว้

ย้ายโฟลเดอร์

 • คลิกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการย้าย จากนั้นลากไปยังตำแหน่งใหม่ในบานหน้าต่างการนำทาง

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อคุณลากโฟลเดอร์จากบัญชีอีเมลหนึ่งไปยังอีกบีญชีอีเมลหนึ่ง Outlook จะคัดลอกโฟลเดอร์ลงในบัญชีอื่นๆ ภายนอกโฟลเดอร์เดิม

  • หลังจากที่คุณย้ายโฟลเดอร์ภายในบัญชีอีเมล Outlook จะอัปเดตตำแหน่งที่ตั้งโฟลเดอร์ตามกฎใดๆ ที่คุณสร้างไว้

  • เมื่อต้องการสร้างโฟลเดอร์ใหม่ในรายการโฟลเดอร์ ให้กด CONTROL ค้างไว้ จากนั้นคลิกโฟลเดอร์ที่มีอยู่ในรายการโฟลเดอร์ จากนั้นคลิก สร้างโฟลเดอร์ใหม่

ดูเพิ่มเติม

ย้ายหรือคัดลอกข้อความระหว่างโฟลเดอร์

แสดงกล่องขาเข้าแยกต่างหากสำหรับแต่ละบัญชีผู้ใช้

เกี่ยวกับโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของฉัน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×